Arduino for begyndere

Mission til fremtiden: En opdagelse af ansigtsgenkendelse
11. oktober 2023
Beebot
Beebotter og De 120 ord
12. oktober 2023
Mission til fremtiden: En opdagelse af ansigtsgenkendelse
11. oktober 2023
Beebot
Beebotter og De 120 ord
12. oktober 2023

5. - 10. klasse


Fag

Matematik, Natur og teknik (m.fl.)

Faglige emner

Fagligt loop

Teknologier

Arduino, tekstkodning

Af Johan Arvad Ditlev Sørensen
Beskrivelse

Et introducerende forløb til kodning i Arduino IDE. Med afsæt i elevernes kendskab til blokkodning fra Hour of Code, Microbit o.l. introduceres eleverne her for små basale opgaver som skal give dem en forståelse for hvorledes en microcontroller kodes med tekstkode.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet er en naturlig forlængelse af de erfaringer, eleverne har gjort sig med blokprogrammering. Det er en naturlig progression at bevæge sig fra blokprogrammering videre til tekstprogrammering. Ligeledes er det en fordel, at man med Arduino kan få en mikroprocessor, der er væsentlig billigere, så det bedre kan forsvares at bygge den ind i elevernes projekter.

Der er utrolig meget matematik forbundet med kodning, og gennem kodning af Arduino er det matematik i anvendelse. Mange elever oplever en enorm motivation af at skabe noget, og dette element forstærkes betydeligt, når det, man skaber, kan have funktioner.

Gennem arbejdet med kodning udvikler eleverne langsomt en computationel forståelse, og det gør dem mere handlekompetente, når de skal designe og skabe digitale artefakter samt i forbindelse med analyse af nye teknologier eller digitale tjenester. Det bliver uudsletteligt klart for eleverne, at alle handlinger skyldes et input, og at nogen har designet en algoritme til at determinere et output på baggrund af inputtet.

Til forløbet skal der bruges et Arduino startsæt. De skal helst indeholde Arduino uno, breadboard, Dupontledninger og forskelligt tilbehør (led, knap, potentiometer, modstande, servo og stepper motor, motor driver, LDR-sensor, LCD-skærm og addressable LEDs). Søg på Arduino startsæt og der kommer et sæt op, der indeholder det meste. Man kan altid supplere med løsdele.

Forløbet startes med en introduktion til Arduino. Herigennem forklares hvorledes programmet (Arduino IDE) er opbygget, og hvorledes det installeres på computeren. Det italesættes også, at kodningen af Arduino bygger på de samme principper fra blokprogrammering, som eleverne kender i forvejen. Blot er der nu den forskel, at de i højere grad selv skal deklarere elementerne, og at de selv skal skrive kommandoerne i stedet for at vælge de færdige blokke. Eleverne bedes derfor også reflektere over, hvilke fordele der kunne være ved tekstprogrammering.

Herefter arbejder eleverne sammen 2 og 2, så de i fællesskab kan løse de stillede opgaver. Opgaverne findes på hjemmesiden MakerTools i skolen. Her arbejder de sig igennem opgaverne fra en ende af og får derigennem kendskab til de allermest basale funktioner.

Man kan sagtens arbejde med loopet i 3-4 dobbeltlektioner, da grupperne vil være forholdsvis selvhjulpne, og der vil hurtigt blive en stor spredning i forhold til, hvor langt eleverne når. De hurtigste kan gives ekstra opgaver ift. selv at finde videoer på nettet, der forklarer nogle af de sensorer, der ikke forklares på hjemmesiden.