Aktive pauser og Brain breaks – scan’n’cut

Design et læringsspil til 1. klasse
1. december 2023
Design og trivsel
4. december 2023

5. årgang


Fag

Teknologi, natur og teknologi og Idræt

Faglige emner

Design - bevægelse i undervisningen.

Teknologier

Scan og cut, evt 3D Digs Thinker Card

Af Jan Bisgaard
Beskrivelse

Eleverne skal undersøge hvilket spil, der kan give en god/sjove og aktiv brain break i undervisningen - Der skabes altså en aktiv pause i det faglige arbejde med design cirklen.

Krav til opgaven er at spillet skal være et brætspil der kan laves på sca’n’cut, så spillepladen bliver en integreret station, på gulvet i klassen eller på skolens gangareal.

Spillet skal være enkelt og let at gå til.

Eleverne skal designe/finde spil ved at de har fokus på børne design cirklen som skal danne baggrund og dokumentation for de valgte aktiviteter.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Målsætning med forløbet er således:

 • Vælg et brætspil til bevægelse i undervisningen
 • Introduktion til Design Cirklen
 • Bevægelse i undervisningen - aktive pauser

Elever gennemgår de enkelte områder i designproces modellen - Udgangspunkt tages i “Børne design cirklen"-

Dette gøres for at forstå og brug af design cirklen, at konkretiserer den

Eleverne har i idræt arbejdet med emnet lege og bevægelse - som inspiration til den gode lege, som gav inspiration til gode frikvarterers aktiviteter og brain breaks.

Vi genbesøger nogle af de links vi bruget i forløbet, som er - inspiration fra Dansk Skoleidræts hjemmeside med 1. Bevægelse i undervisningen 2. Aktive frikvarter.

Plus en repetition / opsamling fra vores forløb omkring lege og bevægelse.

Fokuspunkt på en god Lege / aktivitet

 • Det skal være sjovt - grine
 • Alle skal være med
 • Samarbejde
 • Konkurrence / minus konkurrence
 • Puls

 

Klassetrin

Forløbet vil passe fra 3. årg. til 5 årg. Brug forløbet til at introducere den visuelle børnedesigncirkel og scan’n’cut som teknologi.

Brug af designcirklen må tilpasses til den enkelte årgang.

For de ældste elever kan canvasworkspace  bruges til fremstilling af artefakter til spilleplade til klasser/ gangene.

 

Tidsplan

6 til 8 lektioner, dette giver god tid til idefasen produktion og test plus afrunding.

 

Materialer

 • StickyNotes til idegenerering
 • Vinyl i mange farver.
 • Måleværktøj til opmåling
 • Malertape, gaffa.

evt. papir og brik til nogle af spillene

 

Læringsmiljø

 • Gruppearbejde
 • Fælles plenum
 • Klasseværelser/grupperum og gange
 • Tjek med Pedel og rengøring

 

FORLØBSBESKRIVELSE

 

Udfordring

UDFORDRING

Opstart 15 min

Vi prøver 2 spil

 • 3 på stribe
 • Minefelt

Alle elever skal lave en form for bevægelse i form af et spil/station, der skal integreres i skolens gang og rum hvor det er muligt.

Designet skal laves for at give elever fra 0 til 6 årgang give flere muligheder for lave aktive brain break og aktive pauser

Det er tilladt at bruge et kendt spil og integrere det i opgaven.

 

Undersøg

UNDERSØG
Lektion 1

 • Elever skal undersøge hvilke spil, der kan bruges til aktiviteter
 • Finde kendt og ukendt spil
 • Prøve dem af
 • Undersøg hvilke spil andre elever kan brug

Gå på “spiljagt” for at finde spil I kan bruge, gå f.eks. på Dansk Skoleidræts hjemmeside for at finde inspiration.

Spørg jeres venskabsklasse eller lave et spørgeskema til en anden klasse. Evt på nettet. Saml op på den indsamlede viden og find ud af hvilke spil der er populære og kan bruges.

 

Få idéer

FÅ IDÈER
Lektion 1

 • Vælg 1 eller 2 spil i vil bruge i gruppen
 • Find / argumenter for jeres ide 3 grunde, hvorfor vi skal vælge jeres spil
 • Forbered jeres pitch til jeres præsentation af spillet. “Hvad er netop godt ved jeres valg af spil?”
 • Pitch jeres ide for en anden gruppe, som pitch deres ide for jer.
 • Grupperne giver hindanden feedback i plenum
 • Gruppen beslutter sig for det endelige spil

I gør jeres spil klar til pitch tænk på hvilken måde i vil design jeres spil - Husk det skal være enkelt og let at sætte i gang - skal gerne inddrage mange deltager - Eleverne er i min klasse.

 

Skab

SKAB
4-5 lektioner

 • Intro / repetition til canvasworkspace
 • Produktion af spil
 • Fremlægger jeres spil og får feedback om spil og regler.
 • Kom med fælles forslag til andre grupper
 • Fremstille en enkel forklaring, til hvordan spillet kan spilles.
 • Forklar brug af antal personer (brikker terninger m.m)
 
 

DEL
Lektion 1

 • Introduktion til venskabsklasser, lokal var dette 4. og 2. klasse.
 • Evaluerer med klasser der har prøvet jeres spil
 • Ret eller forbedre spillene efter evaluering

 

Tænk efter

TÆNK EFTER
1. Lektioner

 • Løste vi opgaven 
 • Giver spillet aktivitet, energi og humør
 • Fælles evaluering

 

OPSAMLING OG AFRUNDING

Forløbet kan let bruges i både 4., 5. og 6. årgang. Det kan altid skrues op for brugen af  teknologier, eksempelvis 3D design af spillebrikker og terninger m.m.

Eleverne i 5. årgang var gode til at finde mange forskellige lege i idéfasen. Vi brugte lidt ekstra tid på at prøve lege og bevægelser, inden vi gik ind i det næste trin.

I starten havde eleverne det meget svært ved at forstå at det kun var brætspil, der skulle bruges i forløbet. Eleverne kendte mange andre gode spil og lege, som blev foreslået, da vi lavede brainstorm - som næsten kunne bruges til et andet forløb med lege og spil.

Det at eleverne skal pitche deres ide til andre kammerater, er en øvelse med udfordringer. Det at skulle finde ord, argumenter for det, de selv synes er en god ide, kræver lidt øvelse. Husk at afsætte tid til dette. 

Arbejdsprocessen med at lave spil og få dem lagt ud på gangene og i klassen, var et godt forløb som eleverne løste flot.

På grund af for lidt tid, nåede venskabsklassen ikke på besøg til at afprøve vores færdige spil. Derfor har jeg ikke en vurdering af, hvad venskabsklassens oplevelse af vores spil har været.

5.A. har arbejdet med stor forståelse af design cirklen og har været god til at prøve at finde argumentation for de valg grupperne har taget i forhold til arbejdet med de spil de har fremstillet.

På 5 årgang har vi i HDS også brugt design cirklen som udgangspunkt for et forløb med mobilholder tidligere. Derfor ser jeg en god forståelse for brug af design cirklen hos 5 årgang, da det er anden gang de inddrages i processen.