Rumlige figurer i matematik

Skærmbillede af programmet GauGAN, hvor der er tegnet to bjergtoppe i venstre side og programmet har ud fra tegningen genereret et naturalistisk foto af bjergene
Design din egen biotop
19. august 2021
Skærmdump fra programmet Scratch, hvor elever med blokprogrammering kan lave animationer
Animation i Scratch
19. august 2021

6. klasse


Fag

Matematik

Faglige emner

Geometri og rumlige figurer

Teknologier

Geogebra, Tinkercad (3D tegneprogram), 3D-printer

Af Peter Grøn




Beskrivelse

Elever skal igennem dette forløb fastsætte størrelse på rumlige figurer og genskabe dem i et virtuelt format, hvor de efterfølgende har mulighed for at få figurerne produceret på 3D-printer.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

I forløbet skal eleverne arbejde med rumlige figurer ud fra et allerede eksisterende undervisningsmateriale. Som afslutning på forløbet skal eleverne bruge den viden, de har tilegnet sig om rumlige figurer til at konstruere rumlige figurer fra deres hverdag i et 3D modellerings program.

I forløbet begynder eleverne med at arbejde ind i feltstudiet. De starter med at lære/genopfriske, hvad rumlige figurer er, og arbejder med opgaver omkring det.

Herefter skal eleverne prøve at genskabe rumlige figurer fra deres hverdag i Tinkercad. Her hopper vi direkte ned i fabrikationen, hvor der bliver lavet digitale modeller.

Jeg har delt forløbet i 4 faser, så man stille og roligt kan arbejde sig igennem hele forløbet. Forløbet foregik online over 4 uger.

FASE 1

I første fase arbejder eleverne med det matematikfaglig, som også vil agere som feltstudie.. Det er nemlig i 1 fase at eleverne lærer det
fagpraktiske, som skal hjælpe dem videre i de næste faser.

Indholdet i fase 1 omhandler rumlige figurer. I det matematikfaglige forløb lærer eleverne at
beregne rumfang på forskellige figurer ved hjælp af formler.

Link til muligt forløb 

FASE 2

I anden fase skal eleverne bruge det, de har lært i første fase, til at finde rumfang af forskellige typer af rumlige figurer derhjemme.

For at gøre det skal eleverne måle figuren og lave en skitse, de kan bruge til at hjælpe dem med at udregne figurerens rumfang.

FASE 3

I tredje fase skal eleverne nu prøve at genskabe de rumlige figurer de arbejder med, ved hjælp af Tinkercad.

FASE 4

I fjerde fase skal eleverne tage en af deres designede figurer i Tinkercad og re-designe den.

Hvad vil det sige at noget bliver re-designet?

  • Nyt formål?
  • Nye dimensioner men samme volumen?
  • Andet?

AFRUNDING

Forløbet er kørt online. Hvis det skulle gentages, ville jeg sørge for at have nogle simple og nemmere ting, som eleverne kunne starte med at genskabe, hvis de har svært ved at komme i gang med at modellere i Tinkercad.

Elever synes det var rigtigt fedt, at de, efter at have arbejde en masse med rumlige figurer, fik mulighed for at bruge det direkte i et tegneprogram og skabe rigtige modeller.