Floor fun – it’s sticky

Spil med teknologi
5. juli 2022
1.klasses robotter med micro:bit
5. juli 2022

2.-3. klasse


Fag

Idræt Understøttende undervisning, Tværfag, Temadage, Emneuge

Faglige emner

Bevægelse

Teknologier

TinkerCad, ScanNcut, Vinyl-skærer

Af Pernille Jürgensen
Beskrivelse

Forløbet lader eleverne være medskabende i en proces, hvor målet er at skabe mere udsmykning og bevægelse på en klassisk lang og kedelig skolegang. I forløbet arbejdes der med designprocesser, vinyl og elevernes kreativitet. .

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Vi har på skolen en lang gang på ca 78 meter. Gangen bruges til elev garderober til den ene side. Den anden side af gangen, er døre til klasselokaler/faglokaler/grupperum.

Gangen ligger lige nu op til løb. Gangen skal dekoreres således at den er pæn, invitere til bevægelse, men samtidig med skal vi passe på hinanden så der ikke sker sammenstød. 

Forløbet er bygget op omkring designprocesmodellen. Hvor eleverne selv får rig mulighed for at tænke kreativt. Forløbet er ikke planlagt i forhold til bestemte faglige fag.

Samlet er der i dette forløb brugt 9 lektioner, hvorefter klistermærkerne er klar til montering på gulvet. Forløbet ville sagtens kunne både forlænges og forkortes ved at inddrage eleverne mere eller mindre i produktionen af klistermærker, alt efter hvilke muligheder man har i forhold til at benytte ScanNcut eller folieskære.

FORLØBSBESKRIVELSE

Forløbet er opbygget med udgangspunkt i designprocesmodellen og er afviklingen har haft stor fokus på at synliggøre, hvis eleverne befandt sig i processen. Følgende beskrivelse er derfor bygget op kronologisk og beskrevet ud fra designprocesmodellens overskrifter, men processen følges ikke linært og der “springes” rundt i designprocesmodellen. 

Udfordring

UDFORDRING

Eleverne blev stillet følgende udfordring:

I skal designe og udsmykke gangarealet med det formål, at skabe positiv bevægelse.

Følgende krav skal I indtænke i jeres løsning:

  • Man holder til højre når man færdes på gangen.
  • Det skal fortsat være muligt at arbejde på gangen ved de nedklappet bord.
  • Man skal kunne komme ud af lokalerne og toilettet uden at blive hoppet/løbet ned.
  • Materialet til alt bevægelse er klistermærker.

Udseendet af disse vil være i forskellige udformninger og farver alt efter hvad grupperne ønsker.

Idegenerering:

Eleverne blev præsenteret for grupper på 3 til 4 personer. Grupperne var på forhånd lavet på baggrund af vores kendskab til deres modtagelse af åbne opgaver. Inden idegenereringen i grupper begyndte fik hver gruppe tildelt et stykke af gangarealet.Grupperne vidste således hvilke hensyn de skulle tage til fx. håndvaske, døre og gulvmåtter.

Ved idegenereringen fik de også til opgave at se muligheder og tænke “Ja” når kammeraterne foreslog noget. Dermed opnåede vi at eleverne ikke talte hinandens ideer ned.

Refleksion:

Alle grupper og elever tænke undervejs stort i forhold til evt etablering af tarzanbaner og lydeffekter. Her lykkes det os at holde eleverne begejstring højt blandet på grund af “kravet” om at tænke ja, når noget blev forestået. Grupperne var også selv gode til at overveje deres ideer og om det var muligt at etablere. Vi gik løbende rundt ved grupperne for at guide og vejlede på deres ideer.

Undersøg

UNDERSØG

Feltstudie:

Vi samlede klasserne og vi fik sammen en samtale om, hvad der var gjort på andre skoler. På forhånd havde vi voksne fundet billeder fra andre skoler i Danmark og udlandet, der lagde op til bevægelse på forskellige måder. Dette gjorde vi for at give eleverne nogle ideer til hvad de kunne indtænke, samt give dem inspiration.

Refleksion:

Eleverne så flere og andre muligheder i deres område efter at vi sammen havde set film og billeder.

Få idéer

FÅ IDÈER

Vi vendte herefter tilbage i grupperne til idegenerering. Eleverne havde her i anden omgang mere jordnære ideer til deres egne områder. Fra start fik grupperne besked om, at vi voksne ikke kom til at godkende deres ideer. Men at de andre elever på skolen kom til at give feedback.

Skab

SKAB

Eleverne opsatte deres ideer/baner ved hjælp af malertape. Malertapen blev brugt til markering af evt streg baner/hinkeruder og bogstav/tal ønsker.

De andre elever på skolen havde de kommende dage mulighed for at se og prøve “banerne” af.

DEL

Som en del af elevernes løbende undersøgelse skal de indsamle empiri fra de andre elever på deres designforslag. Eleverne indtegnede deres “baner” på billeder af deres område så der tydeligere kunne videregives et billed til resten af skolen. 

Billeder bliver endvidere brugt som en del af elevernes spørgeundersøgelse til de andre elever på skolen. Elever har selv formuleret spørgsmål til de andre elever med ønske om at få de andre elevers holdninger til bestemte “baner/ting”.

Skabelse:

Eleverne er en del af skabelsen i forhold til de ønsker deres gruppe har haft. Skabelsen har været opdelt i mindre delmål.  Nogle gruppers ønsker har kunne behandles ved hjælp af funktionen på ScanNCut maskinen. Hvor de har indscannet et billede af deres fødder eller hænder.

Andre grupper der har ønsket store hinkebaner eller hinkefelter har klippet folien ved hjælp af saks og de linjer folien havde på bagsiden.

For de elever hvor den lige linje og den rolige saks ikke var sagen har opmålt gangen og tegnet linjer ved hjælp af kridt. Linjerne skal så bruges til hjælp når folien skal lægges.

Tænk efter

TÆNK EFTER

Eleverne har været optaget af forløbet. Især designdelen og mulighederne for at skabe deres design til skolen.

Forløbet sluttede med at vi talte i fællesskab om følgende:

Hvis I skulle lave den samme opgave igen, hvad ville I så gøre anderledes? og hvordan er det at bevæge sig rundt på skolen?

Elevernes egne udsagn efter forløbet:

  • Det er blevet sjovere at komme rundt på gangen/skolen
  • Det var svært at finde på noget til gangen
  • Forslag til at indskolingen skulle have 10 tabellen, så de kunne lære tallene
  • Blandet mening om det havde været sjovt, svært, let at klare udfordringen

AFRUNDING

Skulle forløbet gennemføres igen skulle malertapen have været længere tid på gulvet. Så den resterende del af skolen havde længere tid til at afprøve.

En afsluttende anbefaling er, at have godt styr på Scan´n cut maskinen. Så man nemt kan vejlede og hjælpe eleverne. Samt at der skal sættes god tid af til at få folien sat på gulvet.


Skolens lange gang med garderober og klasse døre.
Gruppernes arbejde