Rummet tur/retur

Produktion af figur/planche til fremlæggelse
7. juli 2022
Tekstiltryk
7. juli 2022

4. klasse


Fag

Natur og teknologi

Faglige emner

Jorden, Solsystemet, Universet

Teknologier

Lego Wedo

Af Martin Dyhrberg Sørensen
Beskrivelse

Eleverne skal konstruere og programmer en lego-robot, så de får kendskab til begyndende programmering samt få kendskab til rummet og solsystemet.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet handler om at eleverne skal erhverve sig en viden om rummet og et større kendskab og erfaring i at bygge og programmerer en lego robot, som skal udføre specifikke opgaver. Når der sendes rumkøretøjer til Månen eller Mars, så skal de konstrueres og programmeres til at kunne udføre opgaver selvstændigt. Dette får eleverne et kendskab til i dette forløb.

Dette forløb retter sig imod 4.klasse og faget Natur/teknologi.

Forløbet er relevant, da eleverne får et kendskab til at robotter er programmeret til at udføre opgaver og de får en erfaring i, hvordan de selv kan programmere en robot. Dette er grundlaget for at de senere selv kan arbejde med mere komplekse programmeringer.

Forløbet er opbygget efter designprocesmodellen.

Forløbet varer et par uger, hvor de arbejder med det i 7-8 lektioner.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Lektionsplan:

1 lektion:
Præsentation af emnet “Rummet” og af materialet “Lego Wedo” + præsentation af opgaven som eleverne skal i gang med. (Det vil være en god ide at have som minimum 1 Lego Wedo sæt pr. 2 elever)

Opgaven er: Bygge og programmere et rum køretøj

Køretøjet skal kunne udføre 1 eller flere af følgende opgaver:

  • “Bevæge sig ind og ud af et krater”
  • “Indsamle en klippeprøve”
  • “Bore et hul i jorden”
  • “Feje klippestykker væk”

Særlig udfordring - kombination af egenskaberne, fx. Bevæge sig ind et krater og opsamle en klippe og bevæge sig ud af krateret igen

Som ekstra progression i opgaverne til de hurtige elever er opgaven at tegne og 3D printe deres egen månesten i Tinkercad.

2 lektion:
Eleverne undersøger forskellige rumkøretøjer sammen med deres lærer. Der søges på google efter forskellige månekøretøjer. Der arbejdes med månelanding.

3 lektion:
De begynder at brainstorme over hvordan de skal konstruere robotten, de kan søge efter guiding og grundlæggende modeller i modelbiblioteket, som de kan tage udgangspunkt i eller blot bruge som inspiration.

4 lektion:
Konstruktion af model, samt programmering af samme, undervejs skal de dokumentere deres prototype.

5 lektion:
Konstruktion af model, samt programmering af samme, undervejs revurdering, videreudvikling af model og programmering, undervejs skal de dokumentere deres prototype.

6-7 lektion:
Konstruktion af model, samt programmering af samme, undervejs revurdering, videreudvikling af model og programmering, undervejs skal de dokumentere deres prototype.

8 lektion:
Udvælgelse af deres bedste model til løsning af den konkrete opgave og præsentation af denne til resten af klassen.

 

AFRUNDING

Ved at eleverne har gennemgået introen til Lego Wedo samt arbejdet med programmering, så er de meget selvkørende i udviklingen af deres model af rumkøretøjet.

Mine elever har fået en selvsikkerhed i begyndende programmering og er blevet gode til selv at finde frem til løsninger ift programmering. Det har jeg bl.a. observeret når de er kommet med et problem og jeg har vendt den rundt til at de selv skulle tænke over hvad de kunne gøre anderledes i programmeringen.

Det næste bedste skridt vil være at gå i gang med Lego Spike som i programmeringsdelen har samme ikoner som i Lego Wedo og gradvis sværere modeller som skal bygges og programmeres. I arbejdet med Spike vil eleverne få kendskab til og erhverve sig viden om andre programmeringssprog.