Fra polygon til polyeder

3D model
Sammenhænge mellem X og Y
5. marts 2018
to voksne og fire piger er optaget af computerskærm
Designtænkning og laserskærer
5. marts 2018
3D model
Sammenhænge mellem X og Y
5. marts 2018
to voksne og fire piger er optaget af computerskærm
Designtænkning og laserskærer
5. marts 2018

Mangler


Fag

matematik

Faglige emner

mangler

Teknologier

Computer, 3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Martin Arbjerg Egsgaard

Sølystskolen, Silkeborg
Beskrivelse

I dette projekt har eleverne konstrueret løsninger til deres løbehjul, som står i klassen, men i virkeligheden kunne de konstruere hvad som helst. Eleverne undersøger geometriske egenskaber ved rumlige figurer og tegner rumlige figurer med forskellige metoder. De omsætter derefter deres matematisk viden til digitalt design for til slut at kunne reparere/konstruere et brugbart produkt.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Projekt er at konstruere løsninger til løbehjul, som står i klassen. (Det kunne være hvad som helst) Færdigheds og vidensmål: • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer • Eleven har viden om polyeder[…] • Kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder • Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Læringsmål: Design og teknologi o Eleverne omsætter matematisk viden til digitalt design for til slut at kunne reparere/konstruere et brugbart produkt.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Læringsmål: Personlige o Eleverne arbejder med konstruere figurer udfra faglig viden og ”21st centry skills”

TRIN FOR TRIN

1. Arbejdstegning - 2D - Polygoner  - Arbejdstegning: o 2D tegning hvor eleverne først skal tegne kasser. - Sammensæt forskellige figurer af centicubes - Tegning består af 3 steps: • Forfra • Fra siden • Oppe fra

2. Tinkercad  - Tinkercad.com o Tegn et hus/kasse o Beskriv hvilke polygoner den består af. o Skriv mål(cm - mm) på polygonerne(Længde - Brede)

3. Projektløbehjul: (En ting i klassen, som de kunne konstruere noget til)  Projekt løbehjul emner til konstruktion: (Find en ting i klassen) o Ringklokke o Skærm o Løbehjulsstativ o Støttefod 1. Tegn skitse af jeres ide. 2. Diskuter hvilke polygoner dit produkt vil bestå af. 3. Find/mål jer frem til de mål, som vil passe til jeres produkt. 4. Tegn på papir 1:1 polygonerne 5. Konstruer i tinkercad/123D design 6. Print

4. Evaluering  Virker produktet? - Succes: - Det kan placeres på løbehjulet(eller noget andet) - Det skal måske rettes lidt til, men form og polygoner er korrekte.