Design en kasse

Skærmbillede fra computerspil skabt i Scratch
Kod dit eget computerspil
11. juni 2021
Tre 3Dprintede beholdere i rød, hvid og sort
Lav dit eget decilitermål
17. juni 2021
Skærmbillede fra computerspil skabt i Scratch
Kod dit eget computerspil
11. juni 2021
Tre 3Dprintede beholdere i rød, hvid og sort
Lav dit eget decilitermål
17. juni 2021

8. klasse


Fag

Håndværk og design

Faglige emner

Design en kasse, materialelære, fabrikation

Teknologier

Laserskærer, RD-works og Inkscape

Af Mia Christensen
Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne med at designe en opbevaringskasse i træ og skal anvende specialiserede teknikker.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb er inspireret af, at alle mennesker i en alle anden form bruger kasser som opbevaring og altid har gjort det.

Forløbet er afprøvet med en 8.årgang i håndværk og design. Jeg har brugt 12 lektioner til dette forløb. Målet med forløbet er at eleverne skal få en større forståelse for designprocesmodellen og forskellige opbevaringsmuligheder, designe egen opbevaringskasser ved hjælp af specialiserede teknikker i sløjd og ved hjælp af laserskæreren.

Teknologier og materialer til rådighed: laserskærer, Inkscape, RD-works og sløjdmaskiner. Lærerens opgaver er at vejlede og undervise i, hvordan man arbejder med designprocesmodellen, og hvordan man bruger de forskellige værktøjer.

Du kender det sikkert godt, man vil gerne have styr på sine ting i hjemmet, så man ikke skal gå og lede alle vegne efter det. Til dette har vi gennem tiden brugt forskellige opbevaringskasser. Vi har kasser til mad, til tøj, legetøj og meget mere. Hvad står du og mangler en kasse til??

Gennemgang af PowerPointen 'Kasser igennem tiden'.

DESIGNOPGAVE (1/2 lektion)

Lav en kasse/æske til en person (personen kan være dig selv, en fra din familie, en ven osv.)

Krav:

  • Du skal have modtagerens ønsker og æstetiske smag for øje
  • Du skal finde ideer/inspiration på nettet
  • Du skal fremstille en kasse/æske ud af træ, men med egen ”indretning”.
  • Benspænd: Længde og bredde kan være alt imellem 23-44 cm og max højde som højden på en reglar (grundet indkøb af træ).
  • Du skal vælge, om du vil have skillerum i kassen eller en gravering på kassen. Du må godt vælge begge løsninger.

FELTSTUDIER (1-2 lektioner)

Du skal finde en persona som du gerne vil lave en kasse til og lave følgende:

Interview (15 min) ud fra denne spørgeguide

I dette forløb skal du arbejde entreprenant, det vil sige, at du skal lave noget, der giver værdi for en anden. Kassens funktion og udtryk skal afspejle modtagerens æstetiske smag. Derfor skal du lave et interview med din modtager, for at undersøge modtagerens behov og ønsker.

  • Brug spørgeguiden og husk at skrive noter til svarene.
  • Du skal også huske at tage inspirationsbilleder fra hjemmet/nettet. Billederne skal du indsætte i din PowerPoint, da dette bliver dit moodboard.
  • Du skal finde nøgleord fra dit interview. Disse nøgleord sætter du ind i din PowerPoint.

IDÉGENERERING (2 lektioner)

Skitsering

Ud fra dine billeder fra nettet og oplysningerne om din personas ønsker og behov skal du nu lave 3 forskellige skitser af, hvordan din kasse/æske skal se ud indvendig og evt. udvendig.

- En skitse, der viser hvordan du vil indrette din kasse

- En skitse set oppefra med de rigtig mål både indvendig og udvendig

- En skitse af den gravering, du vil have på dit låg (hvis de vil have dette)

Det er vigtigt, at du husker at måle op, hvor tykt træet er.

FABRIKATION (8 lektioner)

Elevernes får støtte til fabrikation af kasserne i denne guide, som leder dem gennem processen trin-for-trin og viser dem, hvilke håndværksmæssige færdigheder, de skal have fokus på: Tegne, måle, save, slibe, lime, sømme, montere mv.

ARGUMENTATION (½ lektion)

Hver elev skal lave en pitch på max 2 minutter om deres produkt. I pitchen skal de komme ind på, hvad kassen skal bruges til, og hvorfor den ser ud, som den gør, samt hvordan deres design tilgodeser modtagerens æstetiske smag og behov.

Eleverne anvender skabelonen 'Elevatortalen' som hjælp til deres pitch..

REFLEKSION (½ lektion)

Aflever kassen til din persona. Spørg ind til om behov og smag er opfyldt. Kunne noget forbedres?