Design dit eget legeredskab

Elev har konstrueret en model af en skøjteløber ved hjælp af plastiklåg, ståltråd, en klemme og en piberenser. Modellen kan ligesom den rigtige skøjteløber flyde på vandet
Insekter på vand
20. august 2021
Collage af billeder fra gangarealet på en skole
Hvor skal vi hen, du?
20. august 2021
Elev har konstrueret en model af en skøjteløber ved hjælp af plastiklåg, ståltråd, en klemme og en piberenser. Modellen kan ligesom den rigtige skøjteløber flyde på vandet
Insekter på vand
20. august 2021
Collage af billeder fra gangarealet på en skole
Hvor skal vi hen, du?
20. august 2021

6. klasse


Fag

Idræt og Natur/teknologi

Faglige emner

Sundhed og design

Teknologier

Computer, Tinkercad, CoSpaces

Af Susanne Larsen
Beskrivelse

Eleverne skal designe deres eget legeredskab til skolegården, hvor de skal tænke sundhedsbegrebet ind i. Det vil sige, at ud over at det skal være sjovt at lege i legeredskabet, skal det være motionsfremmende.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb relaterer sig til FN’s 3. verdensmål “Sundhed og trivsel”.

Eleverne skal blive fortrolige med designprocesmodellen, og udbygge deres fortrolighed med Tinkercad. Eleverne skal igen introduceres til designprocesmodellen, og gennem arbejdet med dens kategorier skal de arbejde med en idé til digital og virtuel mockup.

Kompetencemålene for forløbet er:

  • Eleverne kan følge og anvende computationel tankegang i arbejdet med konkrete problemstillinger
  • Eleverne kan skabe digitale artefakter med digitale teknologier og gennemføre iterative designprocesser, der løser komplekse problemstillinger, relevante for individet og fællesskabet
  • Eleven kan samtale om det brede, positive sundhedsbegreb med udgangspunkt i eget liv.

6.B er en klasse, som elsker at arbejde med design og er meget kreative. Klassen har arbejdet en del med Tinkercad i forhold til 3D print. Derfor er dette et undervisningsforløb, som skal vise, at det også kan føre til noget visuelt/virtuelt. De skal induceres til CoSpaces, som er nyt for klassen.

De skal designe legeredskaber til skolegården, hvor de skal tænke sundhedsbegrebet ind. Det vil sige, at ud over, at det skal være sjovt at lege i legeredskabet, skal det også være motionsfremmende.

Klassen skal arbejde med dette forløb 2 x 4 lektioner. De skal arbejde i deres arbejdsgrupper, men hver elev har deres egen computer, og arbejder derfor på egen tegning, men modtager/giver sparring og feedback i gruppen.

DESIGNOPGAVE

Design dit eget legeredskab til skolegården. Designkrav: Det skal være sjovt at lege i legeredskabet, men det skal også være motionsfremmende.

 

FELTSTUDIER

Eleverne i 6.B skal rundt i deres skolegård for at se, hvor deres legeredskab skal være. Grupper skal diskutere og undersøge, for at finde ud af, hvilket legeredskab de vil designe, og hvad der skal til, for at et legeredskab er sundhedsfremmende.

 

IDÉGENERERING

De skal starte med at tegne deres redskab på papir med mål, set oppefra, fra siden, og et tværsnit gennem deres legeredskab.

 

FABRIKATION

Vi skal starte med at gennemgå funktionerne i Tinkercad igen. Derefter starter de med at designe deres legeredskab i programmet.

ARGUMENTATION

Eleverne fremlægger deres legeredskab for hinanden i grupperne, og skal kunne argumentere for lege- og motionsfunktionen i deres legeredskab.

 

REFLEKSION

I refleksionen af forløbet, skulle eleverne i grupper lave en analyse (den modsatte vej gennem designprocesmodellen) af artefakter på en af de andres gruppers legeredskaber, for at se, om det levede op til formålet - at det både var legeredskab, men også motionsfremmende.

 

AFRUNDING

Det er et super godt forløb at lave med elever, når man vil skabe tværfaglig, meningsfuld undervisning. De var meget begejstrede. En forhindring kan være, at CoSpaces, ifølge min erfaring, kun fungerer på iPhone. Vi har ikke nået at få sat elevernes redskaber ind i CoSpaces endnu, da jeg brugte forløbet under Covid-19 nedlukningen.