Miljøbeskrivelse af Brødrene Løvehjerte

Skærmdump fra programmet Scratch, hvor elever med blokprogrammering kan lave animationer
Animation i Scratch
19. august 2021
Elev har konstrueret en model af en skøjteløber ved hjælp af plastiklåg, ståltråd, en klemme og en piberenser. Modellen kan ligesom den rigtige skøjteløber flyde på vandet
Insekter på vand
20. august 2021

6. klasse


Fag

Dansk, Billedkunst, Teknologiforståelse

Faglige emner

Tekstanalyse, Miljøbeskrivelse, Programmering

Teknologier

Laserskærer, Micro:Bit

Af Isabella Noes Nissen
Beskrivelse

Vi skal arbejde med miljøbeskrivelse af bogen ”Brødrene Løvehjerte”. Vi skal re-designe og give bogens forside ‘nyt liv’ ved hjælp af forskellige digitale teknologier. Vi skal skære en bog i træ med laserskæreren og designe en flot, passende forside med lysende effekter fra Micro:Bit.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Her kigger du på en detaljeret undervisningsplan af designforløbet for det danskfaglige forløb ”Miljøbeskrivelse af Brødrene Løvehjerte”.

Forløbet er lavet til og afprøvet i en 6. klasse, men kan også sagtens fuldføres i en 5. eller 7. klasse, samt over en hvilken som helst anden bog end lige præcis ”Brødrene Løvehjerte”.

Forløbet strækker sig over næsten samtlige dansktimer i 1-2 måneder (men inddrag gerne andre fag som fx billedkunst eller håndværk og design i forløbet).

Forløbet er lavet for at højne arbejdet med miljøbeskrivelser. Efter vi har lavet den almindelige miljøbeskrivelse med papir og blyant, skal eleverne prøve at re-designe bogens forside ved hjælp af Inkscape, laserskærer og Micro:Bits.

God arbejdslyst

 

MATERIALER

 • Bogen ”Brødrene Løvehjerte” af Astrid Lindgren
 • Post It
 • A4-papir og blyanter
 • Computer
 • Micro:Bit
 • Led strips m.m.
 • Lasercutter og MDF-træ

PROGRAMMER

 • Inkscape
 • Onlineprogrammet Makecode

WEBSIDER

FILER

 • Filen ”Guide til lasercutteren”
 • SVG-fil med fortrykte bogomslag

DESIGNOPGAVE

Eleverne skal læse bogen Brødrene Løvehjerte og ud fra arbejdet med miljøbeskrivelse, skal der genereres en ny og anderledes forside til bogen.

FELTSTUDIER

Dette feltstudie består af fire store områder, Micro:Bit, Laserskæreren, Bogen samt Miljøbeskrivelse. Feltstudiet til hvert enkelt område vil blive beskrevet hver for sig nedenfor. 

 

Feltstudie 1: Intro til Micro:Bits. Eleverne skal have viden om, hvordan en Micro:Bit virker, og hvad Micro:Bit kan, samt hvad man kan designe med den? For at blive fortrolige med en Micro:Bit afsættes der tid til at arbejde i ressourcen MakeCode.org ved at løse forskellige opgaver fra Ultrabit-projektet

 

Feltstudie 2: Intro til Lasercutteren/Laserskæreren og programmet Inkscape. Eleverne skal have viden om, hvordan en Laserskærer virker, og hvad en Laserskærer kan. For at blive fortrolige med både Inkscape og Laserskæreren afsættes der tid til, at eleverne kan lave deres eget lille navneskilt. Guide og intro til dette findes i dokumentet ”Guide til lasercutteren”.

 

Feltstudie 3: Der bruges 2-3 uger på at læse bogen Brødrene Løvehjerte, samt arbejde med relevante problemstillinger fra bogen undervejs.

 

Feltstudie 4: I fjerde og sidste feltstudie skal eleverne opnå viden om, hvad en miljøbeskrivelse er, samt lave en udførlig miljøbeskrivelse over bogen ved hjælp af Ind i Dansk - Miljøbeskrivelse

 

IDÉGENERERING

På Post-It skriver eleverne i små 5-mandsgrupper ned, hvad de synes, er vigtigt at få med på den nye forside, og bagefter skal de blive enige om, hvad der er de vigtigste ting, inden de skitserer deres idé på et stykke A4-papir. Derefter skal de arbejde med, hvordan de vil gøre deres bog elektronisk, altså skal der lys eller lyd i og hvordan vil de gøre det?

FABRIKATION

Eleverne skal nu designe deres forside i programmet Inkscape, direkte på det fortrykte .svg bogomslag fra vedhæftede fil. Efter forsiden er designet, skæres den ud med laserskæreren, og derefter er det tid til af få sat lys og eller lyd i bogen.

ARGUMENTATION

Når elevernes bog er færdig, skal de præsentere den for resten af klassen. Her skal de kunne argumentere for deres design og de til- og fravalg, de har foretaget. De øvrige elever kan stille spørgsmål eller komme med forslag til designet.

Det er vigtigt, at de har overvejet følgende:

 • Hvad har I designet? Altså hvad har I taget med fra feltstudierne og inddraget i jeres løsning?
 • Har I brugt teknologien? Hvordan fungerer den?

REFLEKSION

Forløbet afsluttes med en individuel refleksion, hvor hver enkelt elev, ud fra spørgsmålene nedenfor skriver løs i 5 minutter, inden der reflekteres fælles på klassen.

 • Er jeres design blevet, som I ønskede det? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad ville I gøre, hvis I skulle forbedre jeres design eller lave et helt nyt?
 • Hvad har I lært, som I ikke kunne, før vi gik i gang med forløbet?

 

AFRUNDING

Der kan forekomme lidt udfordringer, når man arbejder med Inkscape. Vi.   fandt bl.a. ud af at ikke alle computere har USB-stik og Chomebooks (og til dels Apple computere) kan drille ved downloads af Inkscape, så det kan være en fordel at lade dem arbejde 2 og 2