Design og trivsel

Aktive pauser og Brain breaks – scan’n’cut
4. december 2023
billede af lydmåler som er klar til brug i klassen
Stjerneklassen – trivsel med fab/lab design
4. december 2023

3. årgang


Fag

Håndværk og design

Faglige emner

Trivsel, H&D

Teknologier

Scan og cut, CanvasWorkspace, Chromebooks, Varmepresser

Af Pia Hansen
Beskrivelse

Eleverne skal udvikle og designe et logo til deres egen årgang.

Logoet skal indeholde noget fælles for årgangen og et personligt præg. Herudover skabes der fuldendte produkter af alle elever.

Forløbsbeskrivelse


DESIGNOPGAVE

Lav et logo til en t-shirt som passer til 3. årgang.

Vi kombinerer arbejdet med børnedesigncirklen og trivslen på årgangen. Vi vil meget gerne undgå at årgangen udvikler en “os og dem”- kultur årgangen imellem, og erfaringen siger, at hvis vi ikke aktivt arbejder med fællesskabet på tværs af årgangen, bliver det hurtigt a mod b.

Hvad skal være vores fælles logo?

Vi sætter fokus på alt det gode ved årgangen, ved at finde et fælles logo og evt. skrift på ryggen (hvad kendetegner os som årgang? Hvad er vigtigt/betyder noget for os på årgangen?).

Individuelt på brystet (hvad kendetegner dig som elev eller person? Hvad er vigtigt/betyder noget for dig - i forhold til fritid, familie, skole, årgang?).

Arbejde med årgangen som en helhed. Det er vigtigt, at de ser klasserne som et fællesskab, da vi er modtagerskole fra 7. årgang, og at der derfor bliver lavet nye klasser og hold på det tidspunkt. Jo mere naturligt, det er for eleverne at vi er en årgang, og ikke en a mod b-kultur, jo lettere bliver det at skulle danne nye klasser midt i deres teenageår, samt være klar til at tage imod nye elever, hvor alt er nyt.

 

FELTSTUDIER

Start forløbet med et lille oplæg om logoer og billeder man bruger i en bestemt sammenhæng - hvilke logoer kender de? Hvorfor bruger man logoer og billeder til at vise/fortælle noget bestemt?

Herefter er der to små feltstudier for eleverne: 

PC: Find et logo eller et billede, som minder om et logo, som du kan lide - prøv at tænke over, hvorfor du kan lide det. Er det kun med billeder eller skal der være tekst - evt. kun tekst?

Udendørs: Find skolens logo - ved I hvor det er?

 • Hvad ser I i logoet? - Er det et godt logo - hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad tror I designeren har tænkt med skolens logo? En kort snak om værdier.

1-2 lektioner (Vi brugte lidt mere end 1 lektion).

 

IDÈGENERERING

Fordi der er arbejde med klassens trivsel, er det vigtigt at idegenerering delen tager god tid, og at der bliver snakket om designet, der skal skabes på mange forskellige måder.

Jeg valgte “sneboldkamp” for at få mange ideer, at få alle elever til at komme med mindst 1 ide, at eleverne ikke får ejerfornemmelser for deres ide, da der muligvis er en klassekammerat, der læser ideen op.

Jeg valgte det også, fordi eleverne synes det er sjovt, og at det er bevægelse i undervisningen.

Guide til ”sneboldkamp”

 • A5-papir, skriv eller tegn en ide til et logo/billede på et papir
 • - hvad kendetegner os som årgang? Hvad er vigtigt/betyder noget for os på
 • årgangen? (skriv gerne flere ideer, men 1 ide - 1 papir)
 • Krøl papiret sammen
 • Sneboldkamp - spil i 3 minutter - hvem har to eller flere bolde?
 • Fold ud og læs op. Ideerne skrives på en planche i klassen.
 • Spil videre - læs et antal op. Spil igen og det samme som før. Afslut spillet med de sidste ideer.

1 lektion

Hvad går vi videre med?

 • CanvasWorkspace - arbejd sammen 3 og 3 om en ide til t-shirten ud fra ideerne. Præsentation og argumentation for de andre grupper.
 • Beslutning om hvilken tekst og hvilket motiv vi går med.

1 lektion

 

FABRIKATION

Eleverne skal bruge Canvasworkspace og senere scan’N’cut, tekst og billede skæres ud og eleverne skal gøre folien klar til at blive strøget på.

2 lektioner til Canvasworkspace.

Ca 8 lektioner for at nå igennem 35 elever til scan’n cut og klargøring.

Det er en fordel at logge alle elever ind via den samme mail og adgangskode. Det letter processen i forhold til at hjælpe og guide eleverne, samt få overført til usb, så man kan få printet - dette især, når eleverne arbejder med deres individuelle tryk.   

 

ARGUMENTATION

Argumentationen foregår af flere omgange. I feltstudiet, i idégenereringen og i refleksionsdelen.

 

REFLEKSION

I små grupper af 3 på tværs af klasserne stilles der 3-4 spørgsmål, således eleverne har mulighed for at give hinanden feedback:

 • Hvad synes I om at arbejde med designcirklen?
 • Hvad synes I om det færdige design/hvad synes I om t-shirten?
 • Hvad kunne være gjort anderledes?
 • Hvad kunne man bruge CanvasWorkspace og vinylskæreren til i andre sammenhænge?

1 lektion

 

AFRUNDING

Eleverne har været med på ideen, og syntes det var en sjov opgave. Især arbejdet i Canvas Workspace synes de var sjovt.

Eleverne var optaget af at lave det fælles logo og tekst, men - og måske naturligt nok - mest optagede af at lave deres eget design til fronten af t-shirten.

En del af ideen lykkedes, idet eleverne fik talt højt om og sammen om, hvad der var vigtigt for dem på årgangen.

Jeg havde troet, at eleverne ville være mest interesserede i at få produktet, men det har vist sig, at de synes bedst om arbejdet med Canvas Workspace.

Arbejdet med at eleverne laver deres eget billede til forsiden af t-shirten:  

Idegenerering til eget design på fronten af t-shirten:

 • interviewe hinanden ud fra et spørgsmålark for at få andres øjne på en selv. En skal skrive, hvad der bliver sagt. Jeg har brugt følgende:

Spørgsmålene kan bruges to og to eller i mindre grupper (3. årgang).

Spørgsmål:

 • Hvad er det bedste, du ved?
 • Hvad går du mest i? - musik, sport, tegne eller…?
 • Hvad drømmer du om? (Hvad kunne du godt tænke dig?)
 • Eleverne skal arbejde individuelt i CanvasWorkspace med deres eget design.

Herefter vil processen være meget den samme som ved det fælles logo til ryggen