Maskinlæring og AI i udskolingen

Podcast og klamydia
20. september 2023
Udvikling af computationel tænkning i indskolingen
21. september 2023
Podcast og klamydia
20. september 2023
Udvikling af computationel tænkning i indskolingen
21. september 2023

8. - 9. klasse


Fag

Teknologiforståelse, Samfundsfag, Biologi

Faglige emner

Teknologisk handleevne og computational tænkning

Teknologier

Micro bit og Maskinlæring

Af Claus Slothuus Lund
Beskrivelse

Hvad er AI og maskinlæring, og hvordan virker det?

Hvorfor skal jeg som elev vide noget om det?

Hvordan kan man designe sin egen AI robot?

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er bygget op omkring en hjemmeside, hvor undervisningsplanen er synlig for eleverne.

Start | Ai Fablab (clausslothuuslund.wixsite.com)

Det kan være en god idé at starte med at kigge siden igennem og samtidig læse undervisningsforløbet. 

Undervisningsforløbet handler om maskinlæring, AI, computational tænkning og teknologisk handleevne.

AI har en større og større indvirkning på vores liv og samfund, og det er vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig til teknologien på en kritisk og reflekterende måde.

Eleverne skal gennem praktiske øvelser, afprøve og lære at træne og teste AI-modeller og udvikle deres egen lille maskinlæringsmodel.

Undervisningsforløbet er tænkt som en temadag på 6-8 lektioner.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Forløbet er, som beskrevet i indledningen, bygget op omkring en hjemmeside: Start | Ai Fablab (clausslothuuslund.wixsite.com)

Hjemmesiden indeholder 4 sider.

 • Start
 • Afprøv AI
 • Programmering
 • AI i fremtiden

Hver side bliver afsluttet med et link til en padlet fra Skoletube, hvor eleverne har mulighed for at reflektere over og besvare opgaverne.

Herunder er en beskrivelse af de fire sider på hjemmesiden. Hjemmesiden er bygget op omkring designprocesmodellen.

Eftersom forløbet er tiltænkt udskolingen, er der lagt op til, at eleverne skal forholde sig til hvad teknologiforståelse er for et begreb.

 

START

Startsiden indeholder en kortfilm, hvor jeg lidt provokerende har spurgt ChatGPT, hvordan man kan undervise i AI og maskinlæring.

Det kan lede til en diskussion, men også en indflyvning i formålet med undervisningsforløbet.

Udover dette indeholder siden en ordliste og link til de efterfølgende sider.

 

Undersøg

AFPRØV AI

Her er der tre eksempler på AI, som eleverne kan afprøve:

 • Verse by Verse
 • Quick Draw
 • Text to Image

Efter at eleverne har afprøvet hjemmesiderne, skal vi i gang med en vigtig samtale om forskellen på AI og maskinlæring. Det er vigtigt, at eleverne kan adskille de to begreber.

 

Få idéerogSkabog

 1. Inden eleverne for alvor kan komme i gang med at programmere, skal de prøve at spille et kortspil.

Kortspillet kaldes SNAP! (se billede)

Vis filmen (1) How to play Snap - YouTube.
Eleverne skal nu prøve selv at spille spillet.

 1. Efterfølgende skal eleverne lave en aktiv øvelse, som er beskrevet i denne video: Forklaring til elevøvelse
  elevøvelsen med hjernen er mere simpel end det kortspil eleverne har spillet.
  Det er en vigtig pointe at det simple kortspil, de har spillet, er mere kompleks end den aktive elevøvelse. Således vil de opleve, at selv enkle udfordringer tager tid at programmere.

  Til det skal der bruges vedlagte kopiark, sjippetov, toiletpapirsruller og køkkenrulle. Eleverne erfarer i den øvelse, at en simpel opgave er kompleks for hjernen at gennemføre. Så det kortspil, de spiller i starten, er mere kompleks end den aktive øvelse.

 2. Den tredje og sidste opgave på siden er selve programmeringen. Her er der lagt op til to designopgaver. Den ene er fra DR. Her skal eleverne programmere en Microbit ved at følge instruktionerne i filmen. Den anden øvelse er Teachable Machine. Det er op til eleverne at idégenere på, hvad der kunne være spændende at designe. De skal beskrive det i Padletten.

Siden afsluttes med opgave 3, hvor eleverne noterer i Padlet.

 

Tænk efterog

AI i fremtiden

Den sidste side og opgave er om AI i fremtiden. Der er meget fokus på AI og hvad det kan have af konsekvenser. På denne side skal eleverne komme med de fordele og ulemper, der kan være ved AI.

Det leder op til en diskussion om konsekvensen ved AI.

Eleverne kan med fordel tage udgangspunkt i følgende artikel: 'ChatGPT udgør sikkerhedsrisiko for samfundet' - ingeniører efterlyser regler for brugen af AI | Teknologi | DR

Inden diskussionen starter, kan eleverne se på billedet med teknologi i folkeskolen og se filmen fra EMU, hvor begreberne bliver forklaret et for et.

I den bedste af alle verdener, skal eleverne gerne kunne koble begreberne sammen med det forløb, som de har været igennem

Afslutning

Inden dagen er omme, skal Padlet-siden i gang igen. Eleverne skal se tilbage på, hvad de har lært, og hvad de andre elever har skrevet af kommentarer. 

 

AFRUNDING

Det er et stort arbejde at begive sig ud i at lave en hjemmeside, men eleverne var vilde med, at alt hvad vi lavede på dagen, var online, og de kunne tilgå det i deres eget tempo.

Opsamlingen foregik på den tilhørende Padlet, som der linkes til nederst på hver side på hjemmesiden.

Ønsker man at få adgang til hjemmesiden, så man selv kan tilrette den, så vil jeg gerne sende en kopi. Min mail er clalu@kolding.dk

Eleverne bliver for tiden bombarderet med AI og derfor skal de i gang med at forholde sig til det. Jeg oplevede, at eleverne er meget nysgerrige og gerne vil diskutere og indgå i dialog om, hvad AI kan bruges til. Det er vigtigt at tage sig tid til den del til sidst eller genbesøge emnet efter noget tid, da det emne optager eleverne.