Skiltning i skolehaven

Lav et pong spil i Scratch
7. juli 2022
Skolemøbel
7. juli 2022

5. klasse


Fag

Håndværk & Design + N/T

Faglige emner

Teknologier

3D print og Scann & cut

Af Inga Andersen
Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne designe og producere forskellige former for skilte til skolehaven og højbedene.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet tager udgangspunkt i natur-teknologifaget og håndværk & design i en 5. klasse.

Der bliver på skolen opført nye højbede, som en del af “Skolehaven”. For at alle skolens elever på skift kan få lov til at så, luge og høste mm, er det nødvendigt, at nummerere højbedene, samt at kunne se hvad, hvor og hvornår der er sået frø af hvem.

Målsætning.

Eleverne kan tegne skilte i tegneprogram Tinkercad, så det kan printes på 3D printeren. Det skal være muligt at skubbe et stykke lamineret papir ind i skiltet med data om såtidspunkt mm. (1) https://www.youtube.com/watch?v=7IqpLZlPUyg

At eleverne på Canva/ scan-n-cut maskiner kan designe nummeret skilte til at sætte på enden af højbedene.  https://fablabatschool.dk/wp-content/uploads/2021/08/Vejledning-i-Scan-N-Cut.pdf

Endvidere at eleverne får ejerskab til skolehaven, vha. skiltene og designet, og at de kan følge de forskellige afgrøder hen over vækstsæsonen, fordi der står såtidspunkt, afgrøde og navn/klasse ved alle afgrøderne.

Læringsmiljø / Tidsplan

Der arbejdes både i klasserummet, DesignLabet og ude i skolehaven.

Forløbet strækker sig over 3 uger, med fire lektioner pr uge. Samt lidt ekstra tid når skiltene skal sættes på højbedene.

FORLØBSBESKRIVELSE

  • Eleverne bliver introduceret for opgaven, hvor de skal 3D tegne (Tinkercad) og designe skilte (Canva) og hvad de skal anvendes til.
  • Der tales om forskellige design af skilte, der søges på nettet og diskuteres fordel og ulemper ved de forskellig design.
  • Eleverne ser forskellige mockups af skilte. Retningslinjer og mål  for skiltene gennemgås og skrives på tavlen.
  • Der bliver lavet mockups af skilte både på scanncut-maskiner og 3D-printer.
  • Problemer/udfordringer i de forskellige mockups italesættes i grupperne, og der rettes til og bliver lavet nye og bedre mockups.

Der må samarbejdes i grupper af max. tre elever.

Eleverne skal selv eksperimentere, og hjælpe hinanden med at løse opgaverne. Men de kan selvfølgelig få hjælp af voksne undervejs.

AFRUNDING

Vi kunne godt havde brugt flere timer på opgaven, men de fleste elever fik prøvet både at bruge både Tinkercad, 3D-printer, Canva og scanncut maskinerne.

En del elever blev kraftigt udfordret på både koncentration, forståelse og kreativitet. Men alle har lært noget undervejs.