Animation i Scratch

3D modellering af et komfur
Rumlige figurer i matematik
19. august 2021
Fire forskellige eksempler på bøger, der er skåret på laserskærer og har graverede forsidebilleder
Miljøbeskrivelse af Brødrene Løvehjerte
20. august 2021

4. klasse


Fag

Engelsk, teknologiforståelse

Faglige emner

Engelsk mundtlighed og litteraturarbejde, kodning

Teknologier

Scratch

Af Christina Tind Sørensen
Beskrivelse

Engelsk-forløb om venskab og programmering, der tager udgangspunkt i Clio-forløbet ’Being friends’. Hertil laver eleverne en animation med engelsk tale i Scratch.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb knytter sig til et engelsk emne om Being friends. Vi startede op på et forløb på Clio-online “Being friends”. I forløbet kommer vi omkring musikvideoen: “The more we get together”. Det mundede ud i at lave en brainstorm over friendship og en generel snak om venskab. I hele forløbet er det overordnet fokus at få talt mere engelsk, og derfor skal eleverne afslutningsvis lave en animation med engelsk tale på Scratch.

Forløbet er fordelt over 6 uger med 2 lektioner pr. uge. Der arbejdes med de forskellige dele af designprocessen i forskellige uger. Vær opmærksom på at fabrikationsdelen kan tage lang tid!

Faglig opgave: Hvordan laver jeg en animation i Scratch/Codinglab? Vi skal lave vores egen animation, men arbejde i samarbejdsgrupper. Der skal indgå engelsk tale, og animationen skal handle om venskaber.

Emnet: Being friends.

Krav: Skal indeholde engelsk tale.

Samarbejdsgrupper: Samarbejdsgruppernes primære funktion er at guide og støtte hinanden i Scratch, som er et nyt univers for eleverne. Jeg har sat grupperne sammen, så jeg vidste, at der var mindst én IT-kyndig elev i hver gruppe. Derudover var jeg jo også til rådighed for hjælp og vejledning.

Faktum: Forløbet er lavet i under Corona-nedlukning. Det vil sige, at al undervisning er foregået online.

UGE 1

DESIGNOPGAVE

Hvordan laver jeg en animation i Scratch/Codinglab? Jeg havde lavet en lille opstartsvideo med Screencastify, hvor jeg viste, hvordan jeg lavede en lille animation i Scratch. Du kan se den her, men jeg vil selvfølgelig anbefale, at du laver din egen video/vejledning, der passer til dit forløb og dine elever.

FELTSTUDIER

Vi startede med forløbet 'Being friends' på Clio-online. Her kan man også blot se musikvideoen og lade den munde ud i en brainstorm over venskab.

Derudover så vi Luise Valentins YouTube-videoer om at lave en animation/tegneserie i Scratch. Hun fortæller så fint, hvordan man skifter Sprites og baggrunde osv. Den første video er set i feltstudie-fasen, men de øvrige videoer er brugt løbende af eleverne ifm. fabrikationen af deres egen animation.

I min opstartsvideo fortæller jeg også eleverne, hvordan de får engelsk tale med i deres animation.

Inden vi kan komme videre, går vi ind på Kodelaboratoriet.dk for at få oprettet en bruger. I skal sørge for at få samtykke fra forældrene til det.

UGE 2

IDÉGENERERING

For at kickstarte idégenereringen vises en håndlavet tegneserie. Det giver et billede af retningen for eleverne. Her er et meget hurtig udkast.

Herefter bliver eleverne bedt om at lave et udkast på 6 frames til deres animation og replikker i hånden. Udkastet præsenteres i samarbejdsgrupperne, hvor de får feedback.

UGE 3-4

FABRIKATION

Udgangspunktet for fabrikation er Scratch. Eleverne skal nu oversætte deres udvalgte skitser til en animation og kode den i Scratch.

For at understøtte kodningen, har eleverne adgang til en række YouTubevideoer, hvorfra de løbende kan hente viden om forskellige funktioner i Scratch, som fx. bevægelse hen over skærmen, dialog, sceneskift mm.

Eleverne har ligeledes deres samarbejdsgruppe, hvor de løbende kan trykprøve idéer og modtage feedback.

UGE 5

ARGUMENTATION

Eleverne skal vise deres animationer for hinanden og fortælle, hvilke valg de har truffet og begrunde hvorfor. I det online format forløbet er afviklet under, er dette foregået vha. skærmdeling. Vær opmærksom på at det kan være utrygt eller grænseoverskridende for nogle børn. Omvendt bliver de meget stolte, når de netop overvinder sig selv6

UGE 6

REFLEKSION

Eleverne giver hinanden feedback. De er generelt gode til at give positiv feedback, men har brug for at blive understøttet i den kritisk konstruktive feedback. Det kunne fx være ved hjælp af “burger-modellen”. Her skal eleverne nævne en god ting, en ting der kan forbedres, og endnu en god ting.

Eleverne kan forbedre deres animationer på baggrund af den feedback, de modtager.

 

AFRUNDING

Vi startede med at bruge Codinglab på Skoletube, men der havde vi store problemer med at gemme deres animationer. Jeg vil derfor anbefale, at I henter tilladelse fra forældrene og arbejder i Scratch i stedet for.