Det sidste punkt handler om at se på hvad I har lært.

Lav et nyt dokument i jeres mappe og giv dokumentet navnet "Refleksion".

I skal i gruppen snakke om nedenstående spørgsmål og skrive jeres overvejelser ind i dokumentet.

 • Kan vi forklare hvad et godt undersøgelsesdesign er? Skriv jeres forklaring ned.

 • Hvordan fungerede samarbejdet i vores gruppe?

  • Alle er gode til noget forskelligt! Fik vi udnyttet gruppemedlemmernes stærke sider?

  • Var alle klar over hvad deres rolle i opgaverne var? Hvad var vi hver især gode til?

  • Fik alle lært noget i forbindelse med projektet? Hvad?

  • Havde vi god orden i vores dokumenter på google drev?

  • Opstod der problemer i vores gruppearbejde?

 • Hvad har vi lært, som vi kan bruge næste gang vi skal lave gruppearbejde?

AFRUNDING