Intro Makey-Makey

skærmdump fra scratcprogram der viser kat der kan programmeres
Scratch fortsat
5. marts 2018
skærmdump fra scratcprogram der viser kat der kan programmeres
Scratch begynder
5. marts 2018
skærmdump fra scratcprogram der viser kat der kan programmeres
Scratch fortsat
5. marts 2018
skærmdump fra scratcprogram der viser kat der kan programmeres
Scratch begynder
5. marts 2018

Mellemtrin/udskoling


Fag

fysik, matematik

Teknologier

Computer, Makey Makey

Faglige emner

Mangler

Af Jesper Hildebrandt Andersen

FabLab rådgiver, Vejle

61782906


Anders Thorup

Kirkebakkeskolen, Vejle

61261461
Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne bruge deres viden og praktiske færdigheder omkring Scratch og Makey Makey, da forløbet handler om at skabe interaktivt inventar. I matematik trænes færdigheder indenfor beregning og programmering gennem anvendelsesorienterede problemstillinger. I fysik fokuseres på udforskning og eksperimenter omkring kredsløb og ledende materialer.

Forløbsbeskrivelse


LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleverne skal bruge deres viden og praktiske færdigheder omkring Scratch og Makey Makey, da dette forløb handler om at skabe interaktivt inventar. I faget matematik trænes færdigheder indenfor beregning og programmering gennem anvendelsesorienterede problemstillinger. I faget fysik er der fokus på udforskning og eksperimenter omkring kredsløb og ledende materialer.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Forløbet er en introduktion til Makey Makey, så der er ikke fokus på en konkret designudfordring. Der er dog et designkrav i opgave 3, som er en 'fri' opgave. Forløbet egner sig særlig godt som en viderebygning for elever, som allerede har stiftet bekendtskab med programmet Scratch. Ved at kombinere softwareprogrammet Scratch og teknologien Makey Makey, får eleverne mulighed for at skabe deres eget valgfri inventar. Ved at anvende allerede eksisterende produkter/materialer kan der skabes nye idéer og muligheder. Mulighederne er ubegrænsede.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Forhåndsviden og bevidsthed om egen læringsproces, da forløbet bygger videre på et tidligere forløb, hvor eleverne har lært om Scratch. Eleverne opnår en oplevelse af at være aktive medskabere af den digitale kultur gennem udforskning og eksperimenter. Eleverne arbejder både selvstændigt og i grupper samt procesorienteret.

TRIN FOR TRIN

1. Intro (5 min.) Eleverne søger på youtube efter 'Makey Makey workshop 1'. De ser videoen og går igang med opgave 1.

2. Opgave 1 handler om, at eleverne får koblet Makey Makey´en til deres computer, hvorefter de skal spille musik ved at lave et bestemt kredsløb. Det er vigtigt at sikre sig, at eleverne har forstået, hvordan den virker. Efterfølgende kan man eksperimentere med, hvor langt et kredsløb man kan lave gennem klassen, ved at holde hinanden i hænderne.

3. Opgave 2 (30 min.) Opgave 2 handler om, at eleverne skal eksperimentere med alternative og anderledes måder at spille et computerspil. Der skal laves en opstilling, så de bruger deres egen krop som redskab i et spil. Eksempelvis kan de hoppe og dukke sig for at klare spillet.

4. Opgave 3 (60 min.) Opgave 3 er en fri opgave, hvor eleverne selv skal komme med idéer og forslag til, hvordan spillet kan ændres til et aktivspil/multiplayerspil. Det kan for eksempel handle om at kaste en bold til hinanden, så eleverne bruger deres krop som erstatning for piltasterne.

5. Opsamling (15 min.) Evaluering af forløbet, hvor det sikres, at alle elever har forstået principperne omkring Makey Makey, og samtidig har forstået at danne et kredsløb.

Noter til underviser Hvis Makey Makey`en ikke virker, kan man prøve et andet usb; tør den af med et stykke køkkenrulle og åben et vindue. Forløbet kræver plads/lokationer, hvor eleverne kan arbejde.