Kod dit eget computerspil

Design dit eget rollespilsudstyr
9. juni 2021
Design en kasse
15. juni 2021

5. klasse


Fag

Dansk

Faglige emner

Personkarakteristik, Miljøbeskrivelse, Designcprocesmodel, Idégenering og -bearbejdning, Skriftlig aflevering

Teknologier

Scratch

Af Christine Rosenvinge Lundbye
Beskrivelse

Eleverne skal kode deres eget computerspil i Scratch. Som feltstudie koder de spillet “Galaktisk galskab” fra Kodelaboratoriet. Dette sker gennem fælles trin-for-trin-vejledning. I forløbet er der fokus på idégenering og -bearbejdning. Eleverne arbejder divergent og konvergent med at skabe egen figur og univers til spillet. Der knytter sig en danskfaglig afleveringsopgave hertil. Til sidst skal eleverne kode deres spil og integrere egen figur og univers.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Eleverne kender spil som Fortnite, Minecraft osv., men er de også klar over, hvordan disse er bygget op vha. kodning? Og hvordan får man overhovedet gode idéer til, hvad et computerspil skal handle om?

Forløbet søger at kombinere faget dansk og kodning og har fokus på idégenerering og -bearbejdning. I grupper arbejdes der divergent og konvergent med at skabe egen figur og univers til spillet. Der knytter sig desuden en individuel danskfaglig afleveringsopgave hertil, som netop har til formål at optimere idébearbejdningen. Slutproduktet er elevernes egne computerspil samt mestring af programmet Scratch. 

DESIGNOPGAVE

Hvad skal der til for at lave et computerspil? Og hvordan kan du lave dit eget computerspil?

FELTSTUDIER

Fælles på klassen taler vi om, hvilke computerspil eleverne kender, og hvordan disse er lavet: Ved hjælp af kodning!

Eleverne skal nu selv prøve at kode. Dette stilladseres vha. et trin-for-trin-kursus fra Kodelaboratoriet (link her). De skal selv kode spillet “Galaktisk galskab”. Til hvert element i spillet hører en 'Forstå det-video', en 'Prøv det-video' samt et Script (en “kodeopskrift”). Det er således ligetil og rammer bredt.

IDÉGENERERING

Inden eleverne kan lave deres eget computerspil, skal de skabe deres figur samt univers. I denne proces veksles der mellem arbejdsgrupper, inputs til klassens fælles Jamboard/Padlet, benspænd samt videreudvikling af inputs. Se arbejdsark her:

Når eleverne efter ovenstående har valgt hhv. en figur og et univers, skal disse bearbejdes i forhold til hinanden. Opgaven er at skrive en historie, der dels grundigt fortæller om figur og univers, men også om sammenhængen mellem dem. Se afleveringsopgaven her. Eleverne skal tænke over:

 • Hvordan er figuren uden på? (det man kan se)
 • Hvordan er figuren indeni? (tanker, følelser)
 • Hvad er figuren god / dårlig til? (egenskaber)
 • Hvad kan man lave i universet?
 • Hvilke fordele har universet?
 • Hvilke ulemper / farer har universet?

Formålet er både et danskfagligt arbejde med personkarakteristik og miljøbeskrivelse, men også at stille skarpt på, hvordan det kommende computerspil skal designes.

FABRIKATION

Ud fra elevernes individuelle skitser (jvf. arbejdsark) bringer de nu deres figur til live i programmet Scratch; Enten vha. frihåndstegning eller modificering af en allerede eksisterende figur fra Scratchs bibliotek over sprites. 

Ligeledes skal deres valgte univers bringes i spil: I Scratchs bibliotek over baggrunde findes det univers, eleven har valgt at gå med (og skrevet kort beskrivelse til).

Når både baggrund (univers) og sprite (figur) er valgt, kan eleverne gå i gang med at kode. Der sættes krav om at de skal kode et chasegame - altså et spil, hvor nogen/noget skal fanges eller undgås.

Som inspiration hertil kan klassen se vejledningen “Lav en fangeleg”, under fanen “Vejledninger”. 

ARGUMENTATION

Fælles i klassen præsenterer eleverne deres spil for hinanden. Undervejs kommer de ind på følgende: 

 • Hvad er tanken bag figur og univers (jvf. den danskfaglige afleveringsopgave)?
 • Hvordan hænger figur og univers sammen?

REFLEKSION

Fælles i klassen præsenterer eleverne deres spil for hinanden. Undervejs kommer de ind på følgende:

 • Hvordan gik det med at kode? Var det noget, der var svært/nemt? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad er du mest tilfreds med i spillet? Hvorfor?
 • Hvis du skulle “tage en runde mere”, hvad vil du så gøre anderledes? Hvorfor?

 

AFRUNDING

Forløbet er afviklet under fjernundervisning, hvilket spiller ind på afviklingen af undervisningen. Forløbet giver eleverne et indledende kendskab til Scratch/kodning, og der har været mere fokus på funktion frem for æstetik.

Forløbet har virkelig sat tingene i perspektiv for eleverne ift. kodning af spil som fx Fortnite og Minecraft. Selv en lille opdatering kræver mange timers arbejde - af mange mennesker.

Efterfølgende arbejdede vi med Minecraft i undervisningen. Det fungerede godt, da vi netop herigennem kunne anvende og perspektivere på baggrund af elevernes nye viden om kodning.