Hæng dine rettigheder op

Taske med blå lomme med sort kat, der har dioder som øjne. Et grønt og et rødt kryds er syet og markerer, hvor der kan tændes og slukkes for dioderne
Taske med lysdiode
6. august 2021
Billedet viser en elevs skitse til motiv og det endelige motiv på en mulepose. Motivet er en mor, der holder sin baby på armen. Babyen hviler trygt mod morens skulder. Muleposen er råhvid og motivet er påsat med sort tekstilfolie.
Identitet – Hvem er jeg?
13. august 2021

7.-9. klasse


Fag

Dansk, samfundsfag, håndværk og design, historie, billedkunst

Faglige emner

Menneskerettigheder

Teknologier

Vinylskærer og laserskærer

Af Inaluk Lynge
Beskrivelse

Ved hjælp af designprocesmodellen arbejder eleverne med, hvordan de kan udtrykke et element fra menneskerettighedskonventionen i tegning og skrift. Tegningerne vektoriseres i Inkscape og printes med vinyl- eller lasercutter til t-shirts, klistermærker eller træplader.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I udskolingen arbejder vi med et forløb om menneskerettigheder. Vi perspektiverer menneskerettighederne til individet, Danmark og internationalt.

Undervejs laver vi digte om menneskerettigheder, så eleverne er øvet i at lave korte sætninger og rim. Dette kan de eventuelt bruge, hvis de vil have skrift i deres produkt.

Processen med designprocesmodellen giver eleverne en basisviden, som de gennem idegenerering, skal omforme til et billedligt udtryk, som de fabrikerer med vinylskærer eller laserskærer.

I den efterfølgende evaluering/refleksion diskuterer vi produktets tydelighed og de faser, vi har været igennem.

Tidsforbrug

  • Arbejdet med forforståelsen af menneskerettigheder: 10 timer
  • Designopgaven, idegenerering og fabrikation: 10 timer

DESIGNOPGAVE

I skal designe et produkt, der udtrykker et område inden for menneskerettighederne, som I gerne vil "slå et slag for".

Designet skal tydeliggøre et eller flere punkter fra menneskerettighedskonventionen.

Produktet er en t-shirt, et klistermærke eller et lasercut i finér.

FELTSTUDIER

Vi undersøger de personlige rettigheder, de politiske rettigheder, de sociale og kulturelle rettigheder. Vi læser tekster fra Alineas forløb om menneskerettigheder. Vi ser små film fra Institut for menneskerettigheder og Unge for Menneskerettigheder. Vi lytter til musikvideoer fra Alex og Unicef og diskuterer rettigheder ud fra et personligt, et dansk og et internationalt perspektiv. Materialerne kan findes på Meebook.

IDÉGENERERING

Eleverne kommer med bud på deres design. De vælger et specifikt punkt fra menneskerettighedskonventionen, og om de vil arbejde med vinyl- eller lasercutter. Vi har valgt målgruppen unge og voksne. Det vil sige, at designet skal kunne forstås af børn fra 10 år og opefter.

Herefter laver de 3 forskellige skitser. Skitsen må indeholde tegning og en smule skrift.

Eleverne forbereder en hurtig gennemgang af deres skitser, som de får respons på i grupper. Det er vigtigt, at grupperne ikke på forhånd ved, hvilken rettighed, der er valgt, så de kan give brugbar kritik ift. om budskabet er tydeligt i designet.

Efterfølgende kan eleverne justere i designet og inkorporere input - hvis de er brugbare.

FABRIKATION

Elevernes valgte skitse skal nu tegnes på nyt papir med sort tusch. Det er vigtigt, at stregerne er præcise, og at den sorte tusch dækker papiret helt i de sorte flader.

Eleverne tager et foto (JPEG-fil), der efterfølgende vektoriseres i programmet Inkscape. Filen gemmes som PDF. Hvis eleverne vil arbejde med lasercutter, skal de huske at lægge et nyt lag (layer) på med rød farve. Denne del indstiller lasercutteren til at skære helt igennem. Så sort farve raderes og rød farve skæres igennem.

Når eleverne skal i gang med produktionen og arbejdet med maskinerne, er det en fordel at lade dem instruere hinanden i udførelsen (efter læreren har gennemgået det første gang).

ARGUMENTATION

Eleverne fremlægger deres produkter for hinanden og diskuterer sammenhængen mellem designopgaven og det endelige produkt.

Vi arbejder med begrebet konstruktiv kritik. Dvs. eleverne skal fortælle hinanden noget i designet der fungerer og noget, der kunne tydeliggøre budskabet. Løser produktet opgaven og hvilke valg og fravalg er taget?

Kunne eleverne f.eks. tydeliggøre budskabet via menneskenes størrelser, hår, farve, køn? Hvilke tekstdele virker og underbygger pointen?

REFLEKSION

Eleverne reflekterer over læringsudbyttet. Man kan tage en fælles snak om, hvordan processen gennem hele forløbet har været, og hvilket læringsudbytte de har fået ved at inddrage designdelen i et historisk eller samfundsfagligt forløb.

 

AFRUNDING

Eleverne følte efterfølgende, at de havde fået et større fagligt udbytte pga. designforløbet og produktet. Så det kan anbefales at arbejde med den skabende dimension.

 

Den dag vi producerede i FabLab, begik vi nogle fejl ift. spejlvending af bogstaver. Det kan være en del af læringen. Alternativt kunne man komme det i forkøbet ved at vise dem indstillingerne fra start.

 

Tjek gerne op på, om hver enkelt elev rent faktisk har fået gennemført vektoriseringen i Inkscape. Jeg brugte unødig meget tid i FabLab med elever, der troede de havde gjort det...

Tip: Brug godt med tid i idegenereringsfasen. Det er her elevernes færdige design kvalificeres. Vores del foregik under hjemsendelse, hvilket besværliggjorde den respons, jeg gerne ville have givet undervejs og følingen med de enkelte elevers design.

Tip: Lad ikke slaveri og tortur være de sidste punkter, I arbejder med inden designprocessen. Den endte med at fylde gevaldigt meget i især drengenes produkter - som blev til mors dags gaver.

 

MATERIALER

Papir, blyant, sort tusch, t-shirts, printfolie, tekstilfolie, træplader, vinyl- og lasercutter, heat press machine, evt. mobiltelefon til foto

Inkscape (OBS - skal downloades, så dur ikke på chromebooks)

 

FORLØBENE

Forløbene er delt i Meebook som:

  • Menneskerettigheder del 1 , udskoling, historie (den faglige gennemgang af menneskerettighederne)
  • Menneskerettigheder design del 2, udskoling, teknologiforståelse (designdelen)