Uro i balance

Sid ordentligt!
23. oktober 2023
AI og algoritmer
24. oktober 2023

6. klasse


Fag

Håndværk og Design

Faglige emner

Designproces, Designproces-modellen, Materialekendskab

Teknologier

Tinkercad, 3D-print

Af Diana Gyldenløve
Beskrivelse

Eleverne skal designe en uro ud fra et tema. Uroen skal balancere. Eleverne skal arbejde med designprocesmodellen igennem forløbet.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne skal designe en uro ud fra et tema. De skal arbejde med designprocesmodellen igennem forløbet.

De skal igennem forskellige idegenereringsmetoder i undersøgelsen og bla. udarbejde et moodboard.

Derudover skal eleverne løse problemstillingen i forhold til de krav, der er opstillet for designopgaven:

 • Uroen skal balancere
 • Uroen skal udtrykke det valgte tema
 • Uroen skal have et 3D printet element

Forløbet er rettet mod mellemtrinnet, men kan også bruges som opstart i valgfag, hvor eleverne får repeteret materialer og redskaber til produktion af et produkt.

Forløbet er relevant, fordi eleverne både arbejder med design, håndværk og materialekendskab.

En anden dimension i forløbet, der kan være væsentlig at have for øje er, at eleverne skal arbejde i grupper, hvor de skal samarbejde og planlægge deres samarbejde.

Forløbet er opbygget over 6 gange med Håndværk og Design, svarende til ca. 12 timer

Inden forløbet går i gang, skal eleverne tilegne sig kompetencer og materialekendskab. De skal derfor kende programmet Tinkercad og kunne benytte sig af programmet til at tegne og fremstille ophæng til uroen. Eleverne skal have forståelse for, hvordan de kan designe, tegne og fremstille vedhæng ved hjælp af 3D-printeren.

Eleverne fik introduktion til Tinkercad og en simpel designopgave, hvor de skulle lave en nøglering med deres navn på. Eleverne fik tildelt mål på nøgleringen, så det er overskueligt at printe nøgleringen til alle elever løbende, eller inden næste gang. Øvelsen er god i forhold til at lære programmet at kende, men også til fejlfinding, når designet skal printes på 3D-printeren.

Det er klart en fordel, hvis eleverne allerede kender og har erfaring med Tinkercad/3D-print. At de har en forståelse for, hvilket produkt/design 3D-printeren kan skabe, og hvilket udtryk det har.

Forløbet er afprøvet i en 6.klasse. Eleverne havde ingen eller meget lidt erfaring med Tinkercad. Forløbet er ydermere afprøvet i en 8. klasse, hvor eleverne havde meget erfaring med 3D-print.

Forløbet er opbygget ud fra designprocesmodellen.

 

DESIGNOPGAVE

Eleverne præsenteres for designopgaven og gruppen får udleveret tilhørende arbejdsark, som er printet og forstørret til A3. Arbejdsarket skal danne ramme for elevernes designproces og støtte dem i arbejdet.

Eleverne præsenteres for kravet til opgaven: at de skab skabe en uro i balance. Uroen skal afspejle det tema, eleverne har valgt. Der skal være et 3D-printet design i uroen.

En udfordring i dette forløb med 6.klasse er samarbejdet i grupper. De er sammensat i grupper ud fra deres individuelle ønsker. Det giver ofte mange konflikter, når klassen laver gruppearbejde.

 

FELTSTUDIER

Eleverne benytter arbejdsarket til at starte deres feltstudie. De præsenteres for spørgsmål og skal nedskrive deres tanker.

De skal ydermere arbejde undersøgende med materialerne og kravet om, at uroen skal balancere.

 

IDÉGENERERING

I klassen laves et par opvarmningsøvelser i forhold til at skærpe evnen til at komme på ideer.

Øvelse 1 - Billeder

En stor stak billeder spredes ud på gulvet og eleverne bliver bedt om at vælge et billede. Vi tager en runde og hører, hvorfor de har valgt billedet og hvilke tanker, billedet satte i gang hos dem.

Øvelse 2 - Billeder

Klassen deles i to grupper og det samme gør stakken med billederne. Gruppen bliver nu bedt om at samarbejde omkring at kategorisere billederne. De bestemmer selv, hvordan de kategoriserer billederne. Bagefter fortæller eleverne om deres tanker i forhold til fordelingen. Derudover taler vi om, hvordan samarbejdet fungerede.

Til sidst slutter vi af med at lave en fælles brainstorm på klasse: Hvilke temaer kunne man arbejde med?

Eleverne placeres efterfølgende i grupper og skal blive enige om et fælles tema.

Idégenerering - gruppearbejde

Eleverne skal arbejde videre med idégenerering i grupper, nu hvor de har valgt deres tema. De følger/udfylder arbejdsarket undervejs:

 1. Udarbejdelse af Moodboard ud fra tema
 2. Skitser og arbejdstegning
 3. Materialeafprøvning
 4. Byg en model/mock-up

 

FABRIKATION

Når gruppen har besluttet sig for udtrykket af deres uro, skal de i gang med at planlægge fremstillingen. Eleverne skal igen bruge arbejdsarket, svare på spørgsmål og få vejledning/godkendelse, inden de går videre med opgaven.

 

 

REFLEKSION

Gruppen benytter arbejdsarket og svarer på refleksionsspørgsmål i gruppen.

 1. Hvad er det bedste ved jeres uro?
 2. Hvad var det mest udfordrende ved jeres uro?
 3. Hvordan fungerede balancen?
 4. Blev resultatet som I ønskede?
 5. Hvad ville I gøre anderledes/tilføje?

Derudover skal gruppen forholde sig til kravene, og om deres design opfylder kravene i opgaven.

Til slut kan eleverne optage en kort video (30 sek) hvor deres uro er i balance og bevægelse.

 

AFRUNDING

Der er elementer i dette forløb, som man med fordel kan have fokus på.

Designprocessen

I dette forløb er processen forsøgt rammesat og visualiseret for eleverne. Det er min erfaring, at eleverne har brug for tydelig rammesætning, hvis de ikke er så trænede i at være i en designproces.

Man kan støtte eleverne med vejledning og ved at gøre processen visuel.

Gruppearbejde

Eleverne skal øve sig i at være i en proces i en gruppe. Det stiller store krav til dem, og det var også en udfordring i dette forløb. Vi brugte en del tid på at tale om, hvordan et godt gruppearbejde kan forløbe.

Gennem samtale på klassen fandt vi frem til, hvad der symboliserer et godt gruppearbejde. Disse buzz-words vendte vi ofte tilbage til. F.eks: “Alle bidrager til gruppearbejdet”, “Vi lytter til hinanden”, “Vi skal blive enige”, “Vi skal spørge om hjælp…”

Designdelen skal løses i grupper. I dette forløb er grupperne lavet ud fra, hvem eleverne samarbejder godt med, frem for at have fokus på at lade det håndværksmæssige være styrende for gruppesammensætningen. Det kan give udfordringer i forhold til at komme i mål med et produkt.

Tinkercad og 3D

Det er afgørende, at eleverne har erfaring med 3D-design i Tinkercad. De skal have en forståelse for, hvordan de kan bruge 3D-printeren som et redskab/materiale til at skabe et produkt eller et design.

Implementering af 3D-printeren som redskab i Håndværk og Design undervisningen taler til visse elever, og derved oplever en større motivation i forhold til produktfremstillingen.