Mission til fremtiden: En opdagelse af ansigtsgenkendelse

Pranking med IoT: Hack eller bliv hacket?
10. oktober 2023
Arduino for begyndere
11. oktober 2023

7.-9. klasse


Fag

It, dansk

Faglige emner

Elevernes alsidige udvikling og faglig fordybelse

Teknologier

AGT system

Center for Computational Thinking and Design - AAU
Beskrivelse

En guide til at facilitere et storyline-forløb i udskolingen om ansigtsgenkendelsesteknologi

 

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

“Mission til fremtiden: En opdagelse af ansigtsgenkendelse” er et forløb om ansigtsgenkendelsesteknologi (AGT) bygget op som en storyline, hvor eleverne rejser til fremtiden som hemmelige agenter. Forløbet er opdelt i tre sessioner med hver sit læringsfokus omkring AGT.

I session 1 tildeles eleverne hver især en ny identitet og skal sætte sig ind i herigennem holdninger og argumentation for og imod AGT.

I session 2 udforsker og afprøver eleverne et AGT system og får hands-on erfaringer med, hvordan et sådan system virker samt dets styrker og
begrænsninger.

I session 3 dykker eleverne dybere ned i AGT og undersøger, hvordan AGT systemer påvirker mennesker og samfund og reflekterer samtidig over
beslutninger truffet via AGT.

 

STORYLINE-RAMME

Eleverne modtager en invitation til at blive hemmelige agenter for “The Intergalactic Confederation”. Organisationen har modtaget krypterede beskeder sendt fra fremtiden med beskrivelser af, at mennesker på Jorden har fået et dystopisk forhold til teknologi. Som hemmelige agenter bliver eleverne bedt om at rejse til fremtiden, hvor de skal løse forskellige opgaver

 

FORLØBETS RAMMESÆTNING

Målgruppe
7.-9. klasse

Tidsforbrug
Session 1 - 3 lektioner
Session 2 - 5 lektioner
Session 3 - 5/6 lektioner

Organisering
Gruppearbejde

 

FORLØBETS MATERIALER

Udover denne lærervejledning er der til forløbet udviklet:

 • Powerpoint præsentationer til undervisningen til hver session
 • Printvenlige elevmaterialer til de enkelte opgaver til hver session

I session 2 skal eleverne arbejde på websitet tinyurl.com/facetricking. Session 2 kræver desuden indkøb af materialer til AGT hacking fx klistermærker, post-its, makeup, ansigtsmaling.

I session 3 skal eleverne skabe et protestbanner, der kræver materialer som fx pap, papir, farver, maling mv

ALTERNATIVE VERSIONER AF FORLØBET

Vi anbefaler at gennemføre alle opgaver i forløbet for at få et optimalt læringsudbytte i forhold til ansigtsgenkendelsesteknologi. Det er dog muligt at gennemføre dele af forløbet - men vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at justere den beskrevne storyline.

I figuren herunder er der skitseret to alternative versioner af forløbet med forskelligt læringsfokus.

 

LÆRINGSMÅL

Læringsmålene for de tre sessioner fremgår herunder. Der er desuden angivet læringsmål ved hver opgave i lærervejledningen

Session 1
Efter denne session:

 • kender du forskellige holdninger til AGT
 • skabe argumenter for forskellige holdninger til AGT
 • forklare ligheder og forskelle i argumenterne til AGT

Session 2
Efter denne session:

 • Ved du, hvad et ansigtsgenkendelsessystem gør
 • Kan du forklare, hvordan AGT virker
 • kan du forklare styrker og begrænsninger ved AGT

Session 3
Efter denne session:

 • Kan du beskrive, hvordan et AGT system påvirker mennesker og samfundet på forskellig vis
 • Ved du, hvad algoritmisk bias er
 • Kan du argumentere for, om AGT beslutninger er fair/ikke fair