Tinkercad i SFO

Kunstig intelligens
10. november 2023
Design et læringsspil til 1. klasse
1. december 2023

SFO 1. klasse


Fag

SFO

Faglige emner

Teknologier

3d printer, Tinkercad(link 1)

Af Danni Hertzum Lønfeldt
Beskrivelse

Børnene skal prøve selv og designe deres artefakter ved hjælp af tinkercad(link1). Børnene skal, inden de går i gang, introduceres for programmet og designcirklen. Børnene er i aldersgruppen 6-8 år (1.-2. kl.). Forløbet vil foregå både i SFO og som en del af min understøttende undervisning i skoledelen.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Mit mål, på sigt, er at børnene kan blive selvdrevne og selvhjulpne i tinkercad(link 1) og 3D-printteknologi, så det kan blive en aktivitet i SFO’en, de selv kan gå i gang med og drive. Børnene i dette forløb er primært aldersgruppen 6-8 år.

Udfordring

UDFORDRING/DESIGNOPGAVE

Design dit eget legetøj.

Undersøg

UNDERSØG/FELTSTUDIE

Børnene skal undersøge hvordan tinkercad(link 1) virker, sammen med pædagogen.

Få idéer

FÅ IDÈER/IDÈGENERERING

Børnene skal tænke over hvad de kunne tænke sig at lave. Dette er tænkt som en fri fase, hvor børnene må komme på alle de ideer de kan finde på.

Differentiering: Hvis de dog laver noget der er urrealistisk at printe så får de en konkret opgave om at lave et navneskilt.

Skab

SKAB/FABRIKATION

Børnene skal designe deres legetøj i TinkerCad(link 1) og printe det. Dog er det den voksne der slicer og sætter printeren i gang. Der var dog kun et barn der fik printet noget “legetøj” de selv havde designet. De resterende børn på holdet designede mere kulisser og omgivelser i et legemiljø. I SFO delen har børnene frit fået lov til at idegenere og designe hvad de havde lyst til inden for emnet.

Tænk efter

TÆNK EFTER/REFELKSION

  • Hvad virkede og hvad virkede ikke?
  • Var der noget man kunne lave anderledes?
  • Hvor kan man ellers bruge 3D-print?
  • Hvad kan man ellers lave med 3D-print?


FORLØBSBESKRIVELSE

Forløbet kører løbende i dagligdagen i SFO’en.

Da alt SFO aktivitet er frivilligt, er det også skiftende hvor meget tilslutning der er til forløbet, når der blev arbejdet med det i SFO var tilslutningen ofte mellem 4 og 10 børn.

Siden starten af forløbet har der minimum været en dag om ugen hvor børn i SFO’en har siddet og hygget og arbejdet med tinkercad(link 1).

Efter endt forløb besluttede jeg at 1.klasse skulle lave navneskilte i tinkercad(link 1). Det er en mere konkret og simpel opgave hvor jeg vidste at børnene kunne få designet og printet et artefakt.

Materialer er; børnenes cromebook, mus, og 3d printeren + filament.

 

AFRUNDING

Jeg har i dette forløb erfaret at der er en relativ stor interesse, fra børnenes side, i brugen af tinkercad(link 1) og designprocessen, hos de fleste i den 1.klasse jeg kørte forløbet i. Selvfølgelig er der nogle, der er mere interesserede i det end andre, men generelt var der fin interesse for det.

Generelt opnåede jeg det ønskede ved forløbet. Specielt taget i betragtning af, at det primært skulle være en SFO drevet aktivitet, men endte også med at blive en skoledreven aktivitet, i de timer jeg var alene med klassen. Derudover fik alle i klassen bortset fra en i klassen designet og lavet et navneskilt/artefakt i processen som de kunne tage med hjem, disse navneskilte variede også meget i form og kompleksitet.

Det kunne have været gavnligt med nogle flere timer i skoledelen, men forskellige forudsætninger har gjort, at det har været svært at få mere tid på den front.

Det næste skridt er at prøve, så vidt muligt, at forankre brugen af tinkercad hos børnene, både som en del af undervisningen, men også som en del af SFO-tiden, så det bliver en naturlig og ønsket aktivitet hos børnene. Dette kræver dog også at de engang imellem får mulighed for, at printe forskellige designs de selv har lavet, da jeg ellers tror at interessen godt kunne forsvinde lidt hos nogle af børnene.