Print Friendly, PDF & Email
DGI fodbold-maskot
20. June 2019
Kodning i indskolingen
20. June 2019

Hvordan får man en oplevelse af, at det er et musiklokale man træder ind i? Idégenererings opgave for 5. klasse, med udgangspunkt i designcirklen.

5. klasse


Fag

Musik, Håndværk & Design, Sløjd

Teknologier

3D-printning, laserprinting i træ og andre relevante materialer

Faglige emner

Musikteori, musikhistorie

Af Jacob Secher Mariager 
 

Forløbsbeskrivelse
 

Hvordan får man en oplevelse af, at det er et musiklokale man træder ind i?

 1. Elevgruppen får en beskrivelse af Designcirklens indhold.
 2. Fokus på Idegenereringsfasen.
  • Hvad er en ide?
  • Hvornår er en ide abstrakt og konkret?
 3. Elevgrupper af en 4 stykker arbejder med ”Brainwriting”.
 4. Brainwriting, hvor eleverne skriver eller tegner deres ide og skriver videre på hinandens ideer i et styret forløb tidsmæssigt.
 5. Efterfølgende fælles udvælgelse af ideen i gruppen.
 6. Herefter går man i gang med fabrikationsfasen.

Udsmykning af musiklokalet

Overordnet

Mål:

 • Eleverne udvikler gode ideer til hvordan skolens musiklokale kan udsmykkes.
 • Ideer til udsmykning som fortæller/viser at lokalet er et musiklokale.

Formål:

 • At eleverne trænes i at en ide godt kan fremavle nye ideer. (Idegenerering)
 • At eleverne oplever at den valgte ide man får til sidst kan være et produkt af flere ide-tanker.

Problemstilling:

 • Udsmykning af musiklokalet med sigte på at man oplever lokalet, som et rum der indeholder elementer, der fortæller at det er et musiklokale, man træder ind i.

Tidsramme: 

 • 2 Musiktimer - a´ 75 min.
 • 2 Håndværk/Design timer - a` 75 min. 

PS! Timerammen kan variere alt efter behov og muligheder for tid til arbejdet af involverede lærere.

Involverede lærere:

Musiklærer, Håndværk/Design lærer(e), Sløjdlærer.
Arbejdsrammen

Designcirklen: 

Eleverne får en genopfriskning af Design-cirklen og dets indhold.

Fokus på at arbejde med Idegenereringsfasen i Design-cirklen:

Fællessnak på klassen: 

 • Hvad er en ide?- (“Braintalk” på klassen)

- (En idé er en bevidst tanke, om et konkret eller abstrakt problem)

 • Hvornår er ideen konkret .?.(Eksempel på det)
 • Hvornår er ideen abstrakt ?.(Eksempel på det)

 Måden at arbejde med Idegenerering på: (Brainwriting)

 • Elevgruppen på 32 deles i grupper a` 4 personer (8 grupper)
 • “Brainwriting” i grupperne over problemstillingen.
 • Hver elev i gruppen får en 3.- 5. min. til at skrive ned eller tegne ift. problemstillingen.
 • Herefter sender hver elev i gruppen “ideen” eller ideerne videre til sidemanden, som skriver videre på den i en 3.-4. min. osv.
 • Til sidst vælger gruppen den ide de synes bedst udtrykker problemstillingen.
 • De 8 grupper skal herefter i gang med at producere deres 8 ideer i relevante materialer.

           

Refleksion fælles med klassen ift. Idegenerering:

 • Hvornår ved man at man har fundet Ideen? (Tanker omkring det)
 • Hvorfor vælge en ide ud i gruppen? (Er alle ideer ikke gode)

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du som minimum vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up