Blue-Bots den første kode

teenagelife
Teenagelife – Our social dream media
4. juli 2022
Fantasifulde fortællinger
4. juli 2022

0. - 3. klasse


Fag

Teknologiforståelse, Dansk, Matematik

Faglige emner

Digital teknologi, Programmering, Machine Learning, Materialelære, Fabrikation, Klassekultur, Kreativitet, Elevernes alsidige udvikling, Dansk, Matematik

Teknologier

Bluebot

Af Brian Moesgaard
Beskrivelse

Første skridt inden for kodning. Eleverne får gennem små forløb og leg kendskab til kodning. Bluebots bruges som redskab, da de kan gøre det abstrakte konkret og har en fysisk form, der rammer målgruppen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

 • Forløbet handler om at give eleverne kompetencer indenfor kodning. Eleverne får gennem et undervisningsforløb og leg på legepladsen de første kompetencer til at kunne arbejde med blok programmering. Eleverne skal køre med robotterne på køremåtten i undervisningsdelen. Her er elevens opgave at lære robotterne diverse ting. På legepladsen leger eleverne robotter I frikvarteret (billede).
 • Forløbet er målrettet specialområdet og henvender sig til de mindste elever med svære indlæringsvanskeligheder. Det er vigtigt med opgaver, der er genkendelige for eleven og derigennem koble ny viden på. Dansk og matematisk er i brug for at gøre det til en undervisningssituation, hvor eleven og robotten sammen skal lære ord og tal. Det giver en sammenhæng, og det giver mening for de meget konkret tænkende af eleverne.
 • Forløbet er relevant for de elever, der kognitivt kan forstå og lære at være bruger af Bluebots og computer/ipad. Eleverne får muligheden for at skabe et artefakt og tage de første skridt til at bruge blokkodning i andre sammenhænge såsom Scratch, Micro:bit m.m.
 • Forløbet er bygget op således, at to elever af gangen kommer i skolens FabLab-lokale og arbejder sammen med robotten. Varighed max 30 minutter.

I frikvarter og SFO leger vi robot, hvor der er lavet T-shirt med sammen layout som Blue-botten. Forløbet skal hele tiden være fleksibelt og tage hensyn til de enkelte elever. Der bruges boardmarker og tegn til tale for at understøtte undervisningen (billede).

Forløbet er sat til 8 uger med 8 undervisningsgange af en halv times varighed og sideløbende leg på legepladsen.

FORLØBET

Som indledning til forløbet er der en række ting, der skal indkøbes og forberedes. De er beskrevet herunder.

Praktiske opgaver inden opstart i klassen

 • Indkøb 2 meter hvid voksdug og 2 meter gennemsigtig voksdug. Tegne 15x15 cm felter på bagsiden af den hvide voksdug (Blue-bots bevæger sig 15 cm ved hver kørekodning). Brug sort tyk sprittush.
 • Printe alfabetet og tallene 1-20 i størrelsen 10x10 cm - klip dem ud og laminér dem.
 • Voksdugen er nu køremåtten. Bogstaver og tal lægges i felterne og den gennemsigtige voksdug lægges ovenpå så robotten ikke kører rundt med de laminerede ting.
 • Det er vigtigt at dugene rulles pænt sammen og ikke får krøller, da robotten har svære ved at køre på ujævnt underlag.
 • Lav t-shirts med tryk af knapperne på Blue-bot.
 • Lav pile til understøtning/hjælp til kodning.

Hvis man til sidst i forløbet vælger at bruge ipad/tablet skal man downloade link 4 https://apps.apple.com/dk/app/blue-bot/id957753068?l=da

1. lektion

 • Introtime i klassen
 • Forløbet indledes i plenum, hvor underviser viser BlueBots og køremåtten for klassen. Dette er for at få en fornemmelse for interessen og en fælles forforståelse med eleverne for at sætte de bedste rammer for forløbet.
 • Underviser fortæller om, hvad BlueBots kan på køremåtten og viser det. Underviser laver også kode på t-shirt og bevæger sig som koden.
 • Eleverne prøver at kode underviseren, og derefter får de hver en robot, som de kan undersøge. De kører på måtten ud fra en kode vist med piktogrammer.

Analyse og refleksion:

Ud fra denne introgang viste evalueringen, at forløbet ville være bedste i grupper af to og foregå i FabLab-lokalet.

 

Lektioner gennem 2 uger på legepladsen.

Gennem de næste to uger på legepladsen leger underviser og elever robotleg ud fra T-shirten.

Underviser tager t-shirten på for at lege robot og gøre knapperne/kommandoerne genkendelige. Eleverne skiftes til at kode robotten og starte den. Eleverne bestemmer selv kodningen. Det er vigtigt at knaptrykket er på maven så elev og underviser kan interagere og hjælpe med tegn til tale m.m. Målet er at øve turtagning, fællesskab samt gøre kodning forståeligt og sjovt.

Analyse og refleksion

Eleverne tog godt imod legen og gav udtryk for, at det var sjovt. Man kan med fordel lave t-shirts til eleverne, så de selv kan lege robot. Med navn knapper og tegning.

 

2. Lektion i Fablab

Eleverne skal finde på et navn til hver sin robot, og forestille sig, at det er en ny ven, der skal lære en masse ting. De tegner deres robot og skriver navnet på et stykke papir De får derefter en BlueBot og en opgave om at køre hen til forbogstavet i deres eget navn.

Analyse og refleksion

Der var stor nysgerrighed for at være i FabLab og navngive robotterne og køre med dem. Selve målene robotterne kører til er ikke det vigtige, men det er selve kodningen og understøttelsen af eleven, der er målet. Eleverne er meget optagede af at kode og lære BlueBotten at køre. Tegninger skal bruges til tryk på t-shirt til eleverne sidst i forløbet.

 

3.-5. Lektion

Tid til at få kodningen på plads. Tre lektioner med fokus er kodning på BlueBotten gennem tre opgaver:

 1. Køre BlueBotten efter pile, som underviser har sat op
 2. Slå med terning og køre hen til det tal, terningen viser
 3. Køre hen til 3 bogstaver.

Derefter er der fri leg med robotten, hvor eleven kan prøve selv og se hvad der sker.

Analyse og refleksion

Eleverne har fået viden om brugen af BlueBots og er undersøgende og nysgerrige. Jeg snakkede lidt om brugen af ipad sammen med BlueBots. Dette fangede eleverne, og de gav udtryk for, at det var lidt skørt.”Det kan man ikke”, sagde de, men det kan man godt. Der mangler nu et formål med at kunne kode/køre med robotten for eleverne. Vi har kørt til bogstaver og tal m.m., som er kendte ting for eleverne. Der skal være et formål, der kombinerer kodning/BlueBots til en egentlig aktivitet.

 

6.-7. Lektion

 • Kode på ipad til BlueBots.
 • De samme opgaver gentages som lektion 3-5.
 • Denne gang foregår det på iPad via BlueBot app. Brugen af appen gennemgås og der forbindes til en BlueBot via Bluetooth. Det kræver én ipad til én blue-bot.

Analyse og refleksion

Brugen af ipad har virkelig fanget elevernem og de hungrer efter mere indhold/formål. De er meget optagede af at prøve sig frem med kodningen og se hvor robotten ender.

 

8. Lektion

Det første skridt er taget og grobunden er lagt for videre forløb. Sidste lektion bliver brugt på at kode robotterne, hvor eleverne selv vælger opgaver, og vi snakker med eleverne om forløbet

Spørgsmål til eleverne - se forslag til skema her.