Designtænkning og laserskærer

3D model
Fra polygon til polyeder
5. marts 2018
dreng viser glad tegning frem foran sin computer, hvor han er ved at bygge en model op
Møbler
5. marts 2018

Mellemtrin


Fag

billedkunst, matematik

Faglige emner

mangler

Teknologier

Computer, Laserskærer

Af Ana Cabral

Lab Leder, FabLab Spinderihallerne Vejle

42665266


Helle Kristensen

NOVAskolen, Vejle
Beskrivelse

I dette forløb skal eleverne løse en problembaseret opgave og skabe 3D produkter ved hjælp af 2D udskæringer på Lasercutteren. Eleverne opnår viden om, hvordan de kan arbejde systematisk fra idé til handlling og lærer at omsætte idéer fra det analoge til det digitale De arbejder med et 2D-vektor tegneprogram (inkscape), og afprøver materialer og teknikker i konkrete sammenhænge.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer. Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger. Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer. Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven opnår viden om, hvordan man analyserer en opgave/case. Eleven får kendskab til at løse én problembaseret opgave. Eleven opnår viden om, hvordan han/hun kan arbejde systematisk fra idé til handlling. Eleven kan omsætte idéer fra det analoge til det digitale - så de har kendskab til at anvende avanceret teknologi i forskellige sammenhænge. Eleven kan bruge et 2D-vektor tegningsprogram i forbindelse med digitalfabrikation. (inkscape) Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete sammenhænge. Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer. Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Forløbet inddrager de tre forudsætninger for eleverne personlig alsidige udv.: Eleverne lyst til at lære mere. Elevens mulighed for at lære på forskellige måder. Elevens mulighed for at lære sammen med andre.

TRIN FOR TRIN

1. Introduktion til læserskærer (30 min.) Vise eleverne, hvordan laser cutter virker, 2 grupper. Eksempler/inspiration af, hvad den kan bruges til.

2. Intro opgave til laserskærer (60 min.) Simpel matematik opgaver, fokus er på Inkscape, og hvordan en fil er forberedt til en laserskærer (farvekode betydning, stregtykkelse, osv).

3. Reflektion (15 min.) Feedback fra eleverne. Gik det, som de forventede? Hvordan virkede laserskæren? Farvekode er brugte rigtig? Hvilke projekter ville være egnet at bruge denne maskine til? Hvad gik godt? Hvad var udfordrende?

4. Fra 2D til 3D (15 min.) Spil: matche de rigtige tegning med laserskårt dele (2D) og samlede ting (3D).

5. Design cases og idégenerering (45 min.) Læse casen og starte idégenereringproces i mosgummi (eller andre materialer).

6. "Pitch" (30 min.) Fortælle deres ideer til de andre grupper og få feedback fra alle.

7. Oversæt til computer (90 min.) Tegne bedste idé i vektor tegnprogram Inkscape. (gitteret og snapfunktion kan være meget nyttig)

8. Laserskærer i pap  (60 min.) Skæres på laserskærer og samles op. Hvad gik godt? Hvad fungerer ikke? Hvad kan gøres bedre?

9. Forbedring (45 min.) Baseret på den første prototype, eleverne gentage designprocessen og forbedre deres løsning.

10. Endelige prototype og refleksion (60 min.) Endelige løsning skæres ud på laserskærer i træ. Kollektive refleksion. Hvad gik godt? Hvad var udfordrende? Hvad fungerer ikke? Hvad kan gøres bedre? Hvad lærte vi? Hvad kan vi bruge det til? Osv.