Teknologiens betydning for menneskets…

Sumo Battle microbit robotter
Sumo-battle med micro:bit på hjul
1. juli 2022
3D Toilet
Lækkert lokum
2. juli 2022

Teknologiens betydning for menneskets udvikling og levevilkår

7. klasse


Fag

Naturfag, historie, dansk samfundsfag

Faglige emner

Mekanik, elektronik, elektronisk styring, robotter

Teknologier

Micro Bits, Little Bits , robotter

Af Mogens Hansen
Beskrivelse

Forløbet skal være med til at bevidstgøre eleverne den teknologiske udvikling, samt sætte fokus på hvilke teknologier man har derhjemme. Forløbet afsluttes med at eleverne skal lave en prototype af en teknologi som de gerne vil have eller gerne vil forbedre.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Min tanke med dette forløb er, at sætte fokus på dagligdagsteknologi som et forløb under det fælles faglige område ”Teknologiens betydning for menneskets udvikling og levevilkår”.

Forløbet starter med en kort fortælling om den historiske udvikling fra Jæger- og samlersamfundet til det digitale og superteknologiske samfund.

Herefter følger en faglig gennemgang af udviklingen fra mekanik til computetstyring. Efter disse to oplæg er tanken at eleverne skal arbejde med dagligdagens teknologi via en designproces.

Forløbet afsluttes med at eleverne skal lave en prototype på et digitalartefakt som de gerne vil have derhjemme eller lave en forbedring af et digitalt artefakt som de har i forvejen.

Forløbet er målrettet 7. klasse, hvor eleverne er startet på at have de tre naturfag, hvor de fælles faglige områder hører hjemme. Målet er at eleverne bliver bevidste om, at teknologi er mange forskellige ting og at teknologien er en stor del af udviklingen af samfundet samt at vi alle er omgivet af teknologi.

Mål fra Fysik/kemi og Teknologifaget:

 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund.
 • Eleven kan kritsk refektere over digitale artefakters betydning for egen og fælles praksis i konkrete situatoner
 • Eleven har viden om digitale artefakters potentaler og betydning i konkrete situatoner
 • Eleven kan argumentere for redesign af egne og andres digitale artefakter på baggrund af brugsmønstre og konsekvensvurderinger
 • Eleven har viden om redesign af digitale artefakter
 • Eleven kan beskrive, tlrete og konstruere programmer i blokbaserede programmeringssprog samt foretage systematsk afprøvning og fejlretning af egne og andres programmer
 • Eleven har viden om konstruktoner i blokbaserede programmeringssprog og teknikker tl systematsk konstrukton, fejlfnding og fejlretning af programmer
 • Eleven kan med digitale teknologier konstruere digitale artefakter, der manifesterer en ide i digitalt materiale
 • Eleven har viden om konstrukton med digitale teknologier og om formgivning i digitale materialer if. en ide

HISTORISK OPLÆG

Tid: 1 dobbelt lektion

Med udgangspunkt i side 8 -9 i ”Mennesket i det teknologiske samfund” https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/mennesket-i-det-teknologiske-samfund/mennesket-i-det?b=t5-t1580-t4951 gives et kort oplæg om teknologi som drivkraft i historien.

Der er fire nedslagspunkter:

 • Jæger- og samlersamfundet
 • Landbrugssamfundet
 • Industrisamfundet
 • Det digitale og superteknologiske samfund.

Der laves et PP til oplægget. Der kan vises et udvalgt klip fra ”Bryggeren”. Filmen er på CFU. Ideen er, at vise hvordan det var da alt var mekanisk.

Teknik forståelse

Her skal der gives en kort introduktion til forskellige typer af teknologi:

 • Mekanik
 • El og elektrisk styring
 • Elektronisk/computer styring

Mekanik

Her skal vi undersøge hvordan mekaniske ting fungerer. Udgangspunktet erHvordan virker det - arbejdsark 2.1 fra Ny Prisme 8 - Eller hvad I har på skolen som omhandler et forløb med mekanik https://phet.colorado.edu/da/simulations/forces-and-motion-basics

El og elektrisk styring:

Lav et kredsløb, sæt en kontakt på - alm forståelse af strøm. Phed colorado byg en super følsom kontakt. - Breadboard istedet for sømbræt. Udgangspunktet for arbejdet kan vær fra Ny Prisme 8 - Arbejdsark 2.7 -2.17. Man skal ikke bruge alle, men man skal vælge hvilke opgaver man vil bruge. Eller hvad I har på skolen som omhandler et forløb med mekanik

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_da.html

Elektronik/computerstyring:

 • Spotkursus/faglige Loop med
 • Micro:Bits og LittleBits.
 • Husk bilag og links med forløb.

DESIGNOPGAVE/UNDERSØGELSE

 • Hvilke mekaniske, elektroniske og datastyret ting I har derhjemme?
 • Hvordan fungerer det elektronik som I har?
 • Hvad bruger vi til?

Arbejdsark: Forms, Padlet, trykt arbejdsark.

Ideen er, at eleverne får en viden om hvilke forskellige teknologier vi bruger i vores hverdag.

FELTSTUDIER/UNDERSØG

Efterfølgende skal vi høre om, hvad der er hjemme hos eleverne.

IDÉGENERERING/FÅ IDÉER

 • Hvilken elektronisk enhed/artefakt vil I gerne vil have?
 • Hvad skal den kunne?
 • Processen foregår først med en Post-it proces, hvor alle giver deres ideer til fællesskabet.
 • Her efter skal eleverne enkeltvis finde og tegne 4 ideer på 4 minutter. Dette kan gøres ved at inddele et A4 - ark i 4 områder.
 • Eleverne skal nu gå sammen i grupper af 4 og præsentere deres ideer for de andre. Der skal gives kritik på ideerne efter præsentationen.

Efterfølgende skal eleverne vælge hvilken af ideerne de vil arbejde videre med.

FABRIKATION/SKAB

I skal lave en prototype af jeres ide. Der skal indgå en teknologi. Det kan være MicroBits, Littlebits eller en robot. Ozobot, M-bot, Spike eller en helt anden. Der kan indlægges faglige Loop/spotkurser undervejs i denne face, hvis der er behov for det.

ARGUMENTATION/DEL

Prototypen skal præsenteres for resten af klassen. Hvis den er kodet, skal det forklares hvordan den er kodet. I forbindelse med fremlæggelsen skal hver gruppe have en responsgruppe, som skal give respons på prototypen.

Grupperne er sat sammen to og to som responsgruppe og fremlægger.

REFLEKSION/TÆNK EFTER

Grupperne mødes med deres responsgruppe og får kritik, samt taler om hvilke forbedringer der kan lave på de to prototyper.

AFRUNDING

Forløbet kan have en varieret længde afhængig af hvor meget tid man har og hvor stor fokus man lægger på den del som er før designopgaven. I princippet kan man både bruge forløbet før designopgaven og selve designopgaven enkelvis, hvis man ønsker det.

Jeg oplever, at eleverne kan se sammenhængen i den del før designopgaven, når man lægger den i en historisk ramme.

Sørg for at sætte en klar ramme for fabrikationen og hvilke teknologier som kan indgå.
Links