Hvor skal vi hen, du?

Grafitti med en masse figurer, der bevæger sig
Design dit eget legeredskab
20. august 2021
Sort plastikspand, der er pyntet med tekst og borter i farvet vinyl
Pilepottepyntning
20. august 2021
Grafitti med en masse figurer, der bevæger sig
Design dit eget legeredskab
20. august 2021
Sort plastikspand, der er pyntet med tekst og borter i farvet vinyl
Pilepottepyntning
20. august 2021

3. klasse


Fag

Tværfagligt projekt, Udvidet undervisning

Faglige emner

Digital teknologi, Design og designprocesser, Innovation og entreprenørskab, Understøttende undervisning

Teknologier

Vinylskærer

Af Christina Nielsen
Beskrivelse

I forbindelse med en ombygning af skolen er det blevet svært at finde vej. Denne udfordring skal 3.klasse prøve at løse.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Når man ankommer til en skole, er det vigtigt, at man føler sig i trygge hænder. Derfor er det nødvendigt at have en følelse af at kunne finde vej. Dette gælder for både børn og voksne.

Når man er elev, er det at kunne finde vej en faktor af selvhjulpenhed, man forventes at kunne udvise. Dette kan understøttes på forskellig vis, hvilket vi vil arbejde med i dette forløb.

Når man er voksen, kan man komme på skolen med flere forskellige formål. Når man kommer som forældre, er det vigtigt, at man bliver mødt som en ligeværdig samarbejdspartner. Hvis man starter med ikke at kunne finde vej, får samarbejdet ikke den bedste start. Andre eksterne samarbejdspartnere kommer ofte lige til tiden og har derfor ikke meget tid til at skulle finde vej.

Disse overvejelser kombineret med, at vi netop har fået bygget en helt ny fløj på skolen og i den forbindelse har flyttet rundt på mange lokaler, gør det yderst relevant at arbejde med skiltning og evnen til at finde vej.

Min 3. klasses forudsætninger for at arbejde med denne problemstilling er, at de er blandt de elever, som har fået nyt klasseværelse og derfor har mærket på egen krop, hvordan det er at skulle finde en ny vej på skolen. Herudover har de allerede arbejdet med designprocesmodellen og vinylcutteren et par gange.

Tidsforbrug: Ca. 5 lektioner (fordi mine elever allerede ved, hvordan man bruger vinylcutteren)

Materialer:

 • Udprintede billeder fra skolen
 • Farveblyanter/tuscher.
 • Skotøjsæsker, lim
 • Vinyl
 • Vinylcutter (Brother ScanNCut)

Læringsmiljø: Vi arbejder i klasseværelset, da vi ikke må gå i FabLab eller ud på skolen pga. Corona-restriktioner.

DESIGNOPGAVE

Hvordan kan vi gøre det lettere at finde rundt på skolen, når vi samtidig skal tage højde for, at løsningen skal kunne bruges år efter år?

FELTSTUDIER

Dette punkt styrer jeg. Jeg stiller dem nedenstående spørgsmål et ad gangen og skriver stikord ned på tavlen, så alle kan se vores fælles overvejelser:

 • Hvorfor skal vi kunne finde vej?
 • Hvordan er der "skiltet" nu? (Jeg har taget billeder, da vi pga. Corona ikke må bevæge os frit rundt på skolen. Disse viser jeg i et slideshow)
 • Hvem kommer på skolen?
 • Hvor skal de hen?
 • Skal alting skiltes lige godt?
 • Hvilke typer skiltning kender vi? (kort, skilte, lyd mv.)

IDÉGENERERING

Mine elever sidder i firemandsgrupper kaldet bordgrupper. I deres bordgruppe taler de sammen om, hvilke idéer de har.

Eleverne tegner deres idéer på udprintede billeder fra skolen (billeder fra feltstudiet). De vælger selv, hvilket billede de vil tegne på. Herefter fortæller de om deres idé til deres makker, herefter til deres bordgruppe. Har vi idéer, der minder om hinanden? Kan vores idéer sættes sammen? Hvis nogen i gruppen vil arbejde sammen, må de gerne det, ellers arbejder de alene.

FABRIKATION

Eleverne laver (evt. i grupper) små mockups af deres idé i skotøjsæsker. De limer billeder af rummene ind som baggrund, og nogle bruger vinylcutteren til at lave farvemarkeringer til gulv/vægge. Andre tegner med tusch og farveblyanter.

De, der bruger vinylcutteren, tegner deres gulv/væg-markeringer, scanner dem ind og skærer dem ud.

ARGUMENTATION

Eleverne fremlægger deres idéer og produkter for klassen og vores skoleleder, som er inviteret i dagens anledning. De fortæller, hvordan de er kommet frem til deres produkt, og hvorfor de mener deres produkt kan løse designudfordringen.

REFLEKSION

Som afslutning bruger vi 15 minutter på at reflektere over forløbet. Hvad var godt ved at arbejde på denne måde? Hvad var svært?

Hver elev skal først tænke for sig selv, herefter dele med sin sidemakker, og til sidst skal bordgruppen tale sammen. Herefter tager vi en runde, hvor jeg spørger hver gruppe, hvad de har fundet ud af.

 

AFRUNDING

Mine elever giver udtryk for, at det har været en god oplevelse. De syntes, det var fedt at få besøg af skolelederen, så det er bestemt noget, jeg vil anbefale. Det giver hele forløbet autencitet at skulle fremlægge sine argumenter for en person, som har indflydelse på projektets videre liv. Det er også en god læring, at man bliver lyttet til og taget alvorlig, når man har argumenterne i orden.

Det, mine elever syntes, var det sværeste, var at få samarbejdet til at fungere. Nogle gange var de nødt til at indgå kompromiser, og det er ikke lige let for alle. Denne gang havde jeg lavet det smuthul, at man måtte arbejde alene, men organiseringen er bestemt også en overvejelse, man bør have.

En sidste ting, man skal huske, er, at hvis eleverne ikke har arbejdet med vinylcutter før, skal man afsætte tid til dette arbejde.