Digitale blomster

Trækasse til bistade
Red bierne
5. marts 2018
3D model
Sammenhænge mellem X og Y
5. marts 2018

Udskoling


Fag

Dansk, it, matematik, samfundsfag

Teknologier

Computer, Vinylskærer, Laserskærer

Faglige emner

Elvernes alsidige udvikling, faglig fordybelse, innovation og entreprenørskab, it og medier

Ana Cabral

Lab Leder, FabLab Spinderihallerne Vejle

4266 5266


Pernille Scherer

UCV - UngdomsCenterVejle

42682374
Beskrivelse

Forløbet har fokus på den kreative proces og evnen til at udtrykke tanker og ideer bag et selvudviklet design. Der lægges i høj grad op til selvstændighed i forløbet. Fagligt opnår eleverne indsigt i Blogger, Inkscape, udarbejdelse af budget i matematik, markedsføring samt opstart af virksomhed. Eleverne er producenter og løser "rigtige" problemer.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Forløbet har fokus på den kreative proces og evnen til at udtrykke tanker og ideer bag et selvudviklet design. Der lægges i høj grad op til selvstændighed i forløbet. Fagligt opnår eleverne indsigt i Blogger, Inkscape, udarbejdelse af budget i matematik, markedsføring samt opstart af virksomhed. Eleverne er producenter og løser "rigtige" problemer.

Noter til underviser Det er godt at have et solidt kendskab til Inkscape samt maskinerne i FabLab (laserskærer, vinylskærer og varmepresse) + prøv at bruge ætsningscreme inden eleverne skal det.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne får indsigt i idefasen og produktudvikling gennem egne designs (start med skitser og tegninger). Der skal arbejdes med koblingen mellem teknologi og design, så tegning bliver til virkelighed. Eleverne skal opnå en forståelse for teknologi og maskinel.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Eleverne føler glæden ved i grupper at arbejde sig fra ide til produkt. Samarbejdet er i fokus, så eleverne lærer at indgå i en teamkonstellation. Eleverne skal lære at integrere ekspertviden, teknologi og ideer i en sammenhængende løsning.

TRIN FOR TRIN

1. Intoduktion til case om digital blomsterproduktion (60 min.) Præsentation af opgaven på ppt. Videoer fra sidste år som inspiration. Blog laves: www.ucvblomster.skoleblogs.dk Mål for ugen: Blog laves - løbende dokumentation Klarhed over ugen Regler for gruppesamarbejde Analyse af case Udarbejdelse af SWOT analyse Idégenerering og idéudvælgelse Kendskab til Inkskape Produktion Markedsføring - logo, branding - udstilling Afsætning Overordnet slutmål: Hele forløbet skal dokumenteres i form af video, fotos, lyd og tekst og samles på en blog. Gruppen er ansvarlig for, at der dokumenteres løbende og alt skal munde ud i en præsentationsvideo, der viser hele forløbet fra ide til produkt. Der skal laves en udstilling af forløbet og det endelige produkt på skolen/Spinderihallerne.

2. Intro til teknologien i FabLab (60 min.) Eleverne ser FabLab og får forklaret, hvilke maskiner og teknologier de skal arbejde med gennem ugen.

3. Grupperegler udarbejdes (60 min.) Intro til gruppearbejde: (3-4 i hver gruppe) Gruppen laver regler for ugens arbejde og regler for samarbejde. Grupperegler skrives på deres blog. Bloggen = dokumentation og dette skal gøres dagligt af alle grupper. Arbejdsblog klargøres. (www.ucvblomster.skoleblogs.dk) Arbejdsfordeling diskuteres i gruppen. Overblik over opgaver skal fremgå af bloggen. Daglige refleksioner på bloggen: Hvad har vi lavet? Hvad har vi lært?

4. Analyse af case (60 min.) Case undersøges i dybden. Klarlægning af målgruppe: Hvem er kunden? Målgruppens behov afdækkes ex. farver, materialer, funktioner, størrelser, konkurrenter, udbydere, prisleje, butikker m.m.

5. Valg af endelig idé og produkt (90 min.) Brainstorm på selve produktet og design: (papir, post-its, blyanter, farver, tusser…). Alle grupper skal lave mange ideer. Hele lokalet fyldes med synlige ideer. Ideerne sorteres i forskellige kategorier. Ideudvælgelse: Bonos tænkehatte laves i rød (følelser), sort (farer), gul (muligheder) Elevator-pitching (30 sek præsentation i rundkreds, gruppevis) med peer-evaluering (3 for og 3 imod) Vær stolt af din ide ;) Evaluering og mål for i morgen.

6. Idéen tager form (240 min.) Dagens mål: Kendskab til ophavsret Prototypefremstilling/design Dokumentation Logofremstilling Projektmøde: ARBEJDSFORDELING: Hvem gør hvad?? - Alt skal dokumenteres på bloggen CREATIVE COMMONS - SHARING IS CARING - Se video https://creativecommons.org/about/ Udvikling af prototyper Logo til eget firma: http://www.onlinelogomaker.com/ eller: http://www.logogarden.com/ - Logoer laves på vinylcutter! Start på at tegne i et tegneprogram (Inkskape)

7. Eksperthjælp i FabLab (60 min.) Der kan søges hjælp og støtte i FabLab. Gennem ugen har hver gruppe haft adgang til FabLab i Kedelbygningen ca. 1 time om dagen.

8. Afsætning og produktudvikling (240 min.) DAGENS MÅL: (tværfagligt med matematik) Produkt Virksomhedsplan Markedsføring Afsætning SWOT analyse (laves på print til eleverne) http://afs1.systime.dk/index.php?id=143 Hvem er dine konkurrenter Hvad er prisen? Hvad er materialet? Hvordan kommer et produkt på markedet? Eleverne skal lave beregninger på, hvad produktet skal koste, når husleje, markedsføring og løn skal betales. Budget opstilles i regneark Eleverne skal også undersøge, hvordan man starter en virksomhed op. Hvem skal man henvende sig til? Hvad koster et lokale? … Erhvervsstyrelsen kan kontaktes.

9. Færdiggørelse af produkt (240 min.) Der arbejdes videre med produktion, afsætning og andre løse ender.

10. Udstilling og afslutning (180 min.) Dagens mål: Film klargøres (upload til youtube og link lægges i fællesmappe) + udstilling opsættes. Bloggen skrives færdig Google formular - > evaluering 12:00 Udstilling skal være klar i Kedelbygningen og PLC på skolen

Noter til underviser Vi brugte mange materialer fra Insero i fasen med grupperegler og ideudvikling. De har været på vores skole for at introducere deres MobilLabs og i den anledning fik vi en masse info om, hvordan de synes grupperelationer og ideudvikling kan gribes an. Til bloggen har vi brugt skoleblogs, hvilket fungerede upåklageligt, men der skal bruges tid inden forløbet på at sætte bloggen op.