Godt nyt til den, der venter…

FabLearnDK 2024: Med teknologi i hænderne
24. januar 2024
FabLearnDK 2024: Med teknologi i hænderne
24. januar 2024

Ny vejledning om sikkerhed, arbejdsmiljø og materialer i Makerspaces

Branchevejledningen ‘Når klokken ringer’ er netop udkommet i en revideret udgave med nye afsnit om bl.a. teknologier i makerspaces, ændring ved procesudsugning og nye regler for kemisk risikovurdering. Så er du ansvarlig for et FabLab eller Makerspace, skal du måske kigge med her.

FabLab@SCHOOLdk har siden 2014 hjulpet skoler med udvikling af undervisning i teknologiforståelse og etablering af skabende læringsmiljøer med digitale teknologier, maskiner og materialer til digital fabrikation.

I løbet af de første år hørte vi ind imellem om spændende indkøb af teknologier fra Kina, kreative installationer af maskiner og undersøgende eksperimenter med materialer. Vi savnede en konkret vejledning til skolerne, når de indrettede FabLabs og Makerspaces, indkøbte laserskærere eller valgte filament til deres 3D-printere.

Vi kontaktede derfor i august 2019 Brancheforeningen, som udgiver vejledningen ‘Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium’. Der var stor forståelse for vores ønske, men desværre lang vej til realisering. 

Men 100 dejligt utålmodige og idérige skoler med fokus på at skabe FabLabs og Makerspaces har holdt os til ilden. Vi har løbende været i dialog med arbejdstilsynet og arbejdsmiljøkonsulenter om udluftning, risiko for forbrænding, adgang til laserskærer, værnemidler, skiltning o.m.a. Vi har brugt ventetiden på at udarbejde foreløbige vejledninger og undersøgelser, som fx:

Vejledningen Maskiner, materialer og sikkerhed i FabLabs (2020), der giver skoler overblik vedr. sikkerhed ved indkøb, installering og brug maskiner og teknologier samt ved anvendelse af materialer i de nye værksteder.

Rapporten Målinger af støv, gasser og dampe ved 3D-printning (2024), der viser, at der ikke kan måles udledte mikropartikler ved 3D-print med hhv. farvet, gennemsigtigt, hvidt og glimmerholdigt PLA i vores FabLab.

Men så - her lige på springet til sommerferien - fik vi endelig den besked, vi havde ventet så længe på. Efter en lang rejse, hvor der skulle:

  • skabes politisk forståelse for og opbakning til opgaven (2019-2021)
  • allokeres midler til revidering af vejledningen (2021-2023)
  • findes relevante bidragydere til vejledningens indhold (2023)
  • formuleres passende vejledningstekst (2023)
  • sikres godkendelse ved nødvendige instanser (2023-2024)
  • udarbejdes en endelig vejledning (2024)

er det sørme, sandt og skønt... Brancheforeningen har nu udgivet en 2024 version af Når Klokken Ringer, som blandt andet indeholder:

  • "Et kapitel om Makerspaces - de nye læringsrum, som kombinerer maskiner og materialer fra fag som fx Håndværk og design med helt nye typer digitale fabrikationsmaskiner. Kapitlet gennemgår de mest almindelige maskiner, udstyr og materialer.
  • En helt ny ændring i Arbejdstilsynets krav til procesudsugning, som åbner mulighed for at recirkulerer udsugningsluften under visse betingelser. Dette er skrevet ind i vejledningen overalt, hvor kravet til procesudsugning er omtalt.
  • Nye regler om vurdering af farlig kemi og krav om kemisk risikovurdering, samt udfasning af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Også dette er skrevet ind i vejledningen, hvor kravet er relevant."

Du finder den nye udgave af Når klokken ringer lige her: https://www.godtarbejdsmiljo.dk/klokken

 

Forsiden af publikationen Når Klokken Ringer - en branchevejledning til grundskolen og gymnasiet
Forordet til publikationen Når Klokken Ringer 2024