Podcast og klamydia

Menneskelige robotter
20. september 2023
Maskinlæring og AI i udskolingen
20. september 2023

Fokus på udskolingen men også mellemtrin og specialskole


Fag

Biologi og dansk

Faglige emner

Mundtlig kommunikation, fag-faglig vidensdeling,

Teknologier

Podcast-udstyr, fx RØDE samt pc (mobil og iPad kan også anvendes)

Af Rikke Handberg Philipsen
Beskrivelse

Podcast som evalueringsform i naturfagene er oplagt, da elevens egen læring skal kommunikeres ud til andre. Der kan arbejdes med kompetencerne undersøgelse, kommunikation og perspektivering, ligesom der er rig mulighed for at sætte fagbegreber aktivt i spil. I dette korte forløb er der fokus på at udbrede viden om klamydia.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I forløbet her skal eleverne via egne podcasts formidle deres indsamlede viden om klamydia.

Forløbets relevans: Klamydia-smitten er et stigende problem blandt Danmarks unge mennesker. Her er podcasts et af midlerne til at nå ud til målgruppen.

Podcasts er en teknik, som eleverne kan fordybe sig i på forskellige planer alt afhængigt af om skolen har podcastudstyr som ”Røde”, eller om de bruger mobil og computer. Podcast kan med fordel bruges som formidlings- og evalueringsmedie fra midt på mellemtrinnet og op i udskolingen.

Vi lagde ud med den faglige del omkring klamydia, derefter en introduktion til podcastgenren og teknikken, hvorefter eleverne valgte undergenre og producerede deres egen podcast.

Udgangspunktet var at inddrage dansk og biologi i forløbet, men det blev kun muligt at benytte biologitimerne i 8.klasse. Tidsmæssigt endte forløbet med at løbe over tre dobbeltlektioner i biologi, men det ville være en klar fordel med mindst seks dobbeltlektioner samt et samarbejde med danskfaget.

Blandt fordelene ved et muligt tværfagligt samarbejde i dansk og naturfag: I dansk er der fokus på formen og på podcasts som kommunikationsmiddel, mens naturfagene har fokus på den fag-faglige videndeling i kommunikationsdelen. Der kan med fordel arbejdes med analyse af podcasts, før eleverne selv skal producere.

 

OP TIL FORLØBET

Klassen havde fået som lektie: Lyt til podcasten ”Jaxstyle – fik konstateret klamydia på livestream” evt. kun fra 19. minut.

Klassen har for nylig arbejdet med seksuelt overførte sygdomme, så de er godt med fagfagligt. De har ikke tidligere arbejdet med podcast, som forløbet ellers er planlagt efter, men de er vant til at arbejde med WeVideo. Læreren har på forhånd lavet grupper + oprettet en klassekanal på skoletube.

 

UGE 1

INTRO TIL FAG OG MÅL, SAMT GENNEMGANG AF DESIGNPROCESMODELLEN

 

Udfordring

UDFORDRING

Klamydia – fokus er her: årsag til dette fokus samt hvor findes de gode informationer. Jeg havde lavet en Meebook med fakta og links. Se PDF.

 

Undersøg

UNDERSØG

Intro til podcastundervisning:

  • Hvad er en god podcast?
  • Lytte til en kort eksemplarisk podcast sammen
  • Hvorfor lytte til denne podcast, når I skal arbejde med klamydia?
  • Lyt fx til Kloge Åge fortæller om spætter (3.36 min)

Se på genrerne: Hvis ikke de har hørt podcast tidligere, kræver det mere tid. Grupperne arbejder selvstændigt med udgangspunkt i planlægningsarkene. Se genre plakat (pdf)

Grupperne arbejder selvstændigt med udgangspunkt i planlægningsarkene. Se PDF.

 

Få idéer

FÅ IDÈER

Brainstorm: Hvilke informationer er der behov for i forhold til de forskellige podcastgenrer?

 

Skab

SKAB

  • Udfyld fokus, målgruppe, genre, lokalitet og roller
  • Skriv manuskript

 

UGE 2

 

Skab

SKAB

  • Skriv manuskript færdigt, indtal og klip
  • Vejled eleverne i at optage og klippe, hvis de ikke har prøvet det før

Eleverne brugte egne mobiler samt pc’ere til indtaling og redigering af podcasts. En enkelt gruppe brugte RØDE. Se WeVideo_podcast_vejledning (pdf)

 

UGE 3

 

DEL

  • Læg podcast i klassekanalen på skoletube

 

Tænk efter

TÆNK EFTER

Lyt og evaluer:
I 3 x 3-mands-grupper lyttes til de tre podcasts, der er produceret her, og der gives feedback til hinanden. Den podcast, som bedst repræsenterer et bestemt område (fx genren, ren klamydia-fakta, er underholdende, høj teknisk kvalitet og lign.) bliver valgt ud med en solid begrundelse ud fra de kriterier, som de har arbejdet med. Hele klassen lytter derpå sammen til de udvalgte podcasts fra grupperne og giver feedback i skemaet. Se responsark_podcast.

 

AFRUNDING

Som introduktion til podcastteknologien fungerede forløbet ok, da elever var hurtige til at fange principperne i det og kendte WeVideo. Men skal eleverne for alvor lære teknologierne at kende, skal der sættes tid af til at undervise dem i brugen + tid til at de kan øve/eksperimentere med dem.

Eleverne her havde ikke tidligere for alvor arbejdet med podcastgenren. Som udgangspunkt skal klassen både have hørt og analyseret podcasts tidligere, hvis man skal gennemføre dette forløb på kort tid. Mindst seks dobbeltlektioner skal sættes af til at arbejde med fagfaglige podcasts; så bliver det også et (for andre) lytteværdigt og brugbart resultat med et godt fagfagligt indhold.

To klasser arbejdede med forløbet, og klassen som lavede en podcast-serie om klamydia kom bedre i mål, da deres planlægning fungerede bedre; de lagde sig op ad hinandens afsnit og havde et enkelt fokusområde med gruppens egen podcast, som så blev en del af klassens serie.

Vil man arbejde med podcasts i natur/teknologi, kunne det fx gøres i 3. klasse.: Lav en podcast i forlængelse af et forløb, hvor eleverne har beskrevet dyr vha. skrivoglæs.dk

Det blev til en hel uges arbejde, men man kan godt skære eventyrskrivningen på computer væk og spare noget tid der.

Refleksion over elevernes læring

Valg af genre inden for podcasts har noget at sige for elevernes brug af fagbegreber. Når det gælder fiktion/underholdningsgenrerne, får kun de elever, som fordyber sig i den forberedende del, mange fagbegreber med i deres podcast. Mens der er større sandsynlighed for, at fagbegreberne kommer i brug, når de tager udgangspunkt i lærings- og journalistik-podcasts.