Designtænkning og laserskærer

Print Friendly, PDF & Email
Fra polygon til polyeder
5. March 2018
Møbler
5. March 2018

I dette forløb skal eleverne løse en problembaseret opgave og skabe 3D produkter ved hjælp af 2D udskæringer på Lasercutteren. Eleverne opnår viden om, hvordan de kan arbejde systematisk fra idé til handlling og lærer at omsætte idéer fra det analoge til det digitale De arbejder med et 2D-vektor tegneprogram (inkscape), og afprøver materialer og teknikker i konkrete sammenhænge.

Mellemtrin


Fag

billedkunst, matematik

Faglige emner

mangler

Teknologier

Computer, Laserskærer

Af Ana Cabral

Lab Leder, FabLab Spinderihallerne Vejle

42665266


Helle Kristensen

NOVAskolen, Vejle


Forløbsbeskrivelse
LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer. Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer. Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger. Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer. Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven opnår viden om, hvordan man analyserer en opgave/case. Eleven får kendskab til at løse én problembaseret opgave. Eleven opnår viden om, hvordan han/hun kan arbejde systematisk fra idé til handlling. Eleven kan omsætte idéer fra det analoge til det digitale - så de har kendskab til at anvende avanceret teknologi i forskellige sammenhænge. Eleven kan bruge et 2D-vektor tegningsprogram i forbindelse med digitalfabrikation. (inkscape) Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete sammenhænge. Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer. Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Forløbet inddrager de tre forudsætninger for eleverne personlig alsidige udv.: Eleverne lyst til at lære mere. Elevens mulighed for at lære på forskellige måder. Elevens mulighed for at lære sammen med andre.

TRIN FOR TRIN

1. Introduktion til læserskærer (30 min.) Vise eleverne, hvordan laser cutter virker, 2 grupper. Eksempler/inspiration af, hvad den kan bruges til.

2. Intro opgave til laserskærer (60 min.) Simpel matematik opgaver, fokus er på Inkscape, og hvordan en fil er forberedt til en laserskærer (farvekode betydning, stregtykkelse, osv).

3. Reflektion (15 min.) Feedback fra eleverne. Gik det, som de forventede? Hvordan virkede laserskæren? Farvekode er brugte rigtig? Hvilke projekter ville være egnet at bruge denne maskine til? Hvad gik godt? Hvad var udfordrende?

4. Fra 2D til 3D (15 min.) Spil: matche de rigtige tegning med laserskårt dele (2D) og samlede ting (3D).

5. Design cases og idégenerering (45 min.) Læse casen og starte idégenereringproces i mosgummi (eller andre materialer).

6. "Pitch" (30 min.) Fortælle deres ideer til de andre grupper og få feedback fra alle.

7. Oversæt til computer (90 min.) Tegne bedste idé i vektor tegnprogram Inkscape. (gitteret og snapfunktion kan være meget nyttig)

8. Laserskærer i pap  (60 min.) Skæres på laserskærer og samles op. Hvad gik godt? Hvad fungerer ikke? Hvad kan gøres bedre?

9. Forbedring (45 min.) Baseret på den første prototype, eleverne gentage designprocessen og forbedre deres løsning.

10. Endelige prototype og refleksion (60 min.) Endelige løsning skæres ud på laserskærer i træ. Kollektive refleksion. Hvad gik godt? Hvad var udfordrende? Hvad fungerer ikke? Hvad kan gøres bedre? Hvad lærte vi? Hvad kan vi bruge det til? Osv.

Vil du også gerne lave et FabLab forløb?

Hvis du har gennemført eller planlagt FabLab aktiviteter, vil vi meget gerne høre om det. Så kan vi nemlig præsentere dine idéer og erfaringer her på siden til inspiration for andre, som arbejder med FabLab aktiviteter og forløb.

For at få din aktivitet eller dit forløb udgivet på FabLab@SCHOOLdk skal du udfylde denne skabelon og sende den til hva@silkeborg.dk. Du skal regne med lidt ekspeditionstid, men du vil modtage en mail, når forløbet eller aktiviteten er offentliggjort.

Et forløb skal som minimum have en titel og en kort brødtekst, som beskriver aktiviteterne. Derudover skal du som minimum vedhæfte et foto eller en video, der illustrerer indholdet. Du kan også vedhæfte forskellige filer, der passer til forløbet: Uddybende forløbsbeskrivelser, produktionsfiler, tegninger, koder mv...

Scroll Up