Ozobottens tur rundt i Danmark

elev holder guitar som er gjort elektrisk ledende
Forsvundne instrumenter
6. december 2023
elev
Bluebots – kode til dansk og matematik
7. december 2023

2. klasse


Fag

Natur og teknologi

Faglige emner

Lære Danmarkskortets punkter, byer osv. at kende.

Teknologier

Ozobot

Af Frederikke Vindeløv
Beskrivelse

Eleverne skal kode Ozobotten til at komme rundt på et Danmarkskort. De skal finde en måde at komme fra A til B, med benspænd undervejs.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet handler om design og programmering, hvor eleverne skal styrke deres geografiske viden ved at finde vej rundt i Danmark. Ved hjælp af teknologien Ozobot skal de køre rundt i Danmark og programmere deres egen kode til dette.

De har tidligere arbejdet med Ozobot og har en god forhåndsviden til den, derfor er fokus i dette forløb at de skal kunne navigere rundt i Danmark på et kort.

Forløbet er udarbejdet til en 2. Klasse og bliver brugt i natur og teknologi.

Det varer ca. 5 lektioner undervejs, skal eleverne arbejde med et fokus på at samarbejde, indgå kompromis og udarbejde et design.

Design jeres egen interessante rute rundt i Danmark, og skab en historie til turen. Eleverne trækker 2-3 benspænd - se lektionsplanen.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Der er afsat 5. lektioner til forløbet. Klassen har på forhånd kendskab til Ozobotten og haft forløb med dem før.

For at kunne bruge teknologien til at finde vej rundt i Danmark, har klassen haft om Danmarkskortet og brugt nogle gange på introduktionen til dette (Inspiration fra forløb på Gyldendals fagportal).

Derfor er disse timer også beskrevet i opgaven.

 

  1. Lektion: Klassen startede ud med at undersøge et Danmarkskort. Vi havde en dialog om hvilke storbyer de kendte. Hvilken landsdele var der, og hvor var det nordligste punkt osv.

  2. Lektion: Klassen får udleveret et tomt Danmarkskort, hvor der kun er omridset på. Her skal de bruge den viden de fik fra sidste lektion og computeren til at farvelægge og tegne landsdele, grænser og byer ind på.

  3. Eleverne skal i makkerpar forsøge at komme fra ”Skagen til Middelfart” ved hjælp af Ozobot. Jeg har på forhånd lavet en kode og de får lov til at se hvordan Ozobotten kører rundt på Danmarkskortet. Herefter får de 20 minutter til at udforske at komme fra ”Skagen til Middelfart”. Som afslutning ser vi hinandens forsøg og snakker om den kode jeg har lavet.

  4. Eleverne skal i deres makkerpar selv designe en tur igennem Danmark. De skal finde ud af at komme fra A til B. Alle makkerpar får udleveret 2-3 benspænd, som skal indgå i deres rute.

    Det kan f.eks. være at de skal besøge det nordligste punkt i DK på deres tur, spise deres madpakke i en skov, svinge forbi en af de fem største turistattraktioner.

    De skal skrive en historie om deres tur rundt i Danmark på papir.

  5. I denne lektion skal de skrive deres historie om turen rundt i Danmark. Her skal de huske at beskrive deres benspænd. Herefter argumentere og fremlægger eleverne deres historie i små grupper.

 

AFRUNDING

Eleverne har været glade for forløbet. De synes det har været spændende og lærerigt.

Det har været en kæmpe fordel at min klasse har haft arbejdet med Ozobotterne før og kodning på computer. Hvis de ikke havde prøvet dette, ville det have krævet at man satte flere lektioner af.

Eleverne har på baggrund af dette forløb fået et godt kendskab til at kunne finde rundt i Danmark på et kort. Dette har også været formålet med forløbet.

Designopgaven har været helt perfekt alderssvarende til klassetrinnet. Overordnet har forløbet været en succes.