Spil med teknologi

Design din egen digitale terning
5. juli 2022
Floor fun – it’s sticky
5. juli 2022
Design din egen digitale terning
5. juli 2022
Floor fun – it’s sticky
5. juli 2022

2. klasse


Fag

Understøttende undervisning

Faglige emner

Teknologier

Microbit og 3D print

Af Mette Holst Bredahl
Beskrivelse

Eleverne skal designe et brætspil, hvor de skal 3D-printe brikkerne og lave en terning på en micro:bit.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet omhandler design og programmering på forskellige måder med udgangspunkt i designprocesmodellen. Eleverne skal designe en spilleplade på A3 papir, de skal designe spillebrikker til 3D-print, og de skal programmere en terning på en micro:bit.

Forløbet er udviklet til 2. årgang i understøttende undervisning/tværdag. Forløbet afvikles over 8 lektioner. I forløbet skal eleverne øve sig i at samarbejde, lære at indgå kompromis og få viden om/kendskab til designprocesmodellen og til enkelte digitale teknologier.

Eleverne har inden selve projektet haft 4 lektioner, hvor de er blevet introduceret for Tinkercad og 4 lektioner, hvor de er blevet introduceret for blokprogrammering på micro:bit. Dette fordi de intet kendskab har til de to teknologier i forvejen.

INTRO

Som opstart deles eleverne i grupper af 4 og derefter samtaler vi om, hvad samarbejde betyder, hvem der bestemmer, når man samarbejder, og hvad kompromis betyder.

Eleverne får udleveret et arbejdshæfte. Se PDF i links længere nede. Målet med hæftet er at gøre eleverne mere selvstændige. De behøver ikke spørge om hjælp hele tiden, fordi de i hæftet kan se næste skridt i processen. Derudover har de i hæftet et samlet sted til alle deres ideér og skitser. Undervejs i forløbet er der fokus på, hvor eleverne befinder sig i designprocessen, og derfor hænger der en plakat med designprocesmodellen, hvor en pil viser hvilket punkt, eleverne er i gang med.

 

Udfordring

UDFORDRING/DESIGNOPGAVE

Eleverne skal designe et brætspil. Spillepladen skal laves på A3 papir, brikkerne skal tegnes i Tinkercad og terningen skal programmeres på en micro:bit

Designkrav:

  • Der skal minimum være ét felt med et hjerte og ét felt med en smiley på pladen
  • Der skal være en bevægelse på felterne med hjerte og smiley
  • Terningen skal indeholde et hjerte og en smiley som programmeres i stedet for 3 og 5
  • Brikken skal sammensættes af minimum 2 figurer

Designkravene til opgaven er lavet for at sikre, at eleverne kommer omkring de to teknologier, vi arbejdede med i introfasen.

Kravene omkring hjerte og smiley på terningen sikrer, at eleverne inddrager teknologien og opfordre samtidig til, at de skal tænke kreativt i udviklingen af deres egne spilleregler. Kravet til brikken sikrer, at de skal bruge det, vi har lært i introfasen om positionering af figurer i forhold til hinanden.

 

Undersøg

UNDERSØG/FELTSTUDIER

Vi samtaler og laver brainstorm på tavlen over hvilke brætspil børnene kender. Grupperne får udleveret et sæt spilleregler fra 3 forskellige brætspil, to grupper får samme sæt.

Reglerne skal de læse sammen i gruppen og fælles undersøge og skrive om, hvad der står i dem. Det skal de skrive i arbejdshæftet. De skal undersøge, hvad der er vigtigt at få med i de regler, de selv skal lave til deres spil.

Vi har igen en fælles samtale om, hvad der skal være med i spilleregler som inspiration til deres egne regler.

Målet med feltstudiet er, at eleverne ser hvilke muligheder, der er for at være kreativ og omsætte deres ideér til et produkt. Samtidig understøtter det de elever, der er udfordret i de kreative processer til “blot” at kopiere og sammensætte nogle nye spil og regler med udgangspunkt i dem, de har læst.

Vi samles fælles og eleverne bliver introduceret til den næste del af processen.

Få idéer

FÅ IDÉER/IDÉGENERERING

Eleverne skriver og tegner deres egne idéer til, hvordan spillepladen, felter, og brikker skal se ud på de næste sider i hæftet. De skal finde ud af, hvad spillet skal handle om, og de skal lave spilleregler til spillet. De skal derefter blive enige om, hvilke ideer de vil bruge til deres endelige produkt.

Eleverne får 45 minutter, hvor de undervejs kan få feedback fra underviseren og blive udfordret på deres idéer.

Slutteligt samles vi, og de får en introduktion til næste fase i designprocesmodellen, så jeg er sikker på, at alle har forstået opgaven, og de kan stille spørgsmål, inden vi fortsætter.

Skab

SKAB/FABRIKATION

  • Eleverne går nu i gang med at fremstille deres spil.
  • Eleverne skal tegne deres spilleplade på A3 papir.
  • Eleverne skal designe spillebrikker i Tinkercad og 3D-printe dem med hjælp fra underviseren.
  • Eleverne skal bruge blokprogrammering og lave en terning til spillet på en micro:bit. Koden til terningen finder de i arbejdshæftet. De har også kendskab til koden, da vi har arbejdet med sten, saks, papir på microbitten i introfasen. Det er samme blokkode terningen tager udgangspunkt i. Koden skal overføres til micro:bitten, og der skal sættes en batteriboks på.

Meningen er, at eleverne møder noget velkendt kode, som de herefter prøver at modificere.

Formålet er at understøtte deres læring og at sikre, at de i høj grad selv kan løse opgaven inden for en kendt ramme.

Materialer og samarbejde

Eleverne har papir, sakse, lim, Chromebooks og micro:bits til rådighed og må indbyrdes selv bestemme, hvem der skal lave hvad i gruppen.

Refleksioner

Det var en stor hjælp, at koden stod i hæftet, og de gik alle bare i gang med opgaven. De var meget selvhjulpne i forhold til at få lavet koden og var meget stolte over, at de havde klaret det uden “hjælp”. De fleste kunne også selv overføre til micro:bitten og sætte batteriboksen på, så den var klar til brug.

Trods det at eleverne i introfasen var blevet præsenteret for Tinkercad i 4 lektioner, så var programmet stadig en større udfordring for mange af dem, fordi jeg gerne ville, at de skulle sætte to figurer sammen til en brik. Det har vi også øvet i introfasen, men det var stadig lidt svært. De var særligt udfordret af at få brikkerne til at flugte med pladen samt på størrelsesforholdet, så nogle grupper måtte efterfølgende tilbage i Tinkercad og rette til. Det gav også anledning til en god snak og refleksion.

DEL/ARGUMENTATION

Som afslutning på forløbet skal eleverne spille hinandens spil. Her er formålet at lade eleverne observere. hvordan deres tanker tolkes af andre, samt lære at forstå andres intentioner, som eleverne skal tydeliggøre igennem deres design. Der afsluttes med evaluering af de andres spil ved at udfylde siden i hæftet.

Tænk efter

TÆNK EFTER/REFLEKSION

Eleverne skal nu evaluere deres egen og gruppens indsats i forhold til opgaven. Eleverne skal også reflektere over, hvordan det var at arbejde med de forskellige teknologier, som de har fået kendskab til. Eleverne fik 15 minutter til at udfylde siden i hæftet. De synes, at det havde været et godt forløb, en sjov opgave og at det var fedt at se 3D-printeren arbejde.

AFRUNDING

Hæftet var en stor hjælp, og de arbejdede rigtig godt med det. De kunne selv gå videre til de næste opgaver, når jeg havde fortalt dem, hvor langt de måtte arbejde, inden vi skulle mødes fælles igen til gennemgang af det næste.

Det har også haft stor betydning, at jeg har haft introfasen over 8 lektioner med dem. Det var meget lidt, jeg skulle hjælpe dem med på micro:bit og i Tinkercad. De var også gode til at hjælpe hinanden med det på tværs af grupperne, hvilket jeg havde sagt, at de meget gerne måtte.

Vi havde 6 timer til rådighed til afprøvelse af forløbet. Alle blev færdige med deres spil, men mangler at skrive deres spilleregler flot på et stykke papir. En enkelt gruppe havde lidt problemer med koden. Alle fik tegnet deres brikker, men vi nåede ikke at printe dem alle. Jeg printer dem over et par dage,og vi tager endnu en understøttende undervisningslektion eller to  i brug, så vi kan komme helt i mål.