Dissekér en computer

Infrastruktur
6. juli 2021
Dækket bord med blå dug, service, vinglas og bordpynt
Teknologi til bords
3. august 2021

3.-6. klasse


Fag

Natur-teknologi

Faglige emner

Ressourceforbrug, materialer/stoffer i teknologi

Teknologier

Udtjent PC eller anden udtjent elektronik

Af Lene Dons Jensen
Beskrivelse

Dissekér en PC, undersøg indmaden i en PC og find ud af hvad det er lavet af, hvilke udfordringer der er med ressourceforbruget i teknologi? Hvordan kan vi med programmering komme med en løsning til genanvendelse af ressourcer?

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette er et forløb til 5. og 6.klasse. Formålet med forløbet er at eleverne får kendskab til komponenter i en PC. Hvad de er lavet af? Hvad de bruges til? Hvilke funktioner bestrider de forskellige komponenter? Hvilke materialer bruges i elektronik? Hvor og hvordan fås materialerne/ressourcerne? Hvorfor har vi ikke uendelig adgang til ressourcer i verden?

I forløbsbeskrivelsen ligger lærernoter, links o.l. Forløbet tager 6 uger. Det er desværre ikke gennemprøvet fra start til slut pga. Covid-19 nedlukningerne. Undervisningen foregår på skolen, men en tur forbi den lokale genbrugsplads kan inddrages..

DESIGNOPGAVE

Intro til forløbet

Plenum på klassen - Tal med eleverne om forskellige typer affald:

 • Hvad er affald?
 • Hvor kommer det fra?
 • Hvordan skaffer vi os af med det? 

Introducer e-waste, som begreb:

 • Kom med eksempler på e-waste.
 • Hvor mange telefoner har du haft?
 • Hvor længe holder en telefon, inden man skal have en ny?
 • Hvor længe kan en computer holde?
 • Hvordan skaffer man sig af med en telefon/computer?
 • Hvor mange forskellige materialer er der i en pc/computer?
 • Nævn nogle?
 • Hvor kommer de materialer fra?
 • Har vi uendelige adgang til disse materialer?

Vej en computer og tal om forholdet mellem det færdige produkt og den anslåede mængde materiale og ressourcer, det kræver at lave en pc. Læs 'Sådan laver man elektronik' og 'Elektronikkens ressourcer'. Se filmen om elektronik sammen

Designudfordring

Hvordan kan vi bruge programmering sådan, at vi genanvender flere sjældne jordarter fra elektronik?

 

FELTSTUDIER

Feltstudier er lavet ved at dissekére elektronik via animation og i virkeligheden. Herunder identifikation af forskellige materialer samt undersøgelser af genanvendelsesmuligheder. Det er formålet, at eleverne bliver klogere på, hvad de forskellige komponenter er lavet af, hvor de kommer fra, hvordan de er lavet, hvad ressourceforbruget er o.s.v.

Dissektion af PC

 • Elever deles i grupper af 3-4 stykker
 • Fortæl kort hvad det er en dissektion er.
 • Grupperne får tildelt en pc og et dissektionsark, samt en planche. 
 • De skal åbne computeren og se, hvad de kan finde inden i den. Se dissektionsark (som er et A3 billede af PC, samt billedbrikker af de komponenter der er at finde i PC'en)
 • Derudover skal de finde mindst 5 forskellige materialer: Plast, kobber, jern, aluminium, gummi
 • NB: Hvis eleverne kan få højttalerne ud af computeren, bør de gemmes til arbejdet med Microbit

Dissektion af en telefon

Brug animationen skil en telefon ad til at dissekeére telefonen.

IDÉGENERERING

Upcycling af ressourcer

Hvad kan vi med programmering? Brainstorm på, hvordan vi kan løse affaldsudfordringer med programmering.

Se på programmering i et større perspektiv som nudging, programmering af mennesker og ændring af den indkodede vane. Printpladen i en pc er en stor Microbit, og i det store billede er principperne de samme for en pc og en Microbit.

Brug forskellige idégenereringsværktøjer. Inspiration findes på sitet idétræning.

FABRIKATION

Eleverne laver en mockup af de forskellige ideer. Mockuppen indeholder bud på programmering på Microbit e.l.

ARGUMENTATION

Eleverne argumenterer nu for deres løsninger på designudfordringen. De må se på fordele og ulemper ved deres valg og proces. Det er muligt, at eleverne ikke kan løse designudfordringen med programmering. Det er jo så et forhold, som de må reflektere over.

REFLEKSION

Til sidst reflekterer eleverne over om deres design lever op til udfordringen, og de forholder sig til hvilke konsekvenser deres design medfører for individ, grupper og samfund.

 

AFRUNDING

Man kan eventuelt inddrage:

 • En video om aluminiumsproduktion eller andre kilder, der kan beskrive produktionsformer for materialer til brug i teknologi
 • En kort introduktion af det periodiske system: Korte træk; hvordan er det bygget op? Hvad kan vi se og læse ud af systemet? Hensigten er at eleverne får en idé om, at det periodiske system er en kortlægning af alle de stoffer, vi kender/der finde på jorden. Endvidere kan det være en indgangsvinkel til at tale om principperne for anvendelse af ressourcer som vugge-til-grav og vugge-til-vugge.