Fantasifulde fortællinger

Blue-Bots den første kode
4. juli 2022
GRIB selv pucken! Robothockey – elev til elev
4. juli 2022

0.-3. klasse (aldersblandet)


Fag

Dansk, billedkunst, natur/teknologi

Faglige emner

Eventyr

Teknologier

Microbit, ozobot, tinkercad, 3D print

Af Dorthe Marie Østergaard
Beskrivelse

Forløb med en legende tilgang til sprog og teknologiforståelse. Vi skriver og fortæller en historie gennem leg med teknologi.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Alt handler om sprog uanset hvilket fag, vi underviser i. Vi ønsker at udvide børnenes ordforråd og evne til at finde på, fortælle og beskrive.

Forløbet har til formål at give børnene et øget ordforråd og værktøjer til at skrive og fortælle.

Eleverne skal gennem forløbet udvikle deres eget eventyr, hvor de herefter bruger teknologi til at lave en levende fortælling.

Vi er undersøgende sammen, og når vi leger, øver vi os i at få ideer, forhandle, fortælle, argumentere og reflektere. Børnene udvider deres ordforråd generelt og får viden om digitale teknologier, så de fremadrettet bliver ved med at have mod på at være undersøgende på, hvad teknologierne kan bruges til i undervisningen.

Forløbet er rettet mod aldersblandet undervisning med elever fra 0-3 årgang.

Vi leger med ozobotter, Micro:bits, Tinkercad og 3D-modellering.

Inden forløbet har eleverne prøvet:

 • at programmere Micro:Bits
 • tegne koder til Ozobotterne
 • tegne i Tinkercad

Vi har afsat 4 emnedage til forløbet. Hver gang starter vi med at forklare og give eksempler på opgaven ud fra designprocesmodellen. Herefter følger 1-2 moduler a 75 min, hvor vi har arbejdet med opgaven.

Vi er en folkeskole, som arbejder aldersblandet. Vores klasser kalder vi hjemmegrupper og de består ca. af 25-28 børn i alderen 6-9 år.

I hjemmegrupperne er børnene delt op i familier (grupper) af 4, hvor der så vidt muligt er en fra hver årgang fra 0-3 årg.

Eventyret:

Eleverne starter emnedagen med at høre et eventyr. Det læses som dialogisk oplæsning med fokus på handling, ordkendskab og for at give dem et indblik i, hvordan et eventyr er bygget op med hjem - ude - hjem, tallet 3, ond/god mm.

Da eleverne ikke før har arbejdet efter designprocesmodellen, er der undervejs stort fokus på at forklare og visualisere for eleverne, hvor de er i modellen. Derfor starter vi hver gang med at mødes og gennemgå dagens opgave ud fra den.

 

UdfordringUndersøg

UDFORDRING/UNDERSØG

Uge 1 - Designopgave og feltstudier

Eleverne er tidligere præsenteret for en række teknologier, som det forventes, de kan bruge undervejs. Det er gjort for at mindske kompleksiteten i forløbet og holde stramt fokus på designopgaven undervejs. Eleverne skal altså ikke være kreative samtidig med at de lærer nye teknologier.

Alle skal starte med at lave “sten, saks, papir”, så de repeterer, hvordan de “bygger” en kode. De har tidligere arbejdet i makecode.microbit.org., hvor de har lavet en skridttæller.

Herefter er det meningen, at der er fri leg med både Micro:bits, Ozobotter og evt. Tinkercad.

De skal blive fortrolige med teknologierne og gennem en legende tilgang få ideer til, hvad det kan bruges til i en fortælling.

 

Struktur for dagen

Læsebånd: Læs eventyret “Kongesønnen, der ikke kunne blive bange”.

1. modul: Fælles oplæg med udgangspunkt i designprocesmodellen.

 • Vis og forklar designopgaven.
 • Vis programmet makecode.microbit.org
 • Hvad er dagens opgave? Hvad betyder det at lege med en Micro:bit?

2. modul: Micro:bits - lav 'Sten, saks, papir'. Derefter fri leg, hvor de kan kode ud fra en anden skabelon eller frit, hvad de har lyst til.

3. modul: Vi fortsætter leg med Ozobotter og tegn evt. i Tinkercad.

Vejledningsvideoer til de voksne i drev:

 • Tegning af designopgaven
 • Hvordan filer overføres fra chromebook til Micro:bit.
 • Fil til Micro:bit
 • Introduktion til makecode.microbit.org - sten saks papir mm
 • Servomotor
 • Lyd på Micro:bits

Praktisk:

 • Hjemmegruppens voksne fordeler børnene i familier af 4 børn.
 • Oprettelse af Tinkercad link, så vi kan printe - max en ting pr. familie

Planche med designprocesmodellen til hver hjemmegruppe.

 

Få idéer

FÅ IDÉER

Uge 2 - Vi bygger historien op - idégenerering

I samarbejde med dansk fagteam har vi lavet en skriveskabelon til skriveprocessen, der skal  tilgodese, at alle i familien har en opgave.

 • 3. årgang skriver på Chromebook. Vi havde delt et dokument, hvor de fik starten på eventyret. Det må de gerne redigere i.
 • 2. årgang skriver, hvad sker der ved de tre “ude”,
 • 1. årgang tegner og skriver videre på skitsen
 • 0. årgang tegner det, som de andre beskriver og børnestaver ord.

Læsebånd: Læs eventyret igen for at repetere, hvordan vi bygger et eventyr op. Stop op ved ord, som børnene (måske) ikke forstår.

1. modul: I Kilden - vi gennemgår dagens opgave ud fra designprocesmodellen og giver ideer til, hvad de kan bygge af.

 • Vi gennemgår, hvordan man bygger et eventyr op.

Til hver af de tre udfordringer (ude) er der:

 • Et blankt papir til de små, som tegner hvad der sker.
 • Et dokument med linjer til de lidt større børn
 • Et delt dokument på drev til de ældste. Her får de en start, de kan/må bruge til at komme i gang med at skrive.

2. modul: Find jeres hovedperson,  skriv og tegn en skitse af jeres eventyr. Tegn og skriv til hver ude. De ældste samler historien i dokument på drev.

3. modul:  Vi fortsætter...

Fordel og skriv en huskeseddel: Hvad har vi brug for af materialer til at bygge med næste gang.

Praktisk:

 • Skriveskabelon hjem, ude, hjem
 • Master til alle hjemmegrupper med skabeloner.
 • En liste til hvad skal vi have med hjemmefra til at bygge med.

Skab

SKAB

Uge 3 - Vi bygger - fabrikation

Dagen er sat af til at designe, skabe, tegne, kode mm

Læsebånd: Vi læser eventyret med fokus på kongesønnens udfordringer.

1. modul: Præsentation af dagens opgave (ud fra designprocesmodellen)

 • Aftale i familierne hvad vi mangler, og hvad vi skal lave i dag. Snak om hvem, der skal lave hvad i familierne, så alle har en opgave.

2. modul. Design jeres eventyrland

3. modul: Design jeres eventyrland

DEL

Uge 4: Vi fremlægger - argumentation og refleksion

Dagen er sat af til at blive færdig. Vi mødes ikke fælles, og historien læses ikke op i dag. Fokus er på at få de sidste ting på plads, så vi kan fremlægge for hinanden i hjemmegrupperne (klasse).

Børnene har mulighed for at kode på makecode, og de har fået gentaget linket til Tinkercad.

1. modul: Vi designer og gør klar (familierne aftaler, hvad er det vigtigste, vi skal lave)

 1. Vi øver og gør klar til fremlæggelse
 2. Familierne fremlægger i hjemmegrupperne

Tænk efter

TÆNK EFTER

Efterfølgende evaluerede jeg med børnene omkring deres oplevelse med forløbet.

 • Hvad har været sjovt? Hvad kunne du bedst lide
 • Hvad har været svært?
 • Er der noget, du gerne ville have gjort anderledes?
 • Hvad synes du, at du har lært?

Alle syntes det var sjovt. De syntes, at det var sjovt at

 • bygge og tegne
 • eksperimentere med Ozobotter, Micro:bits, printe 3D

Det svære var, at

 • koderne ikke virkede
 • finde på en historie
 • der var for lidt tid til at øve historien
 • være under tidspres
 • bygge og skabe ting i Tinkercad

De har lært:

 • at være tålmodige
 • at man ikke altid får det, man gerne vil
 • Ozobotter ikke er så nemme
 • finde på en historie
 • ikke at give op
 • at blive ved

Vi var 8 personaler til (4 hjemmegrupper) med i projektet.

Alle havde en god oplevelse med forløbet, som oprindeligt var planlagt til at vare 3 emnedage, men vi endte med at strække det til 4 emnedage for at give mere tid til at eksperimentere og bygge/tegne eventyret og få tid til at øve fremlæggelsen.

Der var utrolig god energi både i at bygge og i at skrive. Opdelingen med skriveskabeloner fungerede rigtig godt, og alle havde en rolle. Børnene var gode til at fordele opgaverne. Der var meget få børn, der ikke var med hele tiden. Til sidst var der nogle, der mistede overblikket, men det var primært sidst på dagen.

Hvis vi havde haft tid til det, så kunne jeg godt have tænkt mig at tegne eventyret igen på A3 hvidt papir, og så efterfølgende bygge uden om for at have lidt mere fokus på Ozobotternes koder. Der var en del, der ikke virkede efter hensigten måske pga det brune kardus og at børnenes fokus mest var på at bygge tingene til banen, hvilket der også var både god energi i og mange dialoger omkring mellem eleverne. Flere havde hjemmelavede ting med hjemmefra, som havde involveret familien. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra forældre, som har berettet om, at børnene var meget optagede og engagerede i projektet.

Under hele forløbet pointerede vi, at det var processen, der var vigtigst. Eventyret kunne forandre sig løbende efterhånden, som der var noget, der ikke virkede eller nye ideer opstod. Vi havde mange samtaler med nogle af de største elever, som følte, at de ikke blev færdige med historien, og de ikke følte sig forberedte nok, fordi de ikke havde følelsen af at blive færdige. Vi får øje på, at et kontinuerligt arbejdet med designprocesmodellen kan lærer børnene at have fokus på proces frem for slutresultat, og at vi lærer af de ting der ikke lykkes.
Links

 
 • PDF 1 Skriveskabelon - 1. ude - tegne
 • PDF 2 Skriveskabelon - 1. ude - skrive
 • PDF 3 Skriveskabelon - 2. ude - tegne
 • PDF 4 Skriveskabelon - 2. ude - skrive
 • PDF 5 Skriveskabelon - 3. ude - tegne
 • PDF 6 Skriveskabelon - 3. ude - skrive
 • PDF 7 Forældreskriv
 • PDF 8 Huskeseddel - hvad skal vi have med?
 • PDF 9: evaluering - børn