Varroa-bekæmpelse

tryk på t-shirt
Udsmykning og identitet
5. marts 2018
vinylskærer
Matematik og vinylskærer
24. marts 2018

Mellemtrin/Udskoling


Fag

biologi, fysik, fysik/kemi, håndværk og design, it, matematik, natur/teknologi, naturfag,

Faglige emner

elevernes alsidige udvikling, faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab, it og medier, uddannelse og job

Teknologier

Computer, Arduino, 3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Jesper Fuglsig Andresen

Virklund skole, Silkeborg
Beskrivelse

Forløbet er tænkt i en autentisk kontekst, hvor vi står på skuldrene af Jeppe Bundgaards forskning. Vores egne bifamilier skal systematisk "renses" for varroamider. Det gøres ofte med kemisk-bekæmpelse i form af Oxalsyre eller lignende. Kan man ikke bekæmpe miderne på en anden og mere skånsom måde?

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt Eleven har viden om naturforvaltning Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer

Noter til underviser Forløbet er tænkt i en autentisk kontekst, hvor vi står på skuldrene af Jeppe Bundgaards forskning. Vores egne bifamilier skal systematisk "renses" for varroamider. Det gøres ofte med kemisk-bekæmpelse i form af Oxalsyre eller lignende. Kan man ikke bekæmpe miderne på en anden og mere skånsom måde? Derfor er problemet/opgaven autentisk, hvilket sammen med it/medier og praksisfællesskaber, virker motiverende på undervisningen.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik

TRIN FOR TRIN

1. Vores egen designcirkel(feltstudier/Idegenerering/fabrikation/refleksion) (60 min.) Se vores designcirkel

Noter til underviser Vi arbejder ud fra vores designcirkel..