Lav jeres udgave af Pong

Sociale medier og podcast – Lær din boomer om SoMe
7. november 2023
Genanvendt plast
9. november 2023
Sociale medier og podcast – Lær din boomer om SoMe
7. november 2023
Genanvendt plast
9. november 2023

7.-10. klasse


Fag

Værksted

Faglige emner

Porgrammering

Teknologier

3D-modellering TinkerCad Blokprogrammering 3D-printer Computer Makey Makey

Af Alan Eriksen
Beskrivelse

Eleverne skal programmere et spil og udvikle en controller, der passer til spillet.

Forløbet er brugt i specialregi og er et værkstedsforløb.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne i udskolingen på en specialskole skal igennem værkstedsforløbet udforske nogle af de muligheder, der ligger i Scratch, Makey Makey og Tinkercad.

Eleverne skal udvikle et simpelt computerspil samt en controlle,r der skal benyttes til spillet. I sidste ende skal det ende med en spillemaskine.

Forløbet er opbygget omkring designprocesmodellen, men følger den ikke slavisk.

Forløbet strækker sig over 30 lektioner.

Forløbet er relevant, fordi eleverne tidligere har stiftet et kort bekendtskab med både programmering og design, og dette forløb giver eleverne mere frie tøjler til at gå i dybden inden for et område, der interesserer dem.

Forløbet kan støtte op om kompetencemålene inden for håndværk og design ”Eleven kan skabe artefakter, digitale og fysiske, med digitale teknologier og gennemføre iterative designprocesser, der løser komplekse problemstillinger relevante for individ og fællesskab.”

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Alle grupper har følgende til rådighed:

 • Windows laptops
 • MakeyMakey sæt
 • 3D-printer med PLA
 • Ståltråd
 • Sølvpapir
 • Ledninger
 • Papkasser
 • Computerskærme
 • Limpistol
 • Papir
 • Notesbog

 

UDVIKLING AF SPILLET

 

Designopgave

Hvilke spil har betydet noget for dig?

 

Feltstudie

Lav en teknologisk analyse af spillet Pong.

Lav et mindmap over, hvad Pong er. Her kan fx Mindmeister på Skoletube benytte.

 • Undersøg hvad Pong er.
 • Undersøg om Pong eller noget lignende ligger på Y8.com
 • Hvilke funktioner er en del af Pong-spillet?

 

Idegenerering

Lav en mindmap over, hvad jeres version af Pong skal indeholde.

 

Argumentation

Hvilke dele tager I med jer til fabrikationen, og hvorfor?

Hvilke tanker lader I ligge og hvorfor?

 

Fabrikation

Spillet designes og programmeres i Scratch.

Flere gange under denne proces, skal spillet afprøves.

I skal have en fokusgruppe, der kan afprøve jeres spil og give feedback.

I skal derfor, udover spillet, udvikle et spørgeskema til jeres fokusgruppe.

 

Refleksion

Gennemgå besvarelserne fra spørgeskemaet og undersøg mulige ændringer i jeres spil ud fra dette.

 

UDVIKLING AF CONTROLLEREN

 

Designopgave

I skal nu udvikle en spillemaskine ud fra jeres spil.

I får Makey Makey, Raspberry Pi, skærm og 3D-printer stillet til rådighed, samt pap og træ fra sløjd.

 

Idègenerering

Hvad har I brug for at kunne?

Lav mindmap.

 

Feltstudie

Lav en mockup og undersøg med elever fra de andre hold, hvad de tænker. Notér deres tanker.

 

Argumentation

Hvilke ideer går I videre med og hvorfor?

 

Fabrikation

Byg jeres controller. Lad elever fra andre hold afprøve maskinen i jeres proces.

 

AFRUNDING

Man kunne tydeligt under forløbet mærke, hvordan eleverne tog ejerskab over processen. Undervisningen flød sammen med pauserne, og eleverne tog opgaverne med hjem for selvstændigt at arbejde videre på deres produkter. Både i form af kodning og tegning i Tinkercad.

Eleverne nåede desværre ikke fuldt i mål med projekterne. Men det, at eleverne i denne specialafdeling tager så meget ejerskab over deres egen opgave, er et sjældent syn. Derfor kan forløbet alligevel anses som en succes.

Eleverne havde svært ved selv at udtænke koden med det kendskab til kodning, de havde. Det blev nødvendigt at lade dem søge lidt rundt efter koder til Scratch, for at få udviklet koderne. Hvis forløbet skal gennemføres igen, kunne det være en god overvejelse at have eksempler på koder til nogle af delelementerne i Pong med.

En anden gang vil jeg lave projektet over to forløb. Et hvor eleverne skal programmere spillet, og så et nyt forløb, hvor eleverne skal udvikle deres controller. Det pressede eleverne, at der var to projekter, de skulle nå i mål med.