Genanvendt plast

Lav jeres udgave af Pong
9. november 2023
Emballagejagten
10. november 2023
Lav jeres udgave af Pong
9. november 2023
Emballagejagten
10. november 2023

7. til 9. årgang


Fag

Biologi, fysik/kemi og geografi

Faglige emner

Bæredygtig plast

Teknologier

Laserskærer, varmepresser, Inkscape

Af Line M. Ø. Nielsen
Beskrivelse

I forløbet undersøger vi, hvordan man kan lave bionedbrydelig plast, hvilken påvirkning plast har for økosystemet, og hvordan vi kan bruge spild-materialet fra vores 3D-printer til at lave nye bæredygtige produkter, som unge vil bruge.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Hvordan kan vi producere nye produkter ud af affaldsplast, så vi kan genbruge plasten og undgå, at det ender som affald i havet. Det er omdrejningspunktet for dette forløb.

Forløbet starter i feltstudiet, hvor eleverne skal undersøge, hvad plast er, hvordan man kan lave nedbrydelig plast, og hvordan man bortskaffer gammel plast.     

Derefter får eleverne designopgaven. Her skal de komme frem til en løsning og derefter lave en prototype af et produkt.

Eleverne skal til sidst argumentere for deres idé og reflektere over deres proces og idéens betydning.

Forløbet er til 9.årgang, men kan bruges i hele udskolingen. Jeg vurderer, at det også kan bruges på mellemtrinnet fra 5.årgang, hvis man ændrer det faglige indhold.

I dette forløb er der fokus på teknologi som redskab i naturfagsundervisningen.

Der er brugt 16 lektioner til forløbet. 

 

FELTSTUDIE

Eleverne bliver bevidste om de problemstillinger, der hører til plast.

Lektion 1+2

Læs Plastaffald i havet

Tal gerne om disse begreber:

 • Havmiljø
 • Havstrøm
 • Flodretning
 • Landskab
 • Luftstrøm
 • Globalt klima
 • Ækvator
 • Polerne
 • Golfstrømmen
 • Åbne oceaner
 • Verdenshave
 • Plastik-ø
 • Strømhvirvler (gyres)
 • Nordatlantisk
 • Plast
 • Bioplast
 • Bionedbrydelig
 • Biomasse
 • Biologisk kredsløb

Introducer opgaven Plastik i din hverdag

Eleverne skal lave opgave 1 som lektier derhjemme.

Lav opgaven Elevopgaver - golfstrøm fra DR.

 

Lektion 3+4

Lav bionedbrydelig plast.

Find forsøget her på testoteket Lav miljøvenligt plastik

Læs og diskuter artiklen Bagsiden af den grønne strøm

 

Lektion 5+6

Se dokumentaren Hvorfor plast - mennesket som forsøgskaniner?

 

Lektion 7+8

Installation af “Inkscape

Intro til inkscape.

 

IDÉGENERERING

Lektion 9+10

Tal om hvor på skolen, der er plastikspild.

 • Vandflasker
 • Plastik fra mad
 • Legetøj i plast som går i stykker
 • Fejlprint fra 3D-printer

Varm noget plastik med eleverne. Undersøg hvordan man kan varme det. Hvilke farver bliver pæne? Hvor tynd kan man lave det? Osv.

Tegn 4 ideér til nye plastprodukter

For eksempel til nøgleringe eller øreringe.

Vælg en og prøv at tegne den i inkscape.

 

Lektion 11+12

Skær elevernes tegning ud på laserskærer.

Lav designet færdig så, så I ender med en færdig ørering eller nøglering.

 

ARGUMENTATION

Lektion 13+14

Sælg jeres produkt til klassen.

Først skal eleverne tale om deres til- og fravalg. Efterfølgende skal de fremlægge for klassen. Klassen giver gruppen feedback. Hjælp eleverne med at komme med feedback og hjælp gruppen med at tage imod feedbacken.

 

REFLEKSION

Lektion 15+16

I den afsluttende del af designprocessen skal eleverne forholde sig til deres samarbejde i gruppen.

Derefter skal gruppen se kritisk på deres re-plastik-produkt og forholde sig til, om deres design løser en plastikudfordring.

 

AFRUNDING

Jeg oplevede at forløbet aktiverede mange elevtyper, nogle synes det var fedt at blende plast, og andre syntes det var fedt at tegne i inkscape.

Acceptere at ikke alle elever er lige arrangeret i alle processer.

Sørg for at indsamle PLA filament rester, så I har nok. Sørg for kun at bruge PLA, vær opmærksom på det under indsamling.

Køb en billig blender til formålet.

Varmepresseren skal stå på 200 grader.

Jo tyndere lag, jo kortere varmetid.

Køb smykketing som er forsølvet/forgyldt, så der ikke er nogle elever der får allergi.