Rumlige figurer i matematik

Makey Makey controller til eget programmeret spil
25. september 2023
Byg dit eget drømmehus
9. oktober 2023

9. klasse, specialklasse med elever med generelle indlæringsvanskeligheder


Fag

Matematik

Faglige emner

Geometri og rumlige figurer

Teknologier

3D-printer, Tinkercad, Laserskærer, RDworks

Af Orhan Gürbüz
Beskrivelse

Eleverne skal i dette forløb have kendskab til forskellige rumlige figurer, samt beregning af rumfang. Figurerne skal efterfølgende produceres på 3D-printer.  

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde med rumlige figurer ud fra et undervisningsmateriale, som allerede eksisterer1. Eleverne skal bruge den viden, de har tilegnet sig om rumlige figurer til at konstruere rumlige figurer i et 3D-modeleringsprogram (Tinkercad). Derefter skal eleverne i RDworks skrive formlerne til de forskellige rumlige figurer og skære/gravere dem med laserskæreren.

Mål med forløbet

 • Kan beskrive egenskaber ved forskellige rumlige figurer
 • Kan genkende cylindere, prismer og andre polyedre i hverdagen.
 • Kan finde rumfanget af cylindre og prismer osv. ved hjælp af formler
 • Kan skabe rumlige figurer i 3D
 • Kan designe forskellige rumlige figurer med forskellige mål
 • Kan arbejde med faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder
 • Eleverne får kompetencer til at kunne identificere og analysere sammenhængen mellem digitale artefakters formål, intentionalitet og anvendelsesmuligheder i konkrete situationer
 • Eleverne får viden om redesign af digitale artefakter

I forløbets start arbejder eleverne ind i feltstudiet. De starter med at lære/genopfriske, hvad rumlige figurer er, og arbejder med opgaver omkring dette.

Eleverne skal derefter prøve at genskabe de rumlige figurer i Tinkercad, som vi har arbejdet med. Vi arbejder med fabrikationen, hvor der bliver lavet digitale modeller.

Formlerne til de forskellige rumlige figurer skal graveres ved hjælp af laserskæreren for at synliggøre formlerne i klassen.

Forløbet er afviklet gennem 4 uger (a 4 lektioner), så vi stille og roligt kunne arbejde igennem hele forløbet.

 

Udfordring

UGE 1 - UDFORDRING

I den første uge arbejdede eleverne med det matematikfaglige, hvor udfordringen var, hvad rumlige figurer er. Vi tog udgangspunkt i eksisterende materiale2.

I denne uge lærte eleverne også at beregne rumfanget på forskellige figurer ved hjælp af formler.

 

UndersøgFå idéer

UGE 2 - UNDERSØG/FÅ IDÈER

I denne uge skulle eleverne bruge det, de lærte i første uge, til at finde rumfang af forskellige typer rumlige figurer, de selv havde med hjemmefra.

For at gøre det, skulle eleverne måle figuren og lave en skitse, de kunne bruge til at hjælpe dem med at udregne figurernes rumfang.

 

Skab

UGE 3 - SKABE

I denne uge blev eleverne introduceret til, hvordan man arbejder med Tinkercad. Derefter skulle eleverne genskabe de rumlige figurer, de har arbejdet med ved hjælp af Tinkercad.

 

Tænk efter

UGE 4 - TÆNK EFTER

I den sidste uge fik eleverne lov til at re-designe deres figur med nye mål og dimensioner.

Herunder talte vi bl.a. om:

 • Hvad vil det sige at re-designe?
 • Nye dimensioner med samme volumen?
 • Kunne figuren bruges i andre sammenhænge?

 

AFRUNDING

Eleverne har igennem forløbet oplevet op- og nedture i deres arbejde. De skulle ofte gøre deres idé simpel og konkret. I perioder blev eleverne mindre sikre i deres arbejde og ville gerne have tjekket op på, om de var på rette vej. Det vil derfor være en fordel at være to voksne i klassen til at hjælpe og guide eleverne. 

Eleverne har stiftet bekendtskab med 3D-printer, laserskærer samt de softwareprogrammer, der tilhører disse teknologier, og de har udviklet nye kompetencer i forhold til dette.

Softwareprogrammer som vi har arbejdet med, er Tinkercad til 3D-printeren samt RD-Works til laserskæreren.

Eleverne har styrket deres kompetencer indenfor simpel digital design og designprocesser samt teknologisk handleevne.

Overordnet set har det været et godt forløb, da eleverne har givet udtryk for, at de har fået en forståelse for, hvad rumlige figurer er, og lært at beregne deres rumfang. De er blevet klædt bedre på i forhold til design og designprocesser, samt brug af Tinkercad og RD-Works.