Design din egen biotop

Orange svamp med uskåret hul fyldt med elektronik
Tivoliforlystelser og g-kraft
18. august 2021
3D modellering af et komfur
Rumlige figurer i matematik
19. august 2021

7.-9. klasse


Fag

Biologi, geografi og FabLab

Faglige emner

Design, teknologier, evolution, biotop, habitat, forår, kortlære

Teknologier

3D-print, machine learning og/eller thinglink

Af Rikke Handberg Philipsen
Beskrivelse

I biologi på 8. årgang arbejdes der med evolutionslæren. Det afsluttes med ”Design din egen biotop”, hvor eleverne parvis skal udvikle og designe deres egen biotop. Biotopen tegnes i GauGAN og der 3D-printes dyr, som kan leve i biotopen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Til underviseren

Oprindeligt skulle eleverne i corona-årets (måske) sidste fire biologitimer på 9. årgang parvis designe en biotop, hvor de inkluderede så mange fagbegreber og modeller som muligt. Altså et fagfagligt show off. Der skulle være indlagt bevægelse, og derfor skulle det være med udgangspunkt i en tur i skoven, hvor de skulle på jagt efter forårstegn og tage billeder til deres forårsbiotop lavet i thinglink.

Inspiration til ændring af forløbet opstod, da Andreas Refsgaard til FabLearn2021 fortalte om machine learning. Machine learning er en blanding af statistik og algoritmer, der kan finde mønstre i store mængder data. I 9. årgangs online corona-undervisning havde vi umiddelbart inden været omkring fake news, så efter at have prøvet GauGAN til FabLearn, kunne jeg se en mulighed for, at eleverne kunne opleve en light-udgave af machine learning.

GauGAN er et program, hvori man tegner en skitse ved hjælp af en pensel, malingspand eller pen. Tegningen transformeres til et fotorealistisk billede på to sekunder. Det er simpelt og tager to minutter at lære.

Målsætning

I biologi på 8. årgang arbejdes der med evolutionslæren. Det afsluttes med ”Design din egen biotop”, hvor eleverne parvis skal udvikle og designe deres egen biotop.

 • Forløbet hvor der kun tegnes kort og laves billeder i GauGAN varer 4 lektioner.
 • Alt efter elevernes forkundskaber bruges der 8-10 lektioner på design af biotop og et 3D-printet dyr pr. gruppe.

Materialer

I 8. klasse benyttes skolens biologibog/-portal om evolution og udviklingslære, som afsluttes med dette forløb. Til evolutionsdelen har jeg brugt Alinea og Gyldendal + inspiration fra Bios. I natur/teknologi i 6.klasse fungerer Alineas ”Evolution” også godt som forhåndsviden.

DESIGNOPGAVE

Rammefortælling

”Jeg har været på ferie – nu skal I se mine smukke ferieminder!” Jeg viser klassen skønne naturfotos, som jeg har lavet på GauGAN. ”Meeeen, det er corona-tid og jeg har naturligvis ikke været afsted i år, jeg drømmer blot om det!”, afslører jeg og fortæller, hvordan jeg har lavet dem.

Samtale på klassen om fake news – hvordan opfatter eleverne mine fotos? Hvor kan I møde det i hverdagen? Instagram, nyhederne... Forløbet introduceres...

Designopgave: Design jeres egen biotop

I skal designe et topografisk kort over jeres ”ønske-biotop” og designe det dyr, som vil være bedst egnet til at klare sig i biotopen.

FELTSTUDIER

Ud i naturen og find inspiration + tag billeder; hos os: eng, sø og skov. Byg oven på jeres evolutionsundervisning fra biologi.

IDÉGENERERING

Notér ønsker til flora og fauna. Undersøg hvilke krav der stilles, for at jeres planter og dyr kan klare sig her?

Tegn et topografisk kort over jeres biotop. Husk N, S, Ø og V

Overvej klimabæltet.

Beskriv et udvalg af dyr og planter på biotopen.

Opfind det dyr, som er bedst egnet til at leve og formere sig i dette habitat og beskriv dyrets egenskaber.

FABRIKATION 1 - HABITAT

Lav på GauGAN fire fotos set fra midten af kortet og ud mod hvert verdenshjørne.

ARGUMENTATION 1 - HABITAT

Lav en fremlæggelse, som indeholder følgende:

Beskriv et eller flere habitater i biotopen

Flora og fauna:

 • Planter: Vælg og beskriv et udvalg af planter på biotopen
 • Dyr: Hvilke dyr lever her (tænk fødenet ind)
 • Der skal være både hvirveldyr og hvirvelløse dyr
 • 1 svamp

Find nu frem til de egenskaber, som gør et dyr til det bedst egnede i jeres biotop; altså hvad vil øge dyrets overlevelses- og udbredelseschancer her? Tegn dyret på papir.

 

FABRIKATION 2 - DYR

Loop tilbage til idégenerering for at videreudvikle på dyret. Design et dyr ud fra disse egenskaber og modeller det i Tinkercad, 123design eller fusion360. Print dyret på 3-printer i et fornuftigt størrelsesforhold - aftal dette på klassen. 

 

ARGUMENTATION 2 - DYR

Fremlæg for klassen:

Placer dyret i jeres biotop og vær klar til at tage kampen op med de andre dyr på designerbiotopernes klode. Her overvejes vha. biologifaglige begreber i plenum hvilke dyr, der vil klare sig bedst og længst.

REFLEKSION

 • Hvordan ville jeres dyr kunne klare sig endnu bedre i kampen for overlevelse?
 • Hvordan vil klimaændringer påvirke jeres biotop – og dermed dyrelivet?
 • Hvilken indflydelse har mennesker og deres bosættelser på biotopen?
 • Er biotopen og dyret et realistisk fremtidsscenarie?
 • Hvilke ændringer ville I foretage, hvis I gentog forløbet?

 

AFRUNDING

Et meget fleksibelt forløb med fokus på evolution i biologi i 8.klasse samt biotop, design og machine learning. Fokus kan rettes mere mod geografi eller anvendes i 6.klasse i natur/teknologi, dansk og billedkunst. Beskåret udgave er anvendt i 9.klasse på en 4 lektioners Corona-dag.

Vi arbejdede meget komprimeret med dette i 4 lektioner. Eleverne var begejstrede og ville gerne have haft mere tid, da det ikke var muligt at gå i dybden på 4 lektioner. Det var spændende at arbejde med egne ”fotos” i stedet for at tage fotos i naturen og sætte dem ind i thinglink, som de tidligere har brugt i forbindelse med en fast biotop.

Næste gang jeg arbejder med dette forløb, skal der produceres nydesignede 3D-printede dyr med en klasse i samarbejde med geografi og håndværk & design, hvor klassen også designer deres eget topografiske landskab, som bygges op i laserskåret pap, således at deres nydesignede dyr, habitater og biotop passer sammen.

Alternativet til at tegne kort og lave billeder af biotopen, er at tage 360 graders fotos og lægge ind i thinglink, hvor hele biotopen, flora og fauna vil kunne beskrives på lignende måde. Her vil det blot være med udgangspunkt i naturen nær skolen og ikke elevernes vildeste drømme. Dog vil de stadig kunne designe og printe det bedst egnede dyr samt lægge billede og beskrivelse heraf ind i thinglink.

Et tip til GauGAN

Eleverne erfarede at det kunne betale sig at bruge 4 minutter på at se de to videoer:

https://www.youtube.com/watch?v=p5U4NgVGAwg&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=uNv7XBngmLY

Så er det lettere at bruge siden. Sørg for at tjekke af i den røde linje nederst på siden, ellers laves tegningen ikke om til et foto (Check this box if you agree to the terms and conditions described below).