Byg dit eget drømmehus

Rumlige figurer i matematik
25. september 2023
Mission til fremtiden: En opdagelse af ansigtsgenkendelse
11. oktober 2023
Rumlige figurer i matematik
25. september 2023
Mission til fremtiden: En opdagelse af ansigtsgenkendelse
11. oktober 2023

5. årgang


Fag

Matematik

Faglige emner

Målestoksforhold

Teknologier

Laserskæring, opmåling med smartphones.

Af Martin Bo Andresen
Beskrivelse

Byg en model af dit drømmehus. Undersøg hvordan du gerne vil bo. Vi arbejder med målestoksforhold.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne skal lære at regne med målestoksforhold og konstruere en model af deres drømmehus. Huset laserskæres i pap og udsmykkes med mursten, teglsten, vinduer, døre m.m.

Forløber retter sig mod mellemtrinet (5. – 6. Klasse) og varer ca. 13 - 14 lektioner.

Forløbet forudsætter, at eleverne har erfaring med GeoGebra og kan anvende et program til laserskæreren. Vi har brugt Inkscape i forløbet. Hele forløbet er opbygget over Designproces-modellen med designopgave, feltstudier, idégenerering, fabrikation, argumentation og refleksion.

Læringsmål for matematik:

 • Eleven har viden om måling og kan beskrive hvordan man måler.
 • Eleven kan arbejde med målestoksforhold og omregne skitsemål.
 • Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.

Læringsmål for teknologiforståelse:

 • Eleven kan skabe artefakter med digitale teknologier og gennemføre iterative designprocesser, der løser komplekse problemstillinger.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Eleverne inddeles i grupper af 2-4 elever. De skal arbejde sammen, men individuelt designe, konstruere og bygge modellen. Grupperne skal bruge følgende:

 • 1 pc
 • 1 smartphone (måle app)
 • Papir
 • Lineal
 • Målebånd
 • Tommestok
 • Pap (til huset)
 • Lim
 • Farveblyanter
 • Tuscher
 • Pensler
 • Maling

 

DESIGNOPGAVE

Byg dit eget drømmehus. Præsentation af forløb og designprocesmodellen.

1 lektion

 

FELTSTUDIER

Eleverne måler og laver en skitse af et hus. Vi valgte at besøge en elevs hus i nærheden af skolen. Ud fra opmålingen vælges passende størrelsesforhold. Vi har valgt 1:50.

2 lektioner

 

IDÉGENERERING

Hvordan skal drømmehuset se ud? Hvilke rum skal der være i huset? Hvordan skal husets ydre se ud?

1 - 2 lektioner

 

FABRIKATION

Eleverne designer huset i GeoGebra i det valgte målestoksforhold og laserskæres. Huset samles, limes sammen og males.

Tegning i GeoGebra og laserprogram - 2- lektioner. Tegning i Geogebra

Laserskæring - 2 lektioner. Geogebra til Inkscape

Modellen samles og males - 2 - 3 lektioner. Laserprogram i Inkscape

 

ARGUMENTATION/REFLEKSION

Eleverne forbereder en præsentation af deres model. Præsentation af huset (modellen), hvor eleverne blandt andet forklarer:

 • Hvorfor har I valgt, som I har gjort?
 • Hvad er gået godt?
 • Hvad kan forbedres?

3 lektioner

 

AFRUNDING

Refleksioner over forløbet

Opmåling af hus

Det er vigtigt at afsætte tid til at forklare eleverne, hvilke mål, der skal bruges, da enkelte elever f.eks. manglede positionen for vinduer og døre, altså afstand fra underlag til underkant til vindue og afstand til husets kant. 

Eleverne arbejdede sammen i grupper af 4, og derved kunne de støtte hinanden i at udføre opmålingen. Det fungerer fint at bruge måleapps på telefonen, men et målebånd og en tommestok skal også medbringes.

Vælg et hus uden for mange tilbygninger, så som garage, udestue o. lign. Det er svært at lave opmålingen og der skal skæres mange dele.

Der er muligt at udvide opgaven ved at lade eleverne opmåle deres eget hus.

Programmering og laserskæring

Når målestoksforholdet vælges, er det vigtigt, at huset ikke bliver for stort i forhold til laserens skærebord. Vores laser er 600 x 300 mm og det passer godt til målestoksforholdet 1:50.

For at understøtte eleverne i at tegne i GeoGebra og i at bruge laserprogrammet i Inkscape, kan det anbefales at lave skærmoptagelser med forklaringer til eleverne, så de kan følge processen i deres eget tempo.

Det anbefales, at eleverne har arbejdet med GeoGebra og Inkscape forud for forløbet.

Hvad siger eleverne?

Eleverne har været glade for at arbejde praktisk med matematik. Det har hjulpet dem med at forstå, hvordan man regner med målestoksforhold. Det bliver nemmere at forstå matematik, når vi arbejder praktisk. Derudover har eleverne lavet nogle flotte huse.

Hvad siger læreren?

Det har været en god oplevelse at se elevernes engagement. Eleverne har fået en bedre forståelse for, hvordan og til hvad man kan bruge målestoksforhold. Det er også dejligt at se, at samtlige elever deltager med entusiasme og arbejdsiver.