På Safari i CoSpaces

3d print på et bord af flag og hjerter
Reflekser – At blive set i mørket
7. december 2023

2. klasse


Fag

Natur/teknik/teknologi

Faglige emner

Kendskab til 6 selvvalgte dyr og kodning

Teknologier

CoSpaces EDU

Af Anni Rom
Beskrivelse

I dette forløb arbejder 2. klasse med CoSpaces. De skal lave 3 scener -  landet, havet og savannen. Der indsættes 2 dyr på hver scene - der indtales lyd.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Jeg har valgt at arbejde med CoSpaces Edu (link 1), som er tilgængelig fra Skoletube. Jeg er indskolingslærer (matematik, N/T og billedkunst) og synes, at det rammer godt med kodning i indskolingen. Programmet kan meget uden kodning i form af animation og farveskift, så derved kan eleverne godt lave noget flot og ”lækkert” uden ret meget kodning. Jeg har selv investeret omkring 40 timer i programmet, for selv at kunne lære det fra mig.  Det er selvfølgelig individuelt, hvor meget tid man skal eller vil bruge, men det kræver noget forberedelse. Jeg har fundet meget hjælp i videoerne fra Teksperimentet (link 2) og jeg overvejer at vise eleverne nogle af disse til slut i forløbet.  Eleverne har ikke arbejdet med kodning før, så de er på begynderniveau. Jeg vurderer derfor, at de har brug for en forforståelse, før de bliver præsenteret for videoerne, da det går lidt hurtigt.

Mit forløb har jeg kaldt for ”På Safari i CoSpaces”.

 

Feltstudie: Vi har på forhånd arbejdet med et dyr, som henholdsvis lever på landet, i havet og på savannen. Jeg har i CoSpaces oprettet en klasse med klassekode, så de nemt kan tilgå programmet.

Emnet startede med, at hver elev valgte 6 dyr. De skulle vælge 2 dyr i hver kategori – landet, havet og  savannen. Jeg har på forhånd lavet en liste med de dyr som er i spil. Der er taget udgangspunkt i de dyr, som er tilgængelige i CoSpaces. (Arket med de forskellige dyr,  er nederst i dokumentet.)

 

Designopgave og mål: På Safari i CoSpaces.

Eleverne skal arbejde med simpel kodning. De skal kende til de forskellige redskaber, som hænger sammen med dyret. Eleverne fik følgende elementer som de skulle lave i programmet.

Dette var mine første mål: 

 • Lave nyt navn på dansk
 • Lave animation – står på engelsk
 • Optage lyd/tale til dyret.
 • Skifte farve under materiale
 • Kode lyden til dyret
 • Kode sceneskift - ved trykknap

Da vi kom videre i processen, tilføjede jeg disse ekstra mål:

 • at kunne fastgøre 2 objekter til hinanden
 • Lave en “Sjov” scene
 • Udforske knappen fysik
 • Udforske kodning på egen hånd
 • Fælles på klassen - se videoer fra Teksperimentet
 • Kende til knapperne w,a,s,d
 • Zoom ved knap c og v
 • Prøve og kende lidt til dupliker

Prøve at kopiere en kode og indsætte igen

 

FORLØBSBESKRIVELSE

 

Udfordring

UDFORDRING

Intro til Designopgave, videre feltstudie og Idegenerering

Uge 1 - opstart - 2 lektioner:

Klassen har 2 lektioner i N/T og jeg introducerede emnet og desinopgaven; ”På Safari i CoSpaces”. Jeg viste dem mit univers i CoSpaces og satte dermed idegenereringen i gang. Derefter fik de listen med dyr, som vi sammen gennemgik på tavlen. De skulle nu finde de 2x3 dyr, som de ville arbejde videre med. Derefter brugte eleverne deres chromebooks til af finde oplysninger. De bruger Danske.dyr og Verdens.dyr til at finde oplysninger om de valgte dyr. De må tage noter osv. og lægge det ind i Drev. De er alle bekendt med at bruge Drev. Når de har oplysninger nok, er det meningen, at de skal indtale lyd til deres dyr.

 

 

UndersøgFå idéer

UNDERSØG/FÅ IDÉER

Videre med feltstudie og idegenerering

Uge 2 - 2 lektioner

Eleverne arbejdede videre med at finde oplysninger til deres dyr. Til intro viste jeg hvordan jeg havde lagt lyd til min mus i CoSpaces. Vi prøvede også sammen at lave en lydfil.

Jeg har ønsket, at der bliver indkøbt et klassesæt headset med mikrofon – dette ønsker er blevet opfyldt. (Det viste sig, at de var defekte, så vi har bare indtalt direkte på Chromebooks, og det har fungeret godt.)

Jeg har taget billeder fra disse 2 lektioner.

 

Skab

SKAB/FABRIKATION

Fabrikation - CoSpaces

 Uge 3 - 2 lektioner

Vi skal i dag til at arbejde i Cospaces. Jeg har lavet en ”Trin for Trin” vejledning til mig selv som støtte. Jeg vil vise de forskellige trin på tavlen, så jeg viser det og de gør tingene derefter.

Det startede rigtig godt. Alle kom nemt på Skoletube og derefter ind på CoSpaces – det så lidt anderledes ud fra elevernes vinkel, end for min, så jeg måtte lige orientere mig, men vi kom ret hurtigt videre. Eleverne havde glædet sig meget, så der var en rigtig god motivation.

Linjen blev lagt  og jeg fortalte, at hvis man ikke fulgte mit tempo, og selv troede, at “det kunne man sagtens selv”, så var der ingen hjælp at få! Og der var selvfølgelig et par stykker, som lige fik sat 4-5 dyr ind og selv ville det hele. Overordnet gik det godt med at lave de 3 scener og alle fik deres første dyr ind på scenen “landet”. Derefter skulle vi lave lydfiler, og det gik faktisk også ret godt – desværre var lyden ikke ret høj, eller i hvert fald meget dårlig, så der har vi lige noget at arbejde videre med. Tiden gik meget hurtigt og alle var kede af det, da vi måtte pakke sammen – så jeg glæder mig til på tirsdag, hvor vi arbejder videre. 

 

Uge 4 – tirsdag den 24. januar 2023

Vi fortsatte og optog lyden direkte på Chromebooks. De elever, som selv kunne komme videre, fik lov til at gå videre i de næste scener, sætte dyr ind og indtale lyd. Det var der mange, som kunne, og de var også gode til at hjælpe hinanden – det gav mig lidt tid til dem, som havde brug for ekstra hjælp. Jeg udvidede opgaven  og viste dem hvordan man fastgør 2 elementer til hinanden. Vi var kommet langt og jeg kunne fornemme, at de havde brug for at eksperimentere og finde ud af mere på egen hånd. Jeg valgte derfor at inddrage 2 ekstra lektioner om fredagen.

Uge 4 – fredag 2. lektioner

Jeg havde taget elevernes ”brug for selv at finde på” til efterretning  og valgte derfor, at man måtte lave scene 4. Denne scene har vi døbt ”Sjov”, her må man selv vælge baggrund, dyr, mennesker osv. og forsøge sig ud i knappen fysik osv. Langt de fleste, har nok i at finde elementer til selve scenen, – de går ikke så meget op i selve kodningen. Flere siger, at det er svært og at det “er så sjovt, at lave sit eget univers”. Elementerne kan jo noget, selvom de ikke er kodet – og det har de jo fuldstændig ret i. På onsdag, skal vi arbejde videre. Her skal de lave en trykknap på hver scene og kode den, så man kan komme fra scene til scene.

 

Uge 5 – onsdag den 1. februar 2023

Opstarten gik godt – eleverne glædede sig meget og motivationen var høj. De er super gode til at hjælpe hinanden og der er mange, som har virkelig godt styr på programmet. Vi startede op med, at alle skulle ind under brugerindstillinger og skrive sit navn – frem for den mærkelige kode, som programmet navngiver universet. Vi fik navngivet og derefter viste og forklarede jeg, hvordan man laver og koder en trykknap. Trykknap-tasten skulle laves 3 gange – nogle ville også gerne lave en til scenen ”Sjov” og det gav jeg lov til, hvis man selv kunne uden hjælp. Jeg viste og lod koden stå på tavlen, så alle kunne kigge, når de igen skulle lave til de næste scener. Det fik de fleste hurtigt fat i. Der var dog nogle som ikke kunne få det til at virke, lige så snart de kom ind på scenen skiftede billedet til næste scene. Det viste sig, at koden var lagt forkert (Se billeder) – der er jo ikke meget forskel, men ved kodning, bliver det meget anderledes. Det var en god læring for os alle. Derefter skulle de arbejde videre med at få de sidste dyr ind, hvis det ikke allerede var gjort. Enkelte fik også lagt mere lyd på, så alt i alt 2 fantastiske lektioner – og som sædvanlig var tiden knap!!

Uge 5 – fredag den 3. februar 2023

Jeg valgte igen at inddrage 2 lektioner – eleverne ville så gerne og nu kommer vi ikke til at arbejde i CoSpaces de næste 2 uger (A-uge og ferie). Det var vigtig for mig, at vi fik ”afsluttet” godt og på en måde, hvor alle havde fået noget ud af forløbet. Alle havde mulighed for at få samlet op, og jeg viste videoer fra Teksperimentet. Der var flere elever som tog udfordringen op og gik i gang med noget mere avanceret kodning.

 

AFRUNDING

Opsummering af forløbet:

Jeg synes, at vi/jeg er kommet rigtig langt, og også meget længere end jeg havde forventet. Jeg har samlet brugt 14 lektioner, og det er bestemt også mere end jeg havde forventet. Det er bestemt ikke sidste gang, vi arbejder i CoSpaces, og jeg vil helt klart give mere tid til, at vi kan arbejde videre i det materiale vi allerede har, og være åbne for nye ideer. Mht. at arbejde med lydfiler, så er det svært for eleverne at få sagt det vigtigste. Det er også mærkeligt at høre sin egen stemme, så et område, der bør være mere fokus på i al almindelighed.

Jeg har besluttet, at min 3. klasse, som jeg har i billedkunst, skal igennem et tilsvarende forløb. Det er muligt, at jeg bygger det op på samme måde, men vælger andre scener. Valget af scener kunne evt. lægges ud til eleverne som idégenerering og feltstudie. På den måde kan jeg og eleverne blive mere bevidste om designcirklens mangfoldighed. Derved kan designcirklen komme mere i fokus i forløbet med 3. klasse.

Afslutningsvis vil jeg konkluderer, at jeg er blevet lidt bidt af kodning og dens muligheder. For mig, har det bare været meget væsentlig, at jeg selv havde en rimelig basiskunnen, så det har været det hele værd at investere en stor del timer i programmet CoSpaces.

Jeg håber, at mine råd og gennemgang af forløbet kan give dig lyst til at prøve – når jeg kan!. Så kan du også! – og det er virkelig skrevet med respekt!!

Venligst og rigtig god fornøjelse!!

Anni Rom 👍😄


Første 4 lektioner - opstart

Uge 3 - optage lyd og lave den første kodning.

24. januar Der bliver arbejdet med at fastgør 2 elementer med hinanden.

27. januar. Eleverne arbejder i scene 4 - “Sjov”

Navne - frem for mærkelig kode

Om kodning

Elever arbejder på klassen