Fordybelse i legen

Ozo-botter på tur gennem eventyrland
25. oktober 2023
Raketvidenskab!
26. oktober 2023

Klubben 3.-6. klasse


Fag

Pædagogik

Faglige emner

Idégenerering, designopgave og fabrikation. Barnets alsidige udvikling

Teknologier

Tinkercad, Prusa Slicer, 3D-printer, Appen ‘’woop’’ og mobiltelefon.

Af Nina Lauritsen
Beskrivelse

I dette forløb skal børnene hver især designe en Pokémon i Tinkercad, som skal 3D-printes og bruges i et spil, de selv skal lave og udføre. De skal derefter lave et løb i Woop-appen, som handler om Pokémon.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Pokémon bliver spillet af børn og voksne i hele verden. Hvordan ville det se ud, hvis børnene skulle designe pokemons og udvikle et brætspil/eller en leg med dem?

Børnene kommer til at tilegne sig viden via deres undersøgelser, konstruktioner og forskellige teknologier. 

I Klubben har vi børn fra 3.-6. klasse, som er rigtig glade for at spille Pokémon GO, og vi tager tit på Pokémontur. Derfor er det oplagt, at de selv skal udvikle deres eget Pokémonspil. De skal designe en Pokémonfigur i Tinkercad, som skal 3D-printes og bruges i spillet. De skal både arbejde selvstændigt og samarbejde i grupper. I opgaven vil de opnå kendskab til forskellige digitale teknologier, som ingen eller meget få har kendskab til. De arbejder ud fra designprocesmodellen.

De skal afslutningsvis lave et løb i Woop-appen, som omhandler Pokémon. 

Da forløbet foregår i klubtiden, er der ikke sat tid af, men jeg forventer, at det kan gøres over 5-6 uger på forskellige dage à 1,5-2 timers varighed.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Undersøg

UNDERSØG/FELTSTUDIE

Forløbet starter med en Pokémon GO tur, hvor børnene undervejs snakker om de forskellige Pokémons, muligheder i spillet og om Pokémon mon er godt for andet end bare det at spille det.

 • Børnene søger ny viden på computeren om Pokémon og de eventuelle spørgsmål, der er opstået på turen.
 • Hvad definerer et spil?
 • Find ud af, hvordan man opretter WOOP-appen og laver et løb. Søg viden på YouTube. Børnene skal vælge, hvem der downloader app'en på mobilen.

 

Få idéer

FÅ IDÈER/IDEGENEREING

Børnene skal nu designe deres Pokémon ud fra divergent og konvergent tænkning. Stil forskellige materialer til rådighed, som de kan bruge til at lave forskellige mockups med.

 • Find gerne inspiration på nettet til figuren.
 • Find et navn til den Pokemon, de har designet.
 • Ud fra de forslag, der er kommet i grupperne, skal der argumenteres for, hvorfor det skal være deres spil, der skal bruges. Ved en demokratisk afstemning vedtages, hvilket spil der skal udvikles videre på.
 • Skal der bruges/printes/skæres andre ting end det der er til rådighed?

 

Udfordring

UDFORDRING/DESIGNOPGAVE

Designudfordringen præsenteres for børnene. De skal lave et spil enten på en spilleplade eller et fysisk spil, hvor de kan få rørt sig. Det er op til børnene, hvad de synes kan være sjovt at designe.

Børnene skal designe Pokémon i Tinkercad. Dette gør de hver for sig. Ved tvivl skal de spørge om hjælp ved hinanden og ellers ved den voksne.

 • Skriv ned hvilken form, størrelse, stil, farver figuren skal have.
 • Figuren skal 3D-printes – det sker i samarbejde med en voksen.
 • Figuren kan evt. males
 • Lav en brainstorm på, hvad spillet skal indeholde. Her vælger de, om det skal være på en spilleplade eller et fysisk spil
 • Der skal være minimum 4 til spillet
 • Samarbejde i grupper af 3-4 personer
 • Er der brug for at 3D-printe eller noget andet end deres figur?

De som bliver først færdige, kan begynde at lave et løb i WOOP-appen og spørgsmål hertil. Der skal laves spørgsmål om Pokémon. Se vejledningen til hvordan man opretter løbet i linket nederst i forløbsbeskrivelsen.

 

Skab

SKAB/FABRIKATION

Start med at undervise i Tinkercad og Prusa slicer.

Hvis børnene ikke har arbejdet med Tinkercad/Prusa slicer før, er det en god ide at udlevere et ’’how to do it’’ til alle efter gennemgang. 

 • Lav Pokémon i Tinkercad
 • Maks højde på figuren er 70mm
 • 3D-print alle Poké
 • Skal 3D-printet males, vælges ensfarvet filament og males d
 • Fremstil nu spillet.

Hvis et hold er hurtigt færdige, kan de fortsætte med at lave spørgsmål til "WOOP-løbet", downloade appen, oprette posterne og lægge spørgsmålene ind.

 

Tænk efter

TÆNK EFTER/REFLEKSION

 • Hvordan var det at arbejde med de forskellige teknologier?
 • Blev din figur, som du havde forestillet dig?
 • Hvordan var det at arbejde alene og i samarbejde med de andre?
 • Var der noget, der kunne have været godt at vide?
 • Har du tilegnet dig ny viden?

 Efter spillet reflekteres der over:

 • Hvad gik godt/skidt?
 • Hvad lykkes/mislykkes?
 • Hvad skulle rettes/laves om?
 • Kom der nye ideer til andre lege?

 

AFRUNDING

Børnene kan med fordel arbejde 2 og 2 om at lave en Pokémon. Jeg valgte, at de hver især skulle lave en, så jeg var sikker på, at alle havde prøvet at arbejde i Tinkercad, da mange aldrig havde prøvet det før.

Forløbet kan med fordel gennemføres i understøttende undervisning, da børnene havde forskellige dage, de kom i klubben, så det var lidt svært at få samling på dem, så vi kunne komme videre med opgaven.

Børnene var meget nysgerrige på at arbejde i Tinkercad og var ikke bange for at prøve sig frem, og derved opdagede de nye ting.

De mistede ofte fokus, da der opstod mange fede lege undervejs, og de gik på opdagelser i de forskellige teknologier.

Hvis man ikke har et smartboard til undervisningen i Tinkercad, kan man lave en udførlig vejledning på papir til dem, så de kan se, hvordan man logger ind og de vigtigste ting i Tinkercad.

Husk at tjekke deres Pokémon figur inden de printes, da mange har svært ved at få dem til at stå nede på pladen og glemmer at ’’Group’’ dem i Tinkercad.
Der arbejdes ud fra en divergent tænkning i Tinkercad

Der arbejdes ud fra en divergent tænkning i Tinkercad

Figurerne males. Vælg en god maling og lak. Den maling vi brugte, var ikke så god. Brug f.eks. Plus Color fra CChobby.