Design et læringsspil til 1. klasse

Tinkercad i SFO
27. november 2023
Aktive pauser og Brain breaks – scan’n’cut
4. december 2023

5. klasse


Fag

Matematik

Faglige emner

Teknologier

Laserskærer, Inkscape, Scan’n’cut, Tinkercad, 3D print

Af Christina Nygaard Lindved
Beskrivelse

Klassen skal designe et læringsspil til 1. klasse, hvor processen tager udgangspunkt i Børnedesigncirklen. Spillet skal kunne genbruges, være fysisk, hvortil mindst én  teknologi bruges. Klassen har på forhånd kompetencer i at bruge scan´n´cut og Tinkercad/3D print. Den nye teknologi er Inkscape/laserskæreren samt arbejdet med designcirklen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Design et læringsspil til 1. klasse

5. klasse skal i matematik designe et læringsspil. Klassen er kan på forhånd anvende scan´n´cut, Tinkercad og 3D printerne, det nye i dette forløb er at arbejde med børnedesigncirklen, Inkscape og laserskæreren (Beamo).

Forløbet har til formål at knytte teknologier sammen og introducere eleverne for børnedesigncirklen, inkscape og laserskæreren.

Forløbet kan let tilpasses andre fag fx. engelsk afhængig af det fagfaglige fokus, men i dette forløb er min vinkel matematik.

For at give eleverne en bedre mulighed for, at gennemgå designcirklens faser, samt en øget ansvarsfølelse, skal de designe læringsspillet til 1. klasse. Klassen har ligeledes mulighed for at afprøve spillene i 1. klasse.

Forløbet tager ca. 12-16 lektioner. Se vedhæftet udførlig Lektionsplan  . Forløbet kan brydes op og op-/nedskaleres alt afhængig af fokus og færdigheder.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Designcirklen

Børnedesigncirklen introduceres ved forløbets start, således at eleverne lærer at arbejde med de forskellige faser.

 

Udfordring

UDFORDRING/DESIGNOPGAVE

Design et læringsspil til 1. klasse. Der skal indgå mindst én af teknologierne: laserskærer, 3D-print eller scan’n’cut. Spillet skal/kan tegnes i inkscape og skæres i krydsfinér på laserskærer.

Man kan som optakt vise eleverne eksempler på læringsspil.

 

Undersøg

UNDERSØG/FELTSTUDIE

Eleverne skal undersøge, hvad elever i 1. klasse kan for, at kunne målrette deres læringsspil.

Dette kan gøres på flere forskellige måder:

 • Besøg og interview af en lærer fra første klasse. Jeg underviser også i 1. klasse, så her var det mig, der fortalte lidt om niveauet.
 • Interview af elever fra 1. klasse.
 • Afsøge læringsportaler og/eller fagbøger fra 1. klasse.

 

Få idéer

FÅ IDÈER/IDÈGENERERING

Eleverne inddeles i grupper af 2 maks 3 elever.

Idéfase kan gennemløbe følgende trin:

 1. Enkeltvis: Alle får 2-3 min til at skrive/tegne de idéer de har. Eleverne må ikke tale sammen.
 2. Gruppe: Eleverne fremlægger deres idéer for hinanden i gruppen. Den anden lytter og spørger evt ind til idéerne.
 3. Gruppe: Gruppen udvælger de tre bedste idéer, som de efterfølgende skal forsøge at tegne en skitse af. Alle tegner deres bud på de tre udvalgte idéer.
 4. Fælles i klassen: Hver gruppe fremlægger deres tre idéer, hvor resten af klassen inkl. underviserne kommer med inputs.
 5. Gruppevis: Gruppen bliver enige om, hvilken idé og design de vil arbejde videre med.

De udvalgte idéer hænges op i klassen.

 

Skab

SKAB/FABRIKATION

Inden klassen går i gang med at skabe deres spil, introduceres den for Inkscape ved en fælles gennemgang samt et  dokument  med tips, tricks og videovejledninger i deres læringsspilsmappe i Google Drev for at imødekomme spørgsmål mv. 

Efter gennemgangen skal eleverne i gang med at skabe. Grupperne skal først lave en mock-up af deres idé. Når elevernes mock-up er færdig (og godkendt), skal de tegne spillet i Inkscape. Husk at gemme som en svg fil.

Sideløbende med arbejdet i Inkscape konstruerer eleverne spillebrikker mv. der skal 3D printes i Tinkercad, hvis de skal bruges til deres spil. Klassen har tidligere arbejdet i Tinkercad samt 3D printet artefakter og kan arbejde selvstændigt.

Andre grupper arbejder med Scan’n’cut til at skære symboler mv. som skal bruges til spillet. Klassen har ligeledes arbejdet med Scan’n’cut før og er også selvstændige i arbejdet hermed.

Når tegningen er færdig, introduceres grupperne drypvis til Beam Studio, hvor filen hentes ind i programmet og lagene defineres (hvad skal skæres, graveres osv…), valg af materiale, tykkelse på materiale, hastighed mv.

Efterbehandling af spillet:

 • Kanter slibes med sandpapir.
 • Tegninger kan farvelægges med akrylmaling eller Poscatusser.
 • Skærer motiver mv på Scan’n’cut.
 • Udarbejde 3D-printede greb eller brikker i TinkerCad (hvis der er tid) og printe dem.
 • Lave æske til spillet/spillebrikkerne
 • Udarbejde spilleregler

 

DEL/ARGUMENTATION

Når læringsspillene er færdige, præsenteres de kort for resten af klassen, hvorefter alt finpudses/klargøres til præsentationen for 1. klasse.

Eleverne i 1. klasse deles i samme antal grupper som 5. klasse (antal spil). Hvert spil “får sit eget gruppebord”, hvor det stilles op og spillets skabere er. Grupperne fra 1. klasse roterer rundt, således at de når at prøve alle spil. Ved bordene præsenterer 5. klasse deres spil, hvorefter 1. klasse prøver spillet samt fortæller, hvad de synes om det.

Hvis der er et stort antal spil, kan man eventuelt dele spillene og 1.klasse i to, der lokaliseres i to lokaler,  så en “gruppe” prøver de spil der er i det lokale, hvor de er osv.

 

Tænk efter

TÆNK EFTER/REFELKSION

Grupperne reflekterer over de tilbagemeldinger de fik fra 1. klasse, læreprocesser, måde at arbejde på mv.

Refleksionerne skrives ind i et Google dokument, der deles i mappen samt fremlægges på klassen.

 

AFRUNDING

Evaluering:

Forløbet er meget omfattende og forudsætter meget forberedelse både før, under og efter. Birkefinéren skal tilpasses laserens størrelse afhængig af hvilken laser man har på skolen. Jeg har udarbejdet vejledningsvideoer til inkscape ved hjælp af Screencast på Skoletube, idet jeg ikke har kunnet finde nogle på dansk. Efterfølgende har jeg fundet nogle, som jeg har linket til i lektionsplanen. Inkscape er meget svært for eleverne at bruge og en anden gang vil jeg overveje om man kan gøre noget andet, men jeg vurderer dog, at flere grupper har opnået tilfredsstillende kompetencer. Forløbet vil egne sig til en emneuge eller værkstedsundervisning med flere undervisere.

Det er ligeledes en forudsætning, at eleverne har arbejdet med Scan’n’cut og TinkerCad før, så de selv kan inddrage disse teknologier.

Jeg er usikker på om elevernes udbytte står målt med det brugte antal lektioner. Det er svært at måle på. Samtlige elever udtrykte dog begejstring for både arbejdet med designcirklen, processen og deres spil. De var meget stolte og begejstrede, da de viste deres spil til 1. klasse. Alle spil blev udstillet i forbindelse med skolehjem-samtaler i klassen, hvor alle forældre ligeledes udtrykte stor beundring.

Fun fact: ved rundvisning af en muligt kommende elev, var spillene med til, at træffe beslutningen om et skoleskift til klassen.

Jeg har kun klassen til matematik, men tænker at forløbet lægger op til et tværfagligt forløb mellem matematik, H/D og billedkunst, men kan også laves i andre fag.