Floor fun – it’s sticky

Spil med teknologi
5. juli 2022
1.klasses robotter med micro:bit
5. juli 2022
Spil med teknologi
5. juli 2022
1.klasses robotter med micro:bit
5. juli 2022

2.-3. klasse


Fag

Idræt, Understøttende undervisning, Tværfag, Temadage, Emneuge

Faglige emner

Bevægelse

Teknologier

TinkerCad, ScanNcut, Vinyl-skærer

Af Pernille Jürgensen
Beskrivelse

Forløbet lader eleverne være medskabende i en proces, hvor målet er at skabe mere udsmykning og bevægelse på en klassisk lang og kedelig skolegang. I forløbet arbejdes der med designprocesser, vinyl og elevernes kreativitet.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Vi har på skolen en lang gang på ca. 78 meter. Gangen bruges til elevgarderober til den ene side. På den anden side af gangen er der døre til klasselokaler/faglokaler/grupperum.

Gangen ligger lige nu op til løb. Gangen skal derfor dekoreres således, at den er pæn og inviterer til bevægelse, men samtidig skal vi kunne passe på hinanden, så der ikke sker sammenstød. 

Forløbet er bygget op omkring designprocesmodellen, hvor eleverne selv får rig mulighed for at tænke kreativt. Forløbet er ikke planlagt i forhold til bestemte faglige fag.

Samlet er der i dette forløb brugt 9 lektioner, hvorefter klistermærkerne er klar til montering på gulvet. Forløbet ville sagtens kunne både forlænges og forkortes ved at inddrage eleverne mere eller mindre i produktionen af klistermærker, alt efter hvilke muligheder man har i forhold til at benytte ScanNcut eller folieskære.

FORLØBSBESKRIVELSE

Forløbet er opbygget med udgangspunkt i designprocesmodellen. Under afviklingen har vi haft stor fokus på at synliggøre, hvor eleverne befandt sig i processen. Følgende beskrivelse er derfor bygget op kronologisk og beskrevet ud fra designprocesmodellens overskrifter, men processen følges ikke lineært, da der “springes” rundt i modellens forskellige elementer i designprocessen. 

Udfordring

UDFORDRING

Eleverne blev stillet følgende udfordring:

I skal designe og udsmykke gangarealet med det formål, at skabe positiv bevægelse.

Følgende krav skal I indtænke i jeres løsning:

  • Man holder til højre, når man færdes på gangen.
  • Det skal fortsat være muligt at arbejde på gangen ved de nedklappede borde.
  • Man skal kunne komme ud af lokalerne og på toilettet uden at blive hoppet/løbet ned.
  • Materialet til al bevægelse er klistermærker.

Udseendet af disse vil være i forskellige udformninger og farver, alt efter hvad grupperne ønsker.

Idégenerering:

Eleverne blev præsenteret for grupper på 3 til 4 personer. Grupperne var på forhånd lavet på baggrund af vores kendskab til deres modtagelse af åbne opgaver. Inden idégenereringen i grupper begyndte, fik hver gruppe tildelt et stykke af gangarealet. Grupperne vidste således på forhånd, hvilke hensyn de skulle tage til fx. håndvaske, døre og gulvmåtter.

Ved idégenereringen fik de også til opgave at se muligheder og tænke “Ja” når kammeraterne foreslog noget. Dermed opnåede vi, at eleverne ikke talte hinandens idéer ned.

Refleksion:

Alle grupper og elever tænkte undervejs stort i forhold til fx etablering af tarzanbaner og lydeffekter. Her lykkes det os at holde elevernes begejstring høj blandt andet på grund af “kravet” om at tænke 'ja', når noget blev foreslået. Grupperne var også selv gode til at overveje deres idéer, og om de var mulige at etablere. Som undervisere gik vi løbende rundt ved grupperne for at guide og vejlede eleverne i forhold til deres idéer.

Undersøg

UNDERSØG

Feltstudie:

Vi samlede klasserne og fik en fælles samtale om, hvad der var gjort på andre skoler. På forhånd havde vi voksne fundet billeder fra andre skoler i Danmark og udlandet, der lagde op til bevægelse på forskellige måder. Dette gjorde vi for at give eleverne nogle idéer til, hvad de kunne indtænke, samt give dem inspiration.

Refleksion:

Eleverne så flere og andre muligheder til deres område efter at vi sammen havde set film og billeder.

Få idéer

FÅ IDÉER

Vi vendte herefter tilbage i grupperne til idégenerering. Eleverne havde her i anden omgang mere jordnære ideer til deres egne områder. Fra start fik grupperne besked om, at vi voksne ikke kom til at godkende deres idéer, men at andre elever på skolen skulle give dem feedback.

Skab

SKAB

Eleverne opsatte deres idéer/baner ved hjælp af malertape. Malertapen blev brugt til markering af fx streger i baner/hinkeruder eller ønsker til bogstaver/tal.

De andre elever på skolen havde de kommende dage mulighed for at se og prøve “banerne” af.

DEL

Som en del af elevernes løbende undersøgelse skal de indsamle empiri fra de andre elever på deres designforslag. Eleverne indtegnede deres “baner” på billeder af deres område, så der tydeligere kunne videregives et billede til resten af skolen. 

Billeder bliver endvidere brugt som en del af elevernes spørgeundersøgelse til de andre elever på skolen. Eleverne har selv formuleret spørgsmål til de andre elever med ønske om at få de andre elevers holdninger til bestemte “baner/ting”.

Skabelse:

Eleverne er en del af skabelsen i forhold til de ønsker deres gruppe har haft. Skabelsen har været opdelt i mindre delmål.  Nogle gruppers ønsker kunne udføres ved hjælp af scanningsfunktionen på ScanNCut maskinen, hvor de fx har indscannet et billede af deres fødder eller hænder.

Andre grupper, der har ønsket store hinkebaner eller hinkefelter, har klippet folien ved hjælp af saks og de linjer folien havde på bagsiden.

De elever, hvor den lige linje og den rolige saks ikke var sagen, har opmålt gangen og tegnet linjer ved hjælp af kridt. Linjerne skal så bruges til hjælp når folien skal lægges.

Tænk efter

TÆNK EFTER

Eleverne har været meget optagede af forløbet. Især designdelen og mulighederne for at skabe deres eget design til skolen.

Forløbet sluttede med at vi i fællesskab talte om følgende:

  • Hvordan er det nu at bevæge sig rundt på skolen?
  • Hvis I skulle lave den samme opgave igen, hvad ville I så gøre anderledes? 

Elevernes egne udsagn efter forløbet:

  • Det er blevet sjovere at komme rundt på gangen/skolen
  • Det var svært at finde på noget til gangen
  • Forslag til at indskolingen skulle have 10 tabellen, så de kunne lære tallene
  • Blandede meninger om det havde været sjovt, svært, let at klare udfordringen

AFRUNDING

Skulle forløbet gennemføres igen, skulle malertapen have været længere tid på gulvet, så den resterende del af skolen havde længere tid til at afprøve.

En afsluttende anbefaling er, at have godt styr på Scan'N Cut maskinen, så man nemt kan vejlede og hjælpe eleverne. Der skal også sættes god tid af til at få folien sat fast på gulvet.


Skolens lange gang med garderober og klasse døre.
Gruppernes arbejde


Links