Forsvundne instrumenter

Billede af spil med en pige i en skov
På besøg i dyreparken med CoSpaces
6. december 2023
Ozobottens tur rundt i Danmark
6. december 2023

8./9. klasse


Fag

Tema

Faglige emner

Natur og Teknologi / Musik / HD?

Teknologier

Makey Makey, Computer

Fie Louise Rørdam Larsen
Beskrivelse

Eleverne skal undersøge hvilke genstande, der er elektrisk ledende, og hvad der kan agere som isolatorer?

Undersøge, hvad man kan med en Makey Makey, samt hvordan virker CodingLab.dk (skoletube) 

Designopgave: Design verdens første instrumenter.

Eleverne skal gennem faserne i design cirklen (børneudgaven) , hvor Makey Makey skal være omdrejningspunkt i undersøg, få ideer, at skabe, del og tænk efter.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet handler om, at eleverne gennem processerne i designcirklen lærer Makey Makeys at kende.

De undersøger, få ideer, afprøver og præsentere.

Eleverne guides gennem refleksioner i dette forløb. Der stilles ledende spørgsmål til, hvad de forskellige processer i design cirklen kan indeholde fx: hvordan undersøger man, hvordan kan man få en god ide, hvordan fører man en ide ud i livet? 

 

FORLØBSBESKRIVELSE

I dette forløb begynder hver lektion med, at eleverne får præsenteret, hvorhenne i design cirklen vi befinder os.

 

1. lektion
Eleverne introduceres til hele designcirklen (børneversionen).

Med start ved undersøg- (refleksioner over, hvordan undersøger man) undersøger eleverne
Makey Makey og dets muligheder.
(Jeg viser i plenum, hvordan Makey Makey kan kodes i CodingLab.dk)

Eleverne får hver deres Makey Makey, tilkobler den pc, afprøver forskellige materiale, der kan agere som tastatur.

(Makey Makey kodes som instrumenter inde i CodingLab - skoletube.

 

2. lektion
Eleverne fortsætter feltstudiet af Makey Makey. Ser små klip om, hvordan andre har anvendt Makey Makey

 

3. lektion
Eleverne deler med hinanden, hvad de kan med deres Makey Makey, og fortsætter efterfølgende undersøgelsesfasen

 

4. lektion
Eleverne får stillet udfordringen, at alle instrumenter er forsvundet, og at de derfor skal skabe deres egne.

På klassen tales om, hvordan man kan bygge

instrumenter af karton. Eleverne laver først tegninger af deres instrumenter, og går derefter i gang med at skabe instrumenterne af karton.

 

5. lektion
Eleverne skaber deres instrumenter. 

 

6. lektion
Eleverne arbejder fortsat med at skabe deres instrumenter-

 

7. lektion
Alle instrumenter præsenteres for klassen, fælles snak om hvordan eleverne fik ideen.

 

AFRUNDING

Det kan være en udfordring for denne elevgruppe selvstændigt at få kreative ideer, samt igangsætte en idé - det kan derfor være nødvendigt, at sætte mere tid af til at eleverne arbejder med at få ideer. Evt. ideer, som skal tilgodese forskellige formål. Vi arbejde fx med at en elev skulle udarbejde et instrument til en, som ikke kunne bruge sine arme. Dette blev til et gulv klaver.