Skolemøbel

Skiltning i skolehaven
7. juli 2022
Produktion af figur/planche til fremlæggelse
7. juli 2022
Skiltning i skolehaven
7. juli 2022
Produktion af figur/planche til fremlæggelse
7. juli 2022

7. klasse


Fag

Teknologiforståelse

Faglige emner

Teknologiforståelse, h&d, matematik

Teknologier

3D tegning/print

Af Karsten Osholm Sørensen
Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne reflektere over, hvad et skolemøbel egentlig kan være og skabe et skolemøbel. Hele designprocesmodellen inddrages fra start til slut, og der arbejdes med dens forskellige kategorier.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet drejer sig om, at få elever til at reflektere over, hvad et skolemøbel egentlig kan være. Hele designcirklen inddrages fra start til slut og der arbejdes med de forskellige faser.

Forløbet er rettet mod 7. årgang, men kan sagtens bruges på andre årgange.

Meningen med forløbet er, at eleverne stifter bekendtskab med de forskellige faser af designcirkler og forstår hvorfor de inddrages.

Da klassen ikke på forhånd havde det store kendskab til tinkercad.com, blev et arbejdsforløb lavet før, de skulle idegenere i tinkercad (link 1).

Forløbet har en varighed af 6 x 90 minutter plus evt tid til 3D print

FORLØBSBESKRIVELSE

1x 90 min

 1. Brainstorme ”skolemøbel” i grupper.
 2. Hver gruppe finder en ting i lokalet og forklarer funktionen, bliver herefter udfordret på funktionaliteten og om tingen kan have flere funktioner.
 3. Hver gruppe, finder en ting som de synes er et dårligt design og et godt design og forklarer herefter, hvorfor de har valgt de to ting som god/dårlig design baseret på funktionalitet og æstetik.

1x 90 min

 1. Hver gruppe finder i fællesskab tre forslag på skolemøbler som de kunne tænke sig at arbejde videre med.
 2. Gruppen fravælger det ene møbel og argumenterer for deres fravalg.
 3. Grupperne skitserer deres to tilbageværende forslag og skriver funktionerne på arkene
 4. Grupperne tegner deres to møbler på hvert sit ark efter perspektiv: side 1, side 2, side 3 og set oppefra
 5. De to møbler skabes igennem mock-up af rest-karton og simple ting til rådighed, tape, clips osv.

1x 90 min

 1. Begynderopgaver i tinkercad, klassen er ikke øvede i tinkercad.
 2. Tegning af hus med diverse krav
 3. Opbrud mit i tegning med ny tegneopgave: rumraket
 4. Til sidst i timen tegnes en fortolkning af en drage.

1x 90 min

 1. Opstart på tegning af deres møbel fra idegenereringsfasen/mock-up (analog)

------------------------------------

 1. Print af prototyper

------------------------------------

1x 90 min

 1. 13 pitch og argumentation for deres 3D tegning og/eller print
 2. Grupper skriver konstruktive forslag på papir og indleverer til gruppen

1x 90 min

  1. Grupperne reflekterer over deres prototype og indkomne forslag
  2. Grupper fremlægger deres nye iteration og forholder sig til dette. Samt hvad de ville tage med sig og ændre i et fremtidigt projekt.
  3. Fælles afrunding og kommentare

AFRUNDING

Det er et meget tidskrævende forløb, så sæt god tid af. Dele af gruppernes arbejde med mockup tager forholdsvis lang tid, sammen med 90 minutter afsat til ren “træning” af evner i tinkercad. Har man en klasse, der er nogenlunde inde i tinkercad, vil evt kunne bruge mere tid på 3D tegningen i stedet for at opøve evner med andre opgaver heri.

Forløbet kørte meget glidende og klassen var meget optaget af alle projektdele. De var bagefter selv lidt overraskede over, hvor meget tid de egentlig havde brugt på at reflektere og forberede pitch i forhold selve tegnedelen.

Målet var at alle grupper fik lavet et pitch som fik reflekteret over andre gruppers konstruktive feedback og ikke mindst gruppens egne refleksioner over arbejdsgangen. Alle gruppe nåede mindst to digitale iterationer.