Reflekser – At blive set i mørket

elev
Bluebots – kode til dansk og matematik
7. december 2023
På Safari i CoSpaces
7. december 2023
elev
Bluebots – kode til dansk og matematik
7. december 2023
På Safari i CoSpaces
7. december 2023

3. årgang


Fag

HDS

Faglige emner

Designtænkning / designprocesser

Teknologier

TinkerCAD ScanNcut

Af Hanne Habekost Kops
Beskrivelse

Eleverne skal designe en sej refleks, de selv har lyst til at bruge.

Eleverne føres gennem en designproces, hvor de undervejs klædes på til at bruge både 3D-modellering og vinylskæreren i opgaveløsningen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Designopgaven er, at eleverne skal designe en sej refleks, de selv har lyst til at bruge.

Da klassen undersøgte deres egne reflekser i form af både reflekstape, refleksbrikker og refleksveste, blev de meget overraskede over, at en femtedel af eleverne ikke havde reflekser på, og kun ganske få elever i indskolingen havde tilføjet ekstra reflekser til deres overtøj.

Igennem forløbet bliver eleverne ført gennem designprocesmodellens kategorier med flere loops både tilbage til “undersøg” og fremad til “del og tænk efter”.

Eleverne skal løse designopgaven ved hjælp af 3D-modellering i TinkerCAD og vinylskæring.

Forløbet er gennemført på 3. årgang i Håndværk og Design og har varet 8 uger med en lektion på 55 minutter om ugen.

 

Mål:

 • at eleverne får kendskab til og gør sig erfaringer med at arbejde med alle faser i designprocesmodellen
 • at eleverne er bevidste om, hvor i modellen de arbejder med hvad
 • at eleverne kan designe et produkt, hvor de bruger 3D-modellering og vinylskæring
 • at eleverne mestre Tinkercad, således at de designerer et produkt, der lever op til designopgaven
 • at de kan bruge forskellige grundfigurer i programmet, gruppere og aligne og tilpasse størrelsen af designet til kravene i opgaven
 • at eleverne kan anvende ScanNcut til vinylskæring, herunder tilpasse skabelonernes størrelse.

 

Forberedelse:

PDF 1: Forældrebrev

Elevforudsætninger:

Computationel tænkning /design tænkning:

 • Eleverne har tidligere arbejdet med begreberne  og tilgangene i computationel tænkning.
 • Eleverne har kendskab til designprocesmodellen

Teknologier:

 • Eleverne har erfaring med vinylskæren. De har har arbejdet med at scanne og skære i karton.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

 

Udfordring

UDFORDRING

1. lektion

 • At blive set i mørket.
 • Design en sej refleks du selv vil bruge, så du bliver set i mørket.
 • Hvorfor - er det en vigtig designopgave?

Refleksdagen.dk

Se forskjellen på bruk av refleks

Faktafilm om refleks

Derfor skal du bruge reflekser og lygter

 

Designprocesmodellen

Fremgangsmåde /procesplan/designmodel: 

 • Hvordan skal vi arbejde med designopgaven?

Pdf 2: Introduktion til designcirklen

 

Hvilke teknologier og hvilke materialer skal vi arbejde med?

I skal kunne bruge følgende teknologier:

 • Tinkercad
 • 3D-print
 • ScanNcut med fokus på vinylskæring

Materialer

 • PLA: Glow in the dark
 • Refleksfolie / vinyl. 

 

Undersøg

FELTSTUDIE/UNDERSØG

 • Hvilke reflekser har I på jeres eget overtøj?
 • Er det klistermærker, refleksbånd eller refleksbrikker?
 • Hvilke typer af refleksbrikker har I fundet?

Pdf 3: Feltundersøgelse - Master

Pdf 4: 3Bs feltundersøgelse 

 

Undersøg medbragte reflekser

Se på de medbragte reflekser:

 • Hvilke er seje?
 • Hvilke vil I bruge?
 • Hvad gør en refleks sej?
 • Hvad gør, at I vil bruge dem?

Opsummering

 • Hvilke tanker/ ideer tager I med?
 • Hvad kunne der være på jeres refleks (temaer)?

Pdf 5: Ideer til temaer

 

2. og 3.  lektion

Tinkercad

Forberedelse:  Opret classroom i Tinkercad

Introduktion til Tinkercad

Tinkercad - et tegneprogram - hvor man kan tegne i 3D.

Link 5: Introduktionsfilm fra Teksperimentet:

At trække former ind on Vimeo

At sætte størrelsen præcist og objekter lige on Vimeo

At navigere rundt på byggepladen on Vimeo

At navigere rundt på byggepladen on Vimeo

At flytte og ændre størrelse på objekter on Vimeo

At bruge gruppering on Vimeo

Ekstra tricks Tinkercad

 

Login på Classroom: https://www.tinkercad.com/joinclass

Opgave: Learn the Moves | Tinkercad

 

Få idéer

FÅ IDÉER

4.-6. lektion

Tilbage til designopgaven

 • At blive set i mørket
 • Design en sej refleks, du selv vil bruge, så du bliver set i mørket

 

Designcirklen

 • Hvor har vi lige været i designprocesmodellen?

Feltstudie/ undersøg

 • Hvor er vi på vej hen i designprocesmodellen?

 

Idegenerering / Få ideer

En lille omvej - På besøg i Argumentation/del:

 • Hvilke temaer var I optaget af første gang?
  Fx interesser, dyr,  noget nuttet, navne, figurere, monster, mærker
 • Har I fået nye ideer til temaer?
 • Hvilke tanker gør I jer, når I kender programmet?
 • Er der noget, I tænker over?
 • Noget der udfordrer?

 

Få idéer

IDÉGENERERING/FÅ IDÉER - DEL

Skitsearbejde: Få ideer - Skitser

Eleverne skal på tid skitsere fire hurtige idéer til en reflekser.

Tid ca. 8- 10 minutter.

Krav til produktet: 

 • Størrelse: Max og min længde/bredde og højde: max. 60*80 mm, min. 40*40 mm 
 • Der skal være et øje, hvor snoren kan sættes fast (ej blot et hul i refleksen).
 • Der skal bruges grundfigurer fra programmet

 

DESIGNPROCESMODELLEN

 • Hvor har vi lige været i designprocesmodellen? 

Idegenerering / Få ideer

 • Hvor er vi på vej hen i designprocesmodellen? 

Fabrikation /skab

 

Tænk efter

DEL / TÆNK EFTER

En lille omvej - På besøg i Argumentation/del 

 • Eleverne taler med deres sidemakker/team om deres idéer.
 • Sidemakkeren kommer med spørgsmål og forslag til elevens idéer.
 • Eleverne tilføje gode forslag til deres skitse enten som tegning eller tekst.Skab

SKAB

Eleven vælger en af deres skitser, som de omsætter i Tinkercad. De må gerne lave/arbejde på flere. 

Produkterne printes efterhånden som eleverne bliver klar. Har eleverne tegnet flere, vælger de den, som de er mest stolte over.

Del og tænk efter

I processen stoppes op og eleverne går på skift på besøg ved hinanden. Både for at stille spørgsmål, komme med forslag, for at være konstruktive og for at få idéer. Alternativt kan det gøres fælles på klassen.

Elevernes design printes. 

 

SkabTænk efter

SKAB/DEL/TÆNK EFTER

Eleverne kigger gruppevis på de printede figurer og kommer med forbedringsforslag med fokus på tykkelse, styrke, sammenføjninger mm. Eleverne ændrer, justerer og forbedrer deres design inden der re-printes. 

Billederne viser prints før og efter eleverne har haft fokus på forbedringer.

 

7. -8. lektion

ScanNcut

Repetition af funktionerne ift. måtte og kniv. Introduktion til at skære i vinyl med fokus til at bruge de skabeloner, der er på maskinerne.


SkabFå idéerUndersøg

SKAB/FÅ IDÉER/UNDERSØG

Designprocesmodellen

 • Hvor har vi lige været i designprocesmodellen?

Fabrikation /skab

 • Hvor er vi på vej hen i designprocesmodellen?

Feltstudie/undersøg, Idegenerering/Få ideer og Fabrikation/skab.

 

 

Tænk efter

DEL/TÆNK EFTER

En lille omvej - På besøg i Argumentation/del og Refleksion /tænk efter

Hvad er vigtigt at tænke på ift. at bruge vinyl?

 • Hvad er vinylens funktion?
 • Hvordan skaber vi et fint visuelt resultat?

Feltstudie/undersøg, Idegenerering/Få ideer og Fabrikation/skab

Eleverne laver forskellige klistermærker, hvor de bruger skabelonerne på ScanNcut folieskæreren. De skal lave et par stykker. De skal øve sig i at sætte måtten i, vinyl på måtten, vælge figur, sikre sig at der er vinyl, hvor der skæres og de skal kunne ændre størrelse på figuren.

Krav til vinylarbejdet til refleksen. Bagsiden skal være dækket af refleksmateriale - forsiden skal dekoreres med vinyl.

Eleverne skal finde de grundfigurer, der passer til bagsiden af refleksen og tilpasse dem i størrelsen. De måler deres reflekser og laver en simpel tegning med mål i millimeter.

Eleverne vælger frit pynt til forsiden.

Refleksen monteres med en snor og sikkerhedsnål.

Snoren kan evt. knyttes.

 

Præsentation af klassens løsning af designopgaven

Klassen laver fælles “videoudstilling” af deres reflekser, som vises til morgensamlingen sammen med en præsentation af designudfordringen.

 

Tænk efter

TÆNK EFTER

Refleksion over proces og produkt

Eleverne arbejder bordvis 3-4 elever sammen med refleksionsarket: Tænk over - printes i A3

Grupperne  vælger det vigtigste punkt fra hvert felt, og der samles op på klassen. Forløbet afrundes fælles.

 

Egne opmærksomhedspunkter/refleksioner fra forløbet

Eleverne har under introduktionen med Tinkercads muligheder og funktioner været så optaget af designopgaven, at de allerede inden selve designfasen har gjortssig mange forestillinger om deres produkt. Det har i idéfasen betydet, at de var meget optagede af deres egne allerede eksisterende idéer. Det har betydet, at de har været meget låst i deres egne tanker og diverse benspænd har været en stor udfordring. Hvis jeg skal lave forløbet en anden gang/eller et tilsvarende forløb, hvor eleverne ikke har kendskab til Tinkercad på forhånd, vil jeg overveje at introducere designopgaven senere.

Et af kravene til produktet var, at der skulle være et øje til snoren. Her vil jeg næste gang være mere specifik i at øjet skal laves af en figur der udhules. De elever der har brugt den færdige ring, får for skrøbelige produkter og en del af målsætningen om at kunne udhule en figur mistes.

Næste gang vil jeg holde fast i, at de kun må bruge grundfigurerne. Ikke fodbold mm, da det let kræver understøttelse. Pga. tidspres valgte jeg at skære en masse små stjerner, hjerter og cirkler til pynt på forsiden af reflekserne, så eleverne kunne koncentrere sig om at at lave et klistermærke, der er tilpasset bagsiden. Det gav meget ro ift. at afslutte forløbet på en god måde.

Eleverne var meget bevidste om egen læring og meget stolte over deres nye færdigheder ift. brug af både Tinkercad og ScanNcut.

Forløbet kan med et lille tvist tilpasses en anden sæson. Fx kunne opgaven i foråret være et lave et fedt vedhæng til deres skoletaske eller andet tilsvarende.

En mulig udfordring kunne være at eksportere deres design fra Tinkercad som svg-fil og hente det ind i Canvasworkspace.

 

AFRUNDING

Elevernes deltagelse og engagement har været meget positivt, men allermest har deres begejstring over deres egen mestring og deres stolthed over deres produkt være kendetegnende for forløbet.

I forhold til selve rammesætningen vil jeg en anden gang tage følgende 3 punkter med i mine overvejelser:

 • Hvornår design udfordringen skal introduceres
 • Hvorvidt jeg vil give eleverne lov til at bruge andre figurer end grundfigurerne i Tinkercad
 • Om der skal laves et øje eller blot et hul i figuren. Hvis der skal laves et øje, skal kravet være, at det laves af en figur, der udhules, for at sikre styrken.