DGI fodbold-maskot

elevprojekt - kasse med sten i bunden
Spil i regn
17. juni 2019
udsnit af musiklokale med elekstrisk guitar og tromme
Udsmykning af musiklokale
20. juni 2019

7. klasse


Fag

Tværfag (4 sammenhængende lektioner hver tirsdag)

Teknologier

3D print. 3D modellering, vinyl-skær, Micro;Bit, Scratch

Faglige emner

Formidling, Indsamling og bearbejdelse af data, Teknologisk handleevne

Af Rasmus Baunsø Kring
Beskrivelse

Eleverne fik til opgave og lave en maskot til DGI fodbold. Der vil blive stillet en række krav til elevernes maskotter, f.eks. skal maskotten have en historie.

Forløbsbeskrivelse


Designopgave

Eleverne skulle lave en maskot til DGI fodbold. Der var nogle krav opgaven skulle indeholde:

 • Maskotten skal kunne uddeles på baggrund af nogle værdier.
 • Maskotten kan ikke stå alene, den skal have en historie.
 • Man skal kunne komme i kontakt med maskotten andre steder end blot på fodboldbanen (branding).
 • Der skal være en digital produktion i jeres arbejde.
 • Målgruppen er 5-12 årige
 

Feltstudier 1

Den divergerende del af feltstudiet

 • Undersøg hvordan maskotter ser ud (find 50 maskotter) (kvantitativt)
 • Lav et interview med nogle marketingfolk om deres maskot
 • Undersøg bestemte maskotter (kvalitativt)
 • Undersøg DGI´s værdigrundlag
 • Undersøg målgruppen

Idégenerering

Den konvergente del af idégenereringen:

Materialer: LEGO

 • (1 minut til at løse opgaven individuelt + 2 minutter til at forklare) x 3-5 gentagelser Opgave individuelt: Byg en model der repræsenterer hvordan I kan brande jeres maskot. (Modellerne skal gemmes)
 • (1 minut til at løse opgaven individuelt + 2 minutter til at forklare) x 3-5 gentagelser Opgave individuelt: Byg en model af jeres maskot. (Modellerne skal gemmes)
 • (1 minut til at løse opgaven individuelt + 2 minutter til at forklare) x 3-5 gentagelser Opgave individuelt: Byg en model af en værdi, jeres maskot skal give udtryk for. (Modellerne skal gemmes)
 • (1 minut til at løse opgaven individuelt + 2 minutter til at forklare) x 3-5 gentagelser Opgave individuelt: Byg en model af noget der er med i historien om jeres maskot. (Modellerne skal gemmes)


 

Den konvergerende del af idégenereringen

Individuel opgave:

Hvordan forestiller du dig konceptet og maskotten skal se ud når du samler én model fra hver session?

Krav: du må kun vælge én model der er din egen.

Nu har eleverne 4 idéer. For at vælge én ud skulle de snakke om hvilken der var bedst energi i. Hvilken var den sjoveste.

Feltstudie 2

Den konvergerende del af feltstudierne

Her skulle eleverne udfylde nogle ark, som skulle hjælpe dem til at besvare det følgende spørgsmål: “Hvad skal vi have mere af og hvad skal vi have mindre af i vores koncept fra idégenereringen, ifølge vores data fra feltstudierne?”

Fabrikation

De arbejdede.

De var allerede bekendte med hvordan man brugte de teknologier der bliver oplistet længere nede.

Argumentation

Eleverne stillede nogle caféborde op. Her skulle de præsentere deres Maskot, koncept og proces overfor to repræsentanter fra DGI-fodbold.

Refleksion

Dette var en løbende proces som foregik gennem samtale med grupperne omkring deres proces og de problemstillinger de stod overfor, hvad enten de selv var opmærksomme på dem eller ej.