Red bierne

”blank”
Projection mapping – kølige kulissser
5. marts 2018
blomst tegnet på glas
Digitale blomster
5. marts 2018

Mellemtrin


Fag

natur/teknologi, innovation og entreprenørskab

Faglige emner

Mangler

Teknologier

Computer, Vinylskærer, Laserskærer, 3D-printer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Michael Bjerregaard

Buskelundskolen, Silkeborg
Beskrivelse

Dette bæredygtighedsprojekt tager udgangspunkt i en konkret hændelse om døde bier hos en lokal biavler. Eleverne ønske at udvikle nye løsninger til at redde bierne, hvorefter de designede og producerede et bistade, der både tog højde for biernes behov og biavlernes ønsker.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Bæredygtige perspektiv Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven kan designe enkle undersøgelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan gennemføre enkle feltundersøgelser Eleven kan anvende skitser og præcisere tegninger

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleverne går fra 2d til 3d i form af 3d printning Eleverne tegner i forskellige programmer Eleverne laver deres produkter på laser- og vinylskærer

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Eleven lærer at bruge designhjulet Eleverne bruger 21 skills.

TRIN FOR TRIN

1. opgaveformulering (180 min.) gennemgang af opgaven ved at undervise om global opvarmning og truede dyrearter. Opdeling af grupper på 4.Eleverne finder et dyr de vil beskæftige sig med

2. introduktion til 21 skills (90 min.) Eleverne lærer og arbejder med 21 skills og tegneprogrammer

3. feltstudie (90 min.) Eleverne interviewer interessenter, og eleverne finder oplysninger om deres truede dyr

4. idegenering (90 min.) Eleverne arbejder med de forskellige oplysninger og begynder at tegne udsigterne for dyrene i fremtiden, både hvordan de klarer sig og hvordan de ser ud

5. idegenerering/fabrikation (90 min.) Eleverne beskriver hvordan de vil arbejde sammen, og hvordan de vil arbejde med opgaverne for sig eller sammen. Eleverne begynder at arbejde med deres tegninger, målinger, hjemmeside etc.

6. fabrikation (240 min.) Eleverne tegner, udregner, tager billeder, arbejder videre på hjemmeside og printer og skærer. Eleverne snakker løbende sammen om, om de bruger de forskellige skills i opgaven

7. fremlægning (90 min.) Eleverne fremlægger for hinanden og giver respons

8. refleksion (30 min.) Eleverne forholder deres arbejde til de mål der er sat for undervisningen

Eleverne deltog og vandt på CRAFT 2016 med projektet - se evt. deres hjemmeside derfra her.