Lækkert lokum

Færdigt produkt på pc
Teknologiens betydning for menneskets…
2. juli 2022
Lær med Bee-Bot
2. juli 2022
Færdigt produkt på pc
Teknologiens betydning for menneskets…
2. juli 2022
Lær med Bee-Bot
2. juli 2022

4. klasse


Fag

Teknologi og fantasi (1 time fra N/T og 1 time fra Håndværk og design)

Faglige emner

Design og designprocesser, programmering, fabrikation & miljø

Teknologier

Littlebits, Micro:Bit, Blokprogrammering, IT

Af Morten Hjuler Christensen


Af Lis Vibeke Duus
Beskrivelse

Forløbet har til formål at belyse den problematik eleverne tit påpeger, nemlig ulækre elevtoiletter. Dette gøres med udgangspunkt i at udvikle et artefakt, der kan gøre toilettet mere lækkert. Der stilles et designkrav til artefaktet, at det skal indeholde teknologien LittleBits.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb handler om at designe et artefakt der kan gøre brugen af elev toiletter bedre. Så flere elever vil bruge det i dagligdagen.

Forløbet er afviklet på en fjerde årgang, men kunne i sagens natur, sagtens være udført fra 3.-6. årgang.

Ulækre toiletter er en hverdagsproblematik, for mange elever er det endda et af dagligdagens wicked problems.
Angst stopper mange elevers toiletbesøg. Ca. hver fjerde elev undgår at sætte deres ben i skolens måske vigtigste rum, nemlig toilettet. Det skader både elevens læring såvel som trivsel.

Dette forløb kræver en forforståelse for teknologierne, Littlebits samt micro:bit.
Hvorledes disse kan kobles sammen.
Derudover kan forløbet afvikles på 4 til 5 dobbeltlektioner (2*45 min.)

I dette forløb er læringsmålene at stifte bekendtskab med designcirklen og designprocesser. Men også at arbejde med teknologisk handleevne, da en forudsætning for kunne løse opgavens benspænd, er at kunne skabe med og betjene teknologierne, i dette tilfælde Littlebits og evt. Micro:bits

Udfordring

UDFORDRING/DESIGNOPGAVE

  • Hvad er der galt med klassens toilet?
  • Hvordan gør vi vores toilet mere lækkert?

I skal udvikle et artefakt, der kan medvirke til at gøre toilettet mere lækkert. (Benspænd, artefakten SKAL indeholde Littlebits)

Undersøg

UNDERSØG/FELTSTUDIER

Eleverne på fjerde årgang skal rundt på skolen og tjekke op på toiletterne, særligt med fokus på eget toilet, men også undersøge det generelle billede. Grupper skal undersøge og registrere (se bilag), for at finde ud af, om der er nogen ulækre ting der går igen på de forskellige toiletter.

Få idéer

FÅ IDÈER/IDÈGENEREING

De skal starte med individuelt at tegne deres artefakt på papir. (4 ideer på 4 minutter). Herefter går de sammen i deres grupper, der fortæller de kort om den bedste idé, herefter forsøger de at koble det bedste fra alle gruppemedlemmer sammen i en idé.

Efterfølgende vil de forsøge at lave en oversigts- tegning af et toilet, hvor det tydeliggøres hvor/hvordan deres artefakt placeres og anvendes.

Skab

SKAB/FABRIKATION

Inden dette forløb har eleverne lavet et fagligt loop med henholdsvis Littlebits samt micro:bit adapter til LittleBits[i], så de ud over at bruge Littlebits også har kendskab til hvorledes micro:bitten kan kobles på. Derefter starter de med at designe deres artefakt. Om artefaktet kan stå alene, eller sættes ind i et toiletmiljø opbygget i en skotøjsæske, kommer an på den enkelte gruppes artefakts kompleksitet. Der er i forvejen 3D-printet toiletter, som eleverne kan bruge i deres toiletmiljø.

 

DEL/ARGUMENTATION

Eleverne fremlægger deres artefakt for klassen via en elevatortale (maks. 45 sekunder), denne skal indeholde følgende:

  1. Giv jeres artefakt et navn der fanger alles opmærksomhed
  2. Start bagfra - hvad løser jeres artefakt?
  3. Hvorfor - hvorfor er det vigtigt med denne løsning?
  4. Hvordan - hvordan skaber I løsningen?

Elevatortalen optages og lægges i en skoletubekanal.

Tænk efter

TÆNK EFTER/REFLEKSION

Alle elevatortaler ses på klassen. Hver gruppe kobles sammen med en anden gruppe, herefter giver de feedback i formatet, ”to søde og en kradser” (to gode elementer og et forbedringsforslag). Desuden snakker grupperne om hvad de vil gøre anderledes, hvis de fik samme opgave igen.

AFRUNDING

Selv om LittleBits er ganske intuitive at arbejde med, så kan de til tider være lidt ustabile, dette kan drille eleverne.

Eleverne fører logbog i OneNote Classroom, alle de gængse filer er tilgængelige i ”indholdsbibliotek”, og distribueret ud til elevernes egne notesbøger.

Man kan lave statistiske oversigter (matematik) over den data der opsamles i undersøgelsen/feltstudie fasen. Det havde vi ikke fokus på i denne omgang.

Til trods for at flere elever er glade for det færdige artefakt, så oplever flere, at fordi det nok aldrig bliver en realitet i virkeligheden, så er det lidt en skuffelse. Derfor kan man i reflektions- tænk efter - fasen køre processen iterativt. Denne gang med fokus på en anden teknologi, nemlig folieskæren.

Her kunne man tænke på at lave skilte med instruerende tekster, der kunne opsættes på klassens toilet.

Dette vil kun kræve en mindre gennemgang af instruerende tekster, samt skiltetyper. Samt en gennemgang af CutStudio.