Identitet – Hvem er jeg?

Elev med hvid t-shirt, hvorpå der er en sort vægt. I hver vægtskål er der placeret hhv. et mande- og et kvindetegn. Illustrationen er sort og lavet med vinyltryk. T-shirten er hvid
Hæng dine rettigheder op
11. august 2021
Digital 3D tegning af et legeredskab til en skolegård - design forslag udarbejdet af elever. Titel: Blomstergyngen
Fra Tinker til Tårn
13. august 2021
Elev med hvid t-shirt, hvorpå der er en sort vægt. I hver vægtskål er der placeret hhv. et mande- og et kvindetegn. Illustrationen er sort og lavet med vinyltryk. T-shirten er hvid
Hæng dine rettigheder op
11. august 2021
Digital 3D tegning af et legeredskab til en skolegård - design forslag udarbejdet af elever. Titel: Blomstergyngen
Fra Tinker til Tårn
13. august 2021

8. klasse


Fag

Billedkunst - valghold

Faglige emner

Design og designprocesser, Elevernes alsidige udvikling

Teknologier

Vinylskærer (ScanNcut) og varmepresser

Af Sisse Marie Schreiner Thomsen
Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne designe en mulepose eller T-shirt med det overordnede emne Identitet. De skal selv tegne deres design - blyant først, sort kraftig tusch afslutningsvis. De skal bruge ScanNcut (vinyl-skærer) og varmepresse.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

HVEM er jeg? HVORFOR er jeg til? Hvordan er jeg blevet SKABT, og HVORDAN skaber jeg mig selv? Det er store spørgsmål med mange svar!

I dag er vi alle unikke! JEGet er i fokus, og friheden til at definere sig selv er større end nogensinde. Hvor identitet før i tiden var et spørgsmål om tradition og opvækst, er den i dag forvandlet til et livsstilsprojekt.

I dette forløb skal eleverne arbejde med temaet identitet. De skal se eksempler på, hvordan forskellige kunstnere iscenesætter deres egen identitet med forskellige medier og materialer. De skal også arbejde med deres egne identiteter og virkeligheder. Kort sagt: Det handler om kunst, og det handler om dem!

Forløbets er bygget op efter designprocesmodellen.

Målsætning

 • Lære om emnet identitet – og måske lære sig selv bedre at kende
 • Lære ScanNcut maskinen at kende
 • Lære varmepressen at kende
 • Arbejde med designprocesmodellen
 • Læse og følge en vejledning (ScanNcut)

Inspiration

 • Cindy Shermann
 • Gudrun Hasle
 • Frida Kahlo
 • Lisbeth Cuenca Rasmussen
 • Elmgreen og Dragset

Tidsplan

 1. 3 timer til feltstudie
 2. 1 time til idegenerering
 3. 3 timer til fabrikationen

Materialer:

 • papir, blyant, kraftige sorte tuscher
 • muleposer og T-shirts
 • tekstilvinyl

Læringsmiljø

 • Billedkunstlokale
 • Fablab-lokale
 • Eller bare i klassen

DESIGNOPGAVE

Design en mulepose/T-shirt med det overordnede emne Identitet. Du skal selv tegne dit design - blyant først, sort kraftig tusch afslutningsvis. Du skal bruge ScanNcut og varmepressen.

FELTSTUDIER

Vi gennemgår de fire forskellige identitetsniveauer på klassen. Klassen tager noter i deres logbøger.

Vi læser om andre kunstneres værker om emnet: Cindy Sherman og Frida Kahlo. Se evt. billeder til inspiration her.

Klassen læser kompendiet “Identitet - det handler om dig” og løser opgaverne deri. 

IDÉGENERERING

I løbet af feltstudiet har eleverne allerede fået masser af idéer til værker. De skal nu konkretiseres. Eleverne arbejder individuelt med deres idéer. De laver brainstorms over emnet identitet i deres logbøger. Herefter udvælges min. 3 idéer, der skal illustreres på skitseform.

Via individuel vejledning og sparring udvælger eleverne den idé, der er bedst – og som bedst formidler emnet.

FABRIKATION

Den udvalgte skitse skal rentegnes. Fra blyant til tusch. De skal sørge for at lave helfarvede felter (silhuetter), som egner sig til lasercutter/ tekstilvinyl.

Når tegningen er færdig, skal eleverne følge en trin-for-trin vejledning side (side 4-5): Scan og udskær din egen tegning med ScanNCut.

Tekstilvinylen sættes på T-shirten/muleposen med varmepressen.

ARGUMENTATION

Når værkerne er færdige, skal de præsenteres for klassen. Her skal eleverne argumentere for deres valgte design samt gøre rede for deres til- og fravalg. Eleverne skal desuden kunne forklare, hvad de har taget med fra feltstudiet. De skal kunne benytte nye fagbegreber, der knytter an til emnet.

REFLEKSION

Forløbet afsluttes med en individuel refleksion i logbogen, hvor eleverne svarer på følgende spørgsmål:

 • Er jeres design blevet, som I ønskede? Hvorfor/Hvorfor ikke?
 • Hvad ville du gøre, hvis du skulle gøre noget anderledes?
 • Hvad har du lært i dette forløb, som du kan tage med dig videre til andre forløb/fag?
 •  

AFRUNDING

Emnet identitet kan man arbejde med på alle alderstrin. ’Hvem er jeg?’ er et spørgsmål, som også små børn kan interessere sig for. Selvfølgelig skal kilder ift. feltstudie tilpasses, og vejledning ift. teknologier skal prioriteres højere.Hvad skal der stå på DIN arm?

 1. Skriv en sætning på din arm. Sætningen skal betyde noget for dig
 2. Lad sætningen stå på din arm en hel dag
 3. Tag et foto af din arm
 4. Beskriv, hvordan det var at have sætningen stående

Kunstneren Gudrun Hasle laver kunstværker, der tager udgangspunkt i hendes egen personlige livshistorie. Gudrun Hasle sætter fokus på emner, der kan være smertefulde og svære at tale om.

Én gruppe vælger at skrive ”High standards” – de taler om forventningspres fra samfundet – skolen, vennerne, medierne og ikke mindst til én selv. Hvad hvis man ikke kan leve op til disse høje standarder?Her er der lagt vægt på Jeg-identiteten / kerneidentiteten. Man ved at de tidligste erfaringer fra barndommen er med til forme jeg-identiteten. Her er knyttet tanker til fx tidligt skadede adoptivbørn, som har alvorlige psykiske problemer som voksne. Børn, der blev omsorgssvigtet på børnehjem for over 20 år siden, har alvorlige psykiske vanskeligheder som voksne, selvom de er vokset op hos gode adoptivforældre. Tegningen knytter an til elevens egen trygge barndom, hvor hun som baby lå trygt i sin mors arme. Det har været med til at forme hendes ”Jeg-identitet”.
Eleven har arbejdet med temaet masker. Hvordan mennesker tager forskellige masker på i forskellige situationer. Hun har gjort sig mange tanker om ”jeg-identiteten”, der virkelig er udfordret i teenageårene, hvor man skal finde ud af, hvem man egentlig er. ”Jeg har begge sider i min identitet. Både den glade maske – hvor jeg fortæller mig selv, at jeg er enough og good enough, men jeg har også dage, hvor jeg ikke lever op til mine egne forventninger, og hvor jeg føler, at alt skal være perfekt, for at være godt nok.