Lob-ausdrücke – positive ord på tysk

Elever spiser morgenmad ved morgenbord og giver tumbsup
FabLab, Fællesspisning og Fordybelse på Fælleshåbsskolen
8. juni 2018
graf i regnbuens farver over spektral linjer og varmebølger
Lys, spektrallinjer og varmebølger
13. juni 2018

Mellemtrin/udskoling


Fag

Tysk, Teknologiforståelse

Teknologier

Vinylcutter

Faglige emner

Digitale teknologier, Design og designprocesser

Af Britt Kallestrup Madsen
Beskrivelse

Der arbejdes med digital design og folieskærer ifm. fremstilling af Lob-ausdrücke (positive ord) til tyskundervisningen og skolens øvrige læringsmiljø.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet er målrettet mod sprog-begynderundervisningen - her med fokus på tysk - og har som mål at øge elevernes ordforråd, dyrke den gode tone i klassen og arbejde med digital fabrikation.

Workshoppen vil være en vekslen mellem introduktion til teknologi og hands-on og skal give deltageren indspil til selv at kunne bruge indholdet som en del af et forløb i sprogundervisningen. Man skal selv medbringe computer til designdelen af workshoppen.

Forløbet slutter med at alle får givet deres udvalgte Lob-ausdrück et personligt design og får det skåret ud i folie, så det kan hænges op.