Stjerneklassen – trivsel med fab/lab design

Design og trivsel
4. december 2023
Digital læringsspil udvikling til engelskfaget
4. december 2023
Design og trivsel
4. december 2023
Digital læringsspil udvikling til engelskfaget
4. december 2023

billede af lydmåler som er klar til brug i klassen

5. årgang


Fag

Håndværk / Design

Faglige emner

Trivsel i klassen

Teknologier

Scan’n’Cut, og microbit

Af Morten Flye
Beskrivelse

Designopgave : Stjerneklassen

Eleverne designer og fabrikerer produkter, som kan hjælpe med at skabe endnu bedre trivsel i klassen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Vi er i klassen midt i et forløb om at styrke eleverne trivsel. Vi har i klasseteamet ladet os inspirere af forløbet "Stjerneklassen" fra idékassen.dk. (hjemmeside med konkrete undervisningsforløb til arbejdet med klassetrivsel).

Idékassen beskriver forløbet således:

“For at blive en stjerneklasse skal klassen arbejde med nogle kompetencer f.eks. Komme til tiden, holde orden, tale pænt, respekt, konfliktløsning, holde talerækken, lydniveau, blive i opgaven m.m” ( fra idèkassen.dk)

Eleverne er i forløbet med til at vurdere klassens trivsel. I den forbindelse vurderede de, at de ville blive bedre til at “ikke at larme” i timerne.

Dette udsagn har jeg taget udgangspunkt i til denne designopgave.

Vi har i klassen tidligere arbejdet med kodning af micro:bit ( teksperimentet.dk, tutorials på makecode.com)

I håndværk/design-timerne vil vi derfor give eleverne følgende 2 designopgaver:

  1. Design og fremstil en prototype, som kan hjælpe klassen med at sænke lydniveauet. Der skal anvendes kodning af microbit i produktet.
  2. Design produkter til klasserummet som kan hjælpe klassen med at huske fokuspunkter fra “stjerneklassen”. Der skal anvendes ScanNcut teknologi til produkterne.

Der er afsat 8 lektioner til forløbet.

Man kunne sagtens arbejde med designopgave 1, men jeg ville gerne tydeliggøre af trivsels udsagnene i klasserummet, og til det egner ScanNcut maskinen sig godt. Derfor inddrog jeg designopgave 2 i forløbet.

 

FORLØBSBESKRIVELSE 

Herunder findes forløbsbeskrivelsen, for hvordan du kan arbejde med trivsel, i kombination med design cirklen. Der er afsat 8. lektioner til forløbet.

 

1.+2. lektion:

Eleverne præsenteres for designopgaverne og inddeles i 4 grupper.

To grupper skal arbejde med designopgave 1, og dermed microbit. Disse to grupper skal løse en tutorial på makecode.microbit.org som hedder “clap lights”. Her lærer de at anvende lydsensoren på micro:bit v2. De får efterfølgende en kort intro til udvidelsen tinkercademy-tinkerkit.

To grupper skal arbejde med designopgave 2 og dermed ScanNcut teknologi. De får kort intro til maskinen og eksperimenterer herefter med skæring i vinyl både direkte fra maskinen og fra canvasworkspace.com, hvor jeg har oprettet en klassekonto som eleverne bruger.

 

3. lektion:

Eleverne går i gang med idégenerering til løsning af deres designopgave.  Der bliver tegnet skitser og brainstormet over idéer til løsninger. Eleverne har 20 min til denne fase.

Begge “micro:bit” grupper vil fremstille en lydmåler, som kan registrere hvis lydniveauet bliver for højt i klassen, og derefter lyse rødt og vise en sur smiley.

Hvis lydniveauet er passende, lyser den grønt og viser en glad smiley. De har fokus på et design som man skal få øje på og lægge mærke til.

Grupperne der arbejder med designopgave 2 vil omskrive klassens trivsel fokuspunkter til udsagn, som kan laves til klistermærker på ScanNcut maskinen og sættes op i klassen.

 

4. lektion:

Eleverne starter fabrikationen af deres idéer.

Grupperne der arbejder med micro:bit deler sig hurtigt op, så nogen går i gang med at kode, mens andre laver “holder/stativ” til micro:bitten.

Grupperne som arbejder med ScanNcut arbejder sammen om hele processen.

 

5.-7. lektion:

Der arbejdes videre med fabrikationen. Grupperne der laver klistermærker til klasserummet er stort set selvkørende og skaber mange designs på ScanNcut maskinen, men bruger ikke Canvasworkspace.

Jeg havde stilladseret det mere for micro:bit grupperne i og med at jeg havde printet et billede med de ikoner de skulle bruge til deres kode. Herefter skulle de selv finde ikonerne på makecode.com og sætte dem sammen så lydmåleren fungerede efter deres hensigt.

 

8. lektion

De færdige produkter fremlægges for klassen og de øvrige elever stiller uddybende spørgsmål til grupperne. fx hvor skal den hænge i klassen, hvornår skal den tændes osv.

 

AFRUNDING

Eleverne har arbejdet godt med forløbet og tiden jeg havde afsat til forløbet passede meget godt. Hvis jeg skulle lave forløbet i en anden klasse, vil jeg dog kun have 1 designopgave, som hele klassen arbejder med. Jeg tror det vil gøre det mere overskueligt for underviseren og måske vil grupperne nemmere kunne hjælpe hinanden med “det tekniske”. Grupperne som arbejdede med ScanNcut skulle have haft længere tid til intro af Canvasworkspace, så de havde følt sig mere sikre i programmet.

Obs. Vores nye lydmålere holder desværre meget dårligt strøm med det batteri som følger med micro:bits. Så hvis man vil lave noget mere varigt til klassen, skal strømforsyningen gentænkes. Så de kan være i en stikkontakt.

Eleverne har i forløbet lært, at de ved hjælp af teknologier kan skabe noget brugbart og nyttigt til klassemiljøet.